Kategorie
Przepisy

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2020 roku

Pisząc o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu należy rozróżnić dwie kwestie: regulacje prawne w zakresie obowiązkowego wyposażenia pojazdu nadawane przez UE w zakresie wyposażenia pojazdu w technologiczne rozwiązania, jak ABS, oświetlenie, systemy hamowania, utrzymania pasa ruchu, itp. oraz regulacje lokalne, krajowe, które wnoszą dodatkowe obowiązki kierowcy.

Te pierwsze, unijne, to zazwyczaj wyposażenie, które ma być obowiązkowe na pojazdach wobec których ich produkcja dopiero nastąpi. Przykładowo wszystkie nowe pojazdy są wyposażone w światła do jazdy dziennej, chociaż nie wszystkie ogólnie poruszające się po drogach pojazdy takie światła mają. Obowiązkowe jest wyposażenie pojazdu w ABS, ale nie wszystkie pojazdy to mają, jeśli są to stare modele. Prawo jednak nie wyklucza takich pojazdów z ruchu, ani też nie każe kierowców.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu – przepisy

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy mówimy o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu określonym lokalnymi przepisami. Obowiązkowe wyposażenie samochodu reguluje Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Obowiązkowe wyposażenie pojazdu  w Polsce obejmuje:

 • gaśnicę typu ABC z homologacją,
 • trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji.

Kamizelka odblaskowa oraz apteczka, nie są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, ale warto pamiętać, że obowiązkowej jest używanie kamizelki, np. po zmroku poza terenem zabudowanym (dotyczy to także spacerku na stację po paliwo czy pomoc) a także obowiązkowe jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Z tego powodu oba elementy uznaje się za nieobowiązkowe ze względu na przepisy prawa, ale obowiązkowe ze względu na realizację innych przepisów, które są nałożone na kierowcę i pasażerów. No bo w przypadku wyjścia z pojazdu poza terenem zabudowanym po zmroku wszystkich pasażerów, każdy powinien taką kamizelkę posiadać. Dobrze jest więc wozić tyle kamizelek ile mamy miejsc siedzących.

Przepisy dot. obowiązkowego wyposażenia samochodu podlegają także pod konwencję wiedeńską, która mówi, że wyposażenie samochodu za granicą, ma być zgodne z obowiązującym wymaganym wyposażeniem  w kraju w którym samochód został zarejestrowany.

Konwencja wiedeńska

Niektóre kraje, pomimo obowiązującej konwencji wiedeńskiej, mogą wprowadzić oraz respektować własne przepisy dot.  wyposażenia pojazdu, które obowiązują także cudzoziemców przebywających na terytorium danego kraju. Przykładem jest, np. Austria, gdzie obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych spoczywa na wszystkich kierowcach. W Polsce posiadanie kamizelki nie jest obowiązkowe, ale obowiązkowe może być jej użycie w określonych warunkach.

Przepisy regulują także inne kwestie, np. dotyczące nie tyle obowiązku wyposażenia, co montażu i udostępnienia tablic rejestracyjnych.  Samochód należy wyposażyć m.in.w czytelną, oświetloną, niezasłoniętą i prawidłowo zamontowaną tablicę rejestracyjną.

Brak nowych pomysłów na 2020 rok

W chwili publikowania tego artykułu nie ma planów dot. zmiany przepisów na 2020 rok. Jeszcze na początku 2019 roku pojawiła się propozycja zmiany przepisów i włączenia apteczki do obowiązkowego wyposażenia pojazdu, jednak plan ten zniknął z dyskusji i nic na ten temat nie wiadomo. Z jednej strony, ze względu na fakt, że obowiązkowe udzielenie pomocy oznacza także wezwanie służb ratunkowych, zasadność obowiązku posiadania apteczki wydaje się wątpliwa. Natomiast obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych to temat, który szybko powinien znaleźć swoje miejsce w sejmie. Chociaż, jak napisałem, to że nie ma obowiązku ich posiadania, nie oznacza, że nie ma obowiązku ich używania. A o tym często zapominamy, tak jak o fakcie, że przepisy nie dotyczą wyłącznie kierowców a także pasażerów, oraz że używanie takich elementów jak kamizelki, może nam pomóc wszędzie. Po prostu, pomóc w byciu widocznymi.

Kategorie
Mechanika

Przegląd rejestracyjny – ile to kosztuje? Co obejmuje?

Przegląd rejestracyjny to potoczna nazwa badania technicznego czyli badania wykonywanego na polecenie innych organów, nawet policji, którego celem jest badanie stanu pojazdu celem wydania oświadczenia o jego stanie i dopuszczeniu do ruchu na terenie kraju lub dopuszczeniu do dalszego ruchu (jeśli jest to kolejne badanie techniczne). Przegląd rejestracyjny, a więc badanie techniczne, są obowiązkowe, przeprowadzane w stacjach diagnostycznych. Przegląd rejestracyjny wykonywany jest co 12 miesięcy, za wyjątkiem samochodów nowych gdzie pierwsze badanie wykonywane jest po trzech latach od rejestracji, kolejne po dwóch a potem przegląd rejestracyjny wykonywany jest co roku.

Przeglądu rejestracyjnego nie należy mylić z przeglądem technicznym zwanym także badaniem okresowym czy przeglądem okresowym. Przegląd rejestracyjny i każda jego forma, to kontrola stanu pojazdu wykonywana na polecenie wszystkich innych firm czy instytucji innych niż organy uprawnione do wykonania badania technicznego. Najpopularniejszym typem przeglądu technicznego czy też badania okresowego jest badanie wykonywane w ASO celem przedłużenia ważności gwarancji, badanie wykonywane cyklicznie u mechanika, celem indywidualnej oceny stanu pojazdu i podjęcia, np. prac przy jego naprawie, itp..

http://badanie-techniczne.pl/2018/07/przeglad-samochody-badanie-techniczne-a-moze-przeglad-rejestracyjny/

Zakres badania technicznego obejmuje sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w tym sprawdzenie i ocenę:

 • stanu technicznego ogumienia, w tym prawidłowości doboru obciążenia, prędkości i przeznaczenia właściwego
  dla danego typu pojazdu,
 • prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych, w tym prawidłowości działania
  urządzeń sygnalizacyjnych,
 • stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców,
 • prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego
  koła kierownicy, w tym prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych,
 •  stanu technicznego zawieszenia,
 • instalacji elektrycznej,
 • stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia,
 • stanu technicznego układu wydechowego – w uzasadnionych przypadkach pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego
  podczas postoju oraz ocenę stanu technicznego sygnału dźwiękowego,
 • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeżeli pojazd jest napędzany silnikiem o spalaniu wewnętrznym;

 

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu:

 • badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 98 zł brutto,
 • badanie techniczne samochodu osobowego z instalacją gazową kosztuje 98 zł + 62 zł (instalacja) brutto,
 • badanie techniczne motocykla kosztuje 62 zł brutto,
 • badanie techniczne samochodu ciężarowego od 3,5 do 16 t d.m.c kosztuje 153 zł brutto.

Ile kosztuje badanie techniczne cząstkowe

Poniższy cennik obowiązuje jeśli samochód nie przeszedł badania technicznego i wraca do tej samej stacji diagnostycznej celem wykonania badania technicznego cząstkowego:

 • sprawdzenie skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł,
 • skuteczności działania hamulców tramwaju 120 zł,
 • kontrola skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50 zł,
 • ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł,
 • połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł,
 • toksyczności spalin 14 zł,
 • poziomu hałasu 20 zł,
 • geometrii kół jednej osi 36 zł,
 • działania amortyzatorów jednej osi 14 zł,
 • wszystkich innych usterek łącznie 