Jak sprzedać auto?

W tym artykule opisany został konkretny przypadek, w którym sprzedający chce sprzedać używany samochód, zarejestrowany w naszym kraju. Kupujący nabywa auto i staje się jego właścicielem. Na co warto zwrócić uwagę oraz jakie dokumenty będą potrzebne do prawidłowej sprzedaży samochodu oraz jego dalszej rejestracji.

WAŻNE! Pamiętaj, że zarówno kupujący jak i sprzedający są zobowiązani do poinformowania o kupnie/sprzedaży właściwy urząd oraz ubezpieczyciela. 

 • Przeczytaj więcej co zrobić, kiedy sprzedajesz auto któremu kończy się termin ważności (poradnik dla kupującego).

Obowiązki sprzedającego:

 • Przegląd techniczny pojazdu: teoretycznie przegląd techniczny nie jest warunkiem sprzedaży pojazdu, gdyż jego nabywca, może wykonać go we własnym zakresie i przedstawić stosowny dokument (zaświadczenie) podczas rejestracji pojazdu. Ważny przegląd techniczny jest w zasadzie potwierdzeniem stanu pojazdu,
 • Ważna polisa OC: poruszanie się po drogach czy nawet trzymanie pojazdu bez ważnej polisy OC jest niezgodne z prawem, w praktyce oznacza to, że sprzedający musi mieć ważną polisę w chwili kiedy sprzedaje samochód innemu użytkownikowi. Polisa przechodzi na nowego właściciela, który może, ale nie musi jej wypowiedzieć, przed końcem jej ważności,
 • Dowód kupna/sprzedaży pojazdu: sprzedający wraz z kupującym sporządzają po jednej kopii dokumentu, dowodu, kupna/sprzedaży pojazdu. Dokument ten będzie potrzebny sprzedającemu do wyrejestrowania pojazdu w urzędzie, a kupującemu do jego rejestracji,
 • Informowanie ubezpieczyciela: sprzedający informuje ubezpieczyciela (wystawcę polisy OC) o sprzedaży pojazdu, celem zmiany danych właściciela. nabywca ma 30 dni na podjęcie decyzji czy korzysta z aktualnego ubezpieczenia (np. do końca jego ważności) czy wypowiada polisę. Jeśli kupujący wypowie polisę, sprzedający może otrzymać zwrot części składek,
 • Karta pojazdu: sprzedający ma obowiązek wydać wszystkie dokumenty pojazdu, w tym kartę pojazdu, jeśli została wydana podczas pierwszej rejestracji. Informacja o karcie pojazdu znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli sprzedający nie posiada karty pojazdu, może wystąpić o wydanie wtórnika lub spisać oświadczenie, w którym potwierdza zagubienie kart (tym samym ponosi odpowiedzialność w przypadku składania fałszywego oświadczenia). Nabywca może we własnym zakresie uzyskać kartę pojazdu z poprzedniego urzędu, w którym rejestrował auto,
 • Wyrejestrowanie pojazdu w urzędzie: w ciągu 30 dni od sprzedaży pojazdu, sprzedający musi odwiedzić wydział komunikacji (lub poinformować ich drogą listowną) o sprzedaży samochodu. Jest to bezpłatne oświadczenie, a jego celem jest m.in. uniknięcie przykrej sytuacji jaką może być, np. wizyta policji, jeśli okazało by się, że auto uczestniczyło w kolizji drogowej lub zostało zarejestrowane na nie wykroczenie. Przekroczenie tego terminu nie grozi żadnymi sankcjami, ale może stwarzać inne problemy, np. opisane wyżej. Pamiętaj, aby do czasu wyrejestrowania auta, zachować oryginał umowy kupna/sprzedaży,
 • Rozliczenie podatku: jeśli byłeś właścicielem krócej niż pół roku (licząc od końca miesiąca kupna) i sprzedałeś pojazd, różnica w cenie zakupu i sprzedaży będzie stanowiła nasz dochód. Oczywiście dotyczy to sytuacji w której np. wartość pojazdu wzrosła. Dochód trzeba będzie wykazać w zeznaniu rocznym PIT i zapłacić ewentualny podatek.

Jak to jest z tą polisą OC? Czy trzeba ją wypowiadać?

Sprzedający ma 14 dni na to, aby poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu, wskazując dane jego nabywcy. Informację można przekazać osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Przekazanie tej informacji chroni poprzedniego właściciela przed sytuacją, w której ubezpieczyciel naliczy np. kolejne składki lub nowy właściciel nie dopełni obowiązku opłacenia pozostałych składek z rocznej polisy (np. jeśli jest opłacana ratalnie).

Kupujący i sprzedający mogą dogadać się, np. na wariant, w którym nabywca deklaruje, że wypowie aktualną polisę OC, tym samym sprzedający otrzyma zwrot części składek. W praktyce jednak nabywca nie jest zobowiązany do wypowiadania polisy, a sprzedający nie może wymusić na nim takiego stanu rzeczy. Dlatego jeśli kupujący i sprzedający doszli do porozumienia w tej kwestii, należy spisać dodatkowe oświadczenie, w którym nabywca deklaruje wypowiedzenie polisy OC. Tym samym kupujący musi zadbać o zachowanie jej ciągłości bez dnia przerwy.

Chcę sprzedać samochód ale nie mam polisy OC?

Jest to sytuacja w której sprzedający ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy i to on będzie płacił karę. Kupujący, który w chwili nabycia auta kupuje pojazd bez polisy OC, ma obowiązek tego samego dnia (data zawarcia umowy) udać się do ubezpieczyciela i wykupić polisę OC.

Zgubiłem kartę pojazdu, co robić?

Karta pojazdu, jeśli została wydana, stanowi ważny dokument. Jeśli z jakiś powodów nie masz karty pojazdu, możesz:

 • złożyć wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu w wydziale komunikacji, w którym pojazd był rejestrowany,
 • napisać oświadczenie dla kupującego, w którym deklarujesz, np. zgubienie karty pojazdu (kupujący sam wystąpi o wydanie jej wtórnika, jest to płatne).

WAŻNE! Pamiętaj, aby nie składać fałszywego oświadczenia, gdyż grozi to konsekwencjami prawnymi. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój pojazd miał kartę pojazdu, zapytaj w wydziale komunikacji w którym rejestrowałeś go.

Właściciel i współwłaściciel

W sytuacji w której pojazd posiada właściciela jak i współwłaściciela, umowa dotyczy trzech stron, w tym 2 sprzedających. Informacje o właścicielu i współwłaścicielu zawiera się na tej samej umowie.

Podsumowanie:

Jeśli jesteś gotowy do sprzedaży samochodu:

 1. Przygotuj komplet dokumentów pojazdu w tym kartę pojazdu jeśli została wcześniej wydana (sprawdź informacje w dowodzie rejestracyjnym),
 2. Przygotuj polisę OC,
 3. Przygotuj 2 egzemplarze umowy kupna/sprzedaży (możesz napisać je odręcznie),
 4. W ciągu 30 dni od sprzedaży pojazdu, poinformuj wydział komunikacji o zbyciu samochodu,
 5. W ciągu 14 dni od sprzedaży pojazdu, poinformuj ubezpieczyciela (OC/AC) o zmianie właściciela pojazdu,
 6. Zachowaj dokumenty na przyszłość (nie jest to warunek konieczny, gdyż informacje te będą dostępne w wydziale komunikacji jak i u ubezpieczyciela).

Pomóż kupującemu dopełnić formalności:

 • Przypomnij mu, że ma 30 dni na zarejestrowanie/przerejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji,
 • Jeśli sprzedałeś pojazd bez ważnego przeglądu technicznego, skieruj kupującego do najbliższej stacji diagnostycznej. Zaświadczenie będzie potrzebne mu przy rejestracji pojazdu,
 • Jeśli ustaliliście że kupujący wypowie polisę OC i wykupi nową, niech spisze takie oświadczenie dla Ciebie,
 • Zwróć uwagę kupującego na termin przeglądu i ważności polisy OC,
 • Życz mu szerokiej drogi.