Rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu przebiega praktycznie identycznie w każdym przypadku: nowe, używane, krajowe czy UE. Różnice w procesie rejestracji wynikają z dodatkowych obowiązków jakie ciążą na kupującym, celem sfinalizowania transakcji i uzyskania niezbędnych do poruszania się po drodze dokumentów. Mogą nimi być np. opłacenie podatku od nabycia pojazdu, akcyza lub opłata recyklingowa (dla aut sprowadzonych do kraju przed 1 stycznia 2016).

Sprawdź jak przebiega rejestracja w konkretnych przypadkach:

Rejestracja pojazdu składa się z:

 1. Nabycia pojazdu, a więc uzyskania umowy kupna/sprzedaży, faktury lub darowizny,
 2. Skompletowania dokumentów pojazdu (w tym ich przetłumaczenie, jeśli pojazd pochodzi z za granicy),
 3. Dokonania opłat rejestracyjnych i złożenia wniosku o rejestrację pojazdu,
 4. Wykupieniu polisy OC,
 5. Odebraniu dokumentów właściwych.

Przy czym należy pamiętać, że:

 • komplet dokumentów oznacza zarówno dokumenty dotyczące nabycia auta, kartę pojazdu, jak i np. dowód rejestracyjny i ważną polisę OC (jeśli auto jest krajowe, używane),
 • polisę OC możesz wykupić dopiero po tym jak zarejestrujesz pojazd, a więc złożysz dokumenty o jego rejestrację. Jeśli kupujesz pojazd używany, polisę otrzymujesz od poprzedniego właściciela, jeśli auto jest sprowadzone, np. z Niemiec, polisę wykupisz dopiero po złożeniu dokumentów. Polica OC będzie potrzebna aby odebrać właściwy dowód rejestracyjny i powinna być ważna od dnia, w którym złożyłeś wniosek o rejestrację pojazdu i otrzymałeś tymczasowy dowód rejestracyjny,
 • po zarejestrowaniu pojazdu otrzymujesz dowód tymczasowy, tzw. miękki, który upoważnia do poruszania się pojazdem przez 30 dni, w tym lub po tym czasie odbierasz dowód właściwy.

WAŻNE! Pamiętaj, że polisa OC jest obowiązkowa i bez niej poruszanie się po drodze jest zabronione. Polisa OC nie tylko jest obowiązkową polisą, ale także chroni Cię (jako sprawcę) przed konsekwencjami, np. spowodowania zdarzenia drogowego. Polica AC nie jest obowiązkowa i w przeciwieństwie do polisy OC jest ubezpieczeniem dla Ciebie. Niezależnie od tego kto będzie sprawcą kolizji. 

Kiedy zarejestrować pojazd

Masz na to 30 dni od dnia nabycia pojazdu, a więc od chwili spisania umowy kupna/sprzedaży, wystawienia faktury lub otrzymania darowizny. Poruszanie się niezarejestrowanym pojazdem jest zabronione. Poruszanie się pojazdem bez ważnej polisy OC jest zabronione.

Gdzie możesz zarejestrować pojazd:

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta  jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy  jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz:

Opłaty w urzędzie:

 • 85 zł  opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł  opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł  samochodowe,
  • 40 zł  motocyklowe,
  • 30 zł  motorowerowe,
  • 1 000 zł  indywidualne,
 • 50 gr  opłata ewidencyjna,
 • opcjonalnie: 75 zł za wydanie karty pojazdu dla samochodów używanych, sprowadzanych.

WAŻNE! Jeśli rejestrujesz pojazd w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym był rejestrowany poprzednio (sprawdzić to w dowodzie rejestracyjnym), to nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych ani za nie płacić.

Za rejestrację pojazdu możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

WAŻNE! Opłaty wykonaj przed złożeniem dokumentów i zachowaj potwierdzenia płatności, aby móc je złożyć wraz z innymi dokumentami. 

Jakie dokumenty będą potrzebne przy rejestracji pojazdu:

 • wniosek o rejestrację pojazdu
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • karta pojazdu — jeśli została wydana,
 • dowód rejestracyjny. W dowodzie musi być wpis o ważnym badaniu technicznym. Jeśli minął termin badania technicznego — wykonaj badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów i złóż w urzędzie zaświadczenie o jego pozytywnym wyniku.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji:

Rejestracja czasowa to pierwsza rejestracja. Urzędnik wyda Ci tzw. miękki dowód czyli tymczasowy dowód rejestracyjny, który upoważnia Cię do poruszania się pojazdem przez 30 dni. Wraz z dowodem otrzymasz tablice rejestracyjne, nalepkę kontrolną. Zwykle rejestracja taka realizowana jest od ręki.

Właściwa rejestracja następuje w czasie 30 dni i uznaje się ją od chwili otrzymania od urzędnika właściwego dowodu rejestracyjnego. Zwykle urzędy nie przekraczają 30 dni, ale jeśli tak by się stało, jako nabywca pojazdu masz obowiązek udać się do urzędu i wydłużyć ważność tymczasowych dokumentów o kolejne 14 dni.