Kategorie
Przepisy

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2021 roku

W 2021 roku rząd nie przewiduje zmian w przepisach dot. obowiązkowego wyposażenia pojazdu, tzn. że w Polsce obowiązkowe wyposażenie obejmuje:

 • gaśnicę typu ABC z homologacją,
 • trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza, zapasowe żarówki i inne, nie stanowią dziś podstawowego i obowiązkowego wyposażenia pojazdu.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że posiadanie niektórych elementów może być przydatne w wielu sytuacjach drogowych, a także w odniesieniu do innych przepisów.

Przykładem jest np. posiadanie kamizelki odblaskowej, której posiadanie i używanie jest obowiązkowe w określonych warunkach po zmroku. Apteczka pierwszej pomocy może stanowić podstawowe narzędzie do udzielenia pierwszej pomocy, chociaż tak, może także ograniczyć się do wykonania telefonu alarmowego.

Wg. obecnych ustaleń (wrzesień 2020) nie ma żadnych szans, że w 2021 roku zmieni się obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

Obowiązkowe wyposażenie nowych samochodów

Zwróć uwagę, że poza przepisami obowiązującymi w Polsce dot. wyposażenia pojazdu w takie elementy jak gaśnica, trójkąt czy apteczka, na terenie UE obowiązują także inne przepisy, które są regularnie aktualizowane. Dotyczą one tzw. obowiązkowego wyposażenia nowych samochodów produkowanych i sprzedawanych na rynku europejskim.

Na liście obowiązkowych elementów wyposażenia od 2021 r. znajdą się m.in:

 • system automatycznego hamowania
 • fabryczne ułatwienie podłączenia blokady alkoholowej
 • system wykrywający zaśnięcie kierowcy
 • system wykrywający i zapobiegający rozkojarzeniu kierowcy
 • system zapisujący dane w przypadku kolizji
 • ostrzeżenie o awaryjnym zatrzymaniu
 • zwiększenie strefy ochronnej dla pieszych i rowerzystów
 • inteligentny asystent prędkości
 • asystent pasa ruchu
 • kamera cofania/czujniki parkowania.

Taka zmiana przepisów nie dotyczy jednak obowiązku modyfikowania już zarejestrowanych pojazdów, warto jednak mieć świadomość tych zmian oraz pamiętać o nich także w kontekście podjęcia decyzji o zakupie nowego samochodu i korzyściach z tego płynących.

 

 

Kategorie
Przepisy

Czy zakaz zatrzymywania dotyczy chodnika?

Zakaz zatrzymywania jest jednym z podstawowych i obecnych często w życiu kierowcy znaków. Znak B-36 występuje wszędzie tam, gdzie np. ze względów na panujące warunki drogowe czy obecność, np. szkół, zatrzymywanie czy postój pojazdu są zabronione.  Znaki drogowe dotyczą ruchu drogowego, a w skład drogi włącza się także pobocze, a częścią pobocza jest również chodnik. Z tego też powodu znaki drogowe B-35 do B-38 obowiązują zarówno na jezdni jak i poboczu.

Oznacza to nic innego, jak to, że zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

 • Ważne! Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania, jeśli występuje on pojedynczo, dotyczy zarówno jezdni jak i pobocza, w tym chodnika. Nie ma znaczenia tutaj fakt, że na chodniku jest miejsce i są warunki (zgodne z pozostałymi przepisami) do tego aby taki pojazd zatrzymać. Pozostawienia miejsca, odległości od przejścia dla pieszych, waga pojazdu są bez znaczenia.

Powinieneś także pamiętać, że znak zakazu zatrzymywania się co do zasady dotyczy tej strony jezdni, po której znak występuje (na drodze dwukierunkowej). Pamiętaj jednak, że zanim zatrzymasz pojazd po drugiej stronie jezdni, upewnij się czy nie złamiesz innych przepisów drogowych, np. dotyczących przekraczania linii ciągłej. Pamiętaj też, że parkując po drugiej stronie jezdni masz obowiązek sprawdzić jakie znaki tam obowiązują.

Czy można parkować na chodniku gdy stoi znak zakazu postoju i zatrzymywania?

Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania nie musi być niezgodne z prawem. Istnieją wyjątki od przepisów, które regulują inne znaki drogowe lub tabliczki uzupełniające. Wyjątek to sytuacja, w której pod w/w znakami, znajdują się znaki uzupełniające, np. informujące o wyłączeniu z zakazu chodnika lub odwrotnie. Wskazujące, że dany znak dotyczy właśnie chodnika, a nie jezdni.

Zakaz obowiązuje, a odwołać może go, np. postawienie innego znaku, chociażby  D-18, ze wskazaniem  sposobu ustawienia pojazdów, np. T-30 a do i.

Zakazane jest więc zatrzymywanie się za znakiem B-36 umieszczonym po prawej stronie drogi – dotyczy to tak samo jezdni jak i chodnika. Po znakiem B-36 może być umieszczona przykładowo tabliczka uzupełniająca T-25C czyli popularna strzałka pod znakiem zakazu zatrzymywania.

