Kategorie
Akcesoria Przepisy

Obowiązkowe wyposażenie samochodu 2022

Przez obowiązkowe wyposażenie samochodu rozumie się wyposażenie, które jest regulowane przepisami prawa i musi znajdować się w pojeździe, jeśli ten ma zostać dopuszczony do ruchu. W motoryzacji rozróżniamy dwa typy obowiązkowego wyposażenia pojazdu, tj. wyposażenie regulowane przepisami o ruchu drogowym oraz wyposażenie, np. wskazane przez Eadę Europejską, dotyczącą wyposażenia pojazdów opuszczających linie produkcyjne.

Obowiązkowe, podstawowe, wyposażenie samochodu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w Prawie o ruchu drogowym oraz rozporządzeniach ministra, do obowiązkowego wyposażenia pojazdów w Polsce należą:

  • gaśnica typu ABC,
  • trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, nie są:

  • apteczka,
  • kamizelka odblaskowa,
  • koło zapasowe i lewarek oraz zestaw narzędzi,
  • fotelik samochodowy.

Czy apteczka i fotelik są obowiązkowe w samochodzie?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, ale obowiązkowe jest udzielenie pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym, przez co rozumie się również wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Kamizelka odblaskowa nie musi znajdować się na wyposażeniu pojazdu, w naszym kraju, ale obowiązkowe jest jej używanie po zmroku poza terenem zabudowanym oraz w niektórych krajach UE, wymagane jest jej używanie, np. na autostradach. Dobrze jest mieć jedną a najlepiej tyle kamizelek, ile jest miejsc do siedzenia w pojeździe, np. na wypadek konieczności opuszczenia pojazdu po zmroku przez wszystkich pasażerów

Koło zapasowe, lewarek, zestaw narzędzi czy zapasowe żarówki, nie są obowiązkowe. Mogą jednak przydać nam się, jeśli nie posiadamy zestawu naprawczego do opon, nie posiadamy assistance lub nie mamy możliwości zakupu żarówki, bez konieczności poruszania się bez sprawnych świateł drogowych.

Fotelik samochodowy jest obowiązkowy w takim zakresie, w jakim wymaga tego nasze dziecko, co określone jest przepisami prawa. Fotelika samochodowego nie musimy za to posiadać, przewożąc dziecko w taksówce lub autobusie, chociaż ze względów bezpieczeństwa, powinniśmy we własnym zakresie dostosować się do warunków i zapewnić młodemu pasażerowi właściwą ochronę. Kierowca taksówki nie musi posiadać fotelika, a dziecko może być przewożone bez.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu od 2022 roku

Innym rodzajem wyposażenia pojazdu jest to, narzucane, np. przepisani Unii Europejskiej. Dotyczą one wyposażenia, które musi znajdować się w samochodzie w chwili gdy opuszcza linię produkcyjną oraz ma zostać dopuszczone do ruchu. Do takiego wyposażenia zaliczyć można, m.in. wszelkiego rodzaju systemy bezpieczeństwa, awaryjnego hamowania, itp.

Od 2022 roku nowe regulacje przewidują prawie 30 nowych systemów, które mają jednakowo zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ale przede wszystkim mają się realnie przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków. Poza innymi działaniami, jakie są w tym czasie prowadzone, np. przez zmiany przepisów w ruchu drogowym czy akcje służb mundurowych.

Wśród takiego obowiązkowego wyposażenia samochodu znajdziemy, m.in. inteligentne systemy asystujące przy prędkości, awaryjnym hamowaniu, wykrywaniu pieszych, a nawet inteligentne systemy alkomatów odcinających zapłon. Inne zmiany obejmą systemy i instalacje zmniejszające martwe pole w samochodach ciężarowych.

Ciekawym wyposażeniem pojazdu mają być systemu informujące o senności i rozproszeniu kierowcy oraz wykrywające używanie telefonu komórkowego podczas jazdy. Kamery lub czujniki cofania staną się standardem, podobnie jak aktywny inteligentny tempomat, reagujący na wykrytą przed nami przeszkodę i zwalniający prędkość pojazdu.

W zakresie wyposażenia, co do którego będą wykonywane czynności sprawdzenia na badaniu technicznym, np. podczas badania i wpisu do dowodu rejestracyjnego, niezmiennie należy pamiętać o obowiązkowym posiadaniu gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego.