Auto używane krajowe

Jak prawidłowo zarejestrować samochód kupiony w kraju ?

Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy kupujemy samochód krajowy, a więc już zarejestrowany w naszym kraju. Od rodziców, od sąsiada lub z innego końca Polski. Rejestracja samochodu krajowego, o ile posiadamy wszystkie dokumenty, jest prosta i możliwa do zrealizowania w jeden dzień. Po złożeniu wniosku od razu otrzymamy dowód tymczasowy, który upoważnia nas do poruszania się po drogach, a po 30 dniach dowód właściwy.

Rejestracja i poruszanie się pojazdem nie będzie ograniczona, jeśli zadbamy przy tym o komplet dokumentów, ważny przegląd techniczny oraz ważną polisę OC. Warto zabierać się za rejestrację pojazdu od rana, aby w przypadku komplikacji, np. przegląd techniczny lub polisa OC, móc działać.

Jak zarejestrować samochód krajowy krok po kroku:

 1. Należy zawrzeć ze sprzedającym umowę kupna-sprzedaży. Jeśli zakup jest od osoby fizycznej, przygotuj 2 egzemplarze umowy k/s po jednym dla każdej ze stron. Jeśli sprzedający jest osobą prawną, dodatkowo otrzymasz fakturę VAT,

 2. Kupując samochód krajowy otrzymasz od sprzedającego dowód rejestracyjny oraz polisę ubezpieczeniową OC,

 3. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym jest zawarta informacja o karcie pojazdu, sprzedający ma obowiązek wydać ją kupującemu,

 4. Osoba, która kupiła samochód, ma 30 dni na jego zarejestrowanie w urzędzie (wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania, w starostwie). Opis kolejnych kroków rejestracji znajdziesz w dalszej części tego wpisu,

 5. Pojazd taki musi mieć ważne OC, więc aktualne, wydane jeszcze poprzedniemu właścicielowi, przechodzi na Ciebie. Pamiętaj, że polisa OC jest obowiązkowa!

 6. Osoba, która kupiła samochód składa wniosek o jego zarejestrowanie i wnosi opłaty rejestracyjne (w wydziale komunikacji).

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu.

Wykaz dokumentów znajdziemy na stronie WWW lub bezpośrednio w wydziale komunikacji, w którym będziemy dokonywali rejestracji. W jego skład wchodzą:

 • dowód zakupu, którym może być, np. faktura lub umowa kupna (jak prawidłowo przygotować umowę kupna-sprzedaży samochodu),
 • dotychczas posiadane tablice rejestracyjne pojazdu,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. paszport)
 • karta pojazdu – nie jest obowiązkowa, chyba, że została wcześniej wydana dla tego pojazdu,
 • dowód rejestracyjny zawierający wpis o ważnym badaniu technicznym (w przypadku braku przeglądu, należy taki przegląd wykonać i złożyć uzyskane od diagnosty zaświadczenie. Po rejestracji pojazdu informacja ta zostanie przeniesiona do nowego dowodu rejestracyjnego bez konieczności ponawiania badania),
 • potwierdzenie dokonania wszystkich opłat rejestracyjnych,
 • wniosek o rejestrację pojazdu dostępny w starostwie,
 • ważna polisa OC.

Na okres 30 dni od złożenia wniosku o rejestrację samochodu otrzymasz pozwolenie czasowe, tzw. dowód miękki. Po 30 dniach (zwykle wcześniej) należy udać się do urzędu w celu odebrania właściwego dowodu rejestracyjnego.

Koszty rejestracji pojazdu

Koszty rejestracji pojazdu z nowymi tablicami rejestracyjnymi to ~181 zł, jeśli pozostawimy tablice rejestracyjne  ~80 zł.

 • Tablice rejestracyjne zwyczajne – 80 zł
 • Tablice rejestracyjne indywidualne 1000 zł
 • Dowód rejestracyjny – 54 zł
 • Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • Nalepka kontrolna – 18,50 zł
 • Opłaty ewidencyjne – 2 zł
 • Pełnomocnictwo – 17 zł (w przypadku, gdy współwłaścicielem samochodu jest osoba z bliskiej rodziny, pełnomocnictwo jest bezpłatne)

Jeśli auto zostało zakupione od osoby prywatnej (w kwocie wyższej niż 1000 zł) w ciągu 14 dni należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (opłata wnoszona jest w Urzędzie Skarbowym). Podatek wynosi 2% wartości pojazdu. W przypadku zakupu od firmy (np. na podstawie faktury) jesteśmy zwolnieni  z dodatkowej opłaty.

W celu odebrania dowodu rejestracyjnego pojazdu okazujemy:

 • pozwolenie czasowe (wydane na podstawie złożonego wyżej wniosku, ważne 30 dni),
 • dokument tożsamości,
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana)
 • dowód opłacenia ubezpieczenia OC (lub posiadania ważnego OC).

Ważne! Posiadanie ważnej polisy OC na etapie składania wniosku o rejestrację pojazdu nie jest konieczne. Polisa OC jest warunkiem koniecznym do poruszania się pojazdem po drogach oraz będzie weryfikowana na etapie odbioru właściwego dowodu rejestracyjnego (nie pozwolenia tymczasowego). Jeśli kupując pojazd, posiada on ważną polisę OC, możesz przedstawić ją w urzędzie. Polisa OC przechodzi na nowego właściciela pojazdu. Sprzedający powinien poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. Kupujący może ale nie musi wypowiadać polisy OC przed końcem jej ważności. W wyniku zmiany właściciela pojazdu, ubezpieczyciel może przeliczyć polisę wg. np. zniżek nowego właściciela pojazdu i poinformować o dodatkowych opłatach.

Ważne! Opłata za nowe tablice rejestracyjne nie jest pobierana jeśli samochód był wcześniej rejestrowany  w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować

Ważne! Karta pojazdu, jeśli została wydana, musi zostać przekazana nowemu właścicielowi. Jeśli sprzedający nie posiada karty pojazdu, może przed jego sprzedażą wystąpić o wtórnik karty pojazdu. Jeśli w wyniku, np. niedopatrzenia, nie została Ci przekazana karta pojazdu powinieneś przedstawić w urzędzie, np. oświadczenia poprzedniego właściciela o zgubieniu karty (poprzedni właściciel będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia) lub przedstawiając zaświadczenie  z poprzedniego urzędu, który rejestrował auto, z potwierdzeniem danych z karty pojazdu.

Pomimo że karta pojazdu nie jest wymaga przy wykupieniu polisy ubezpieczeniowej czy też podczas kontroli pojazdu, to stanowi zabezpieczenie przed, np. rejestracją pojazdu na fikcyjne dane a następnie sprzedany dalej. Sytuacja ta dotyczy jedynie pojazdów dla których karta pojazdu została wcześniej wystawiona.

Ważne! Przegląd techniczny nie musi mieć zachowanej ciągłości, ale jest obowiązkowy na etapie rejestracji samochodu. Jeśli kupiłeś samochód bez ważnego przeglądu technicznego, możesz wykonać go na stacji diagnostycznej, w wyniku czego otrzymasz stosowne zaświadczenie od diagnosty. Zaświadczenie to zostanie przepisane do dowodu rejestracyjnego (właściwego) w chwili jego wydania. Nie jest konieczne wykonywanie ponownego badania technicznego.