Od miejsca lokalizacji znaku B-36 do odwołania zakazu zatrzymywania się nie można  parkować samochodu osobowego na chodniku przy krawędzi jezdni, nawet jeśli ustawiony w ten sposób pojazd nie powoduje utrudnień zarówno dla innych kierujących jak i pieszych. Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania się jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zatrzymanie pojazdu jest dopuszczone innymi znakami, np. Nie dotyczy chodnika lub tabliczkami wskazującymi prawidłowy sposób parkowania. Może też znaleźć się tu informacja kogo dotyczy a kogo nie dotyczy znak zakazu zatrzymywania się lub w jakich godzinach obowiązuje.

Znak zakazu zatrzymywania, jak większość znaków tego typu, obowiązuje do najbliższego skrzyżowania chyba zostanie odwołany wcześniej.

Kategorie
Przepisy

Czy muszę zatrzymywać się przed skrzyżowaniem równorzędnym?

Skrzyżowanie równorzędne to skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Jeśli do skrzyżowania równorzędnego zbliża się więcej pojazdów, kolejność ustalana jest zgodnie z zasadą prawej ręki.

Skrzyżowanie równorzędne może, ale nie musi, zostać dodatkowo oznakowane znakiem A-5, nie jest to warunek konieczny dlatego że zgodnie z art. 25 kodeksu drogowego, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków.

Każde inne skrzyżowanie na którym znajdziemy np. znak STOP lub znak ustąp pierwszeństwa automatycznie dyskwalifikuje w tym miejscu skrzyżowanie równorzędne, gdyż ruch regulowany jest dodatkowymi znakami drogowymi ustalającymi pierwszeństwo.

Na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązują przepisy oparte o pierwszeństwo przejazdu, bez konieczności zatrzymywania się o ile sytuacja tego nie będzie wymagała, np. obecność pojazdu niedostosowującego się do obowiązujących przepisów lub słaba widoczność.

Czy muszę zatrzymywać się przed skrzyżowaniem równorzędnym?

Zatrzymywanie się przed wjazdem na skrzyżowanie równorzędne nie jest obowiązkowe, podobnie jak w przypadku znaku ustąp pierwszeństwa, który nie nakazuje zatrzymywania pojazdu co ustąpienia przejazdu innym pojazdom. Podobnie jest nas skrzyżowaniu równorzędnym, gdzie kierujący pojazdem może kontynuować jazdę o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami ma lub ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom w myśl zasady prawej ręki.

Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego nie mamy obowiązku zatrzymywania pojazdu chyba, że jest to konieczne do ustąpienia pierwszeństwa innym pojazdom.

Zdarzają się sytuacje w których zatrzymanie pojazdu jest naturalnym zachowaniem kierowcy, może być to konieczne, np. gdy nie jesteśmy pewni zachowania innych kierowców lub w przypadku ograniczonej widoczności czy zaufania. Nie ma bowiem przepisu zakazującego zatrzymanie pojazdu, a w myśl przepisów ruchu drogowego, poruszanie się pojazdem może wymagać zmniejszenia prędkości, hamowania lub zatrzymania pojazdu w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Wymuszenie pierwszeństwa czy brak ostrożności

Obserwując zachowania kierowców na skrzyżowaniach równorzędnych nietrudno zauważyć swego rodzaju egoizm drogowy a może i próbę stworzenia sytuacji kolizyjnej. Dotyczy to zarówno kierowców z pierwszeństwem jak i bez. Ci pierwsi  potrafią wprost wyjechać pod nadjeżdżający pojazd, którego kierowca zaniechał obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Kierowcy nie mający pierwszeństwa także potrafią je wymusić zwykle nie potrafiąc odpowiednio ocenić sytuacji czy prędkości nadjeżdżających pojazdów.

Należy zwrócić uwagę, że skrzyżowanie dróg jest miejscem z założenia niebezpiecznym, w którym przecina się wiele kierunków jazdy. Wymaga ono zachowania ostrożności, a w miarę konieczności zwolnienia lub zatrzymania pojazdu. Także kierowcy łamiący przepisy nie powinni stać się celem naszej podróży, a więc nadrzędnym celem kierowców jest unikanie sytuacji niebezpiecznych nawet jeśli miało by się to wiązać z ustąpieniem pierwszeństwa, które jest nam z góry przyznane.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym, Opole, ul. Kaliska

W przypadku skrzyżowań równorzędnych sprawą która komplikuje ich identyfikację jest najczęściej ich lokalizacja i wykonanie nawierzchni. Często drogi jednokierunkowe lub  mniejsze drogi osiedlowe postrzegane są przez pryzmat  dróg z mniejszym pierwszeństwem lub podporządkowanych. To w takich miejscach dochodzi najczęściej do kolizji. Istnieje bowiem przeświadczenie, że droga na której odbywa się większy ruch, jest uznawana drogą z pierwszeństwem pomimo, że krzyżuje się ona z innymi drogami o takim samym statusie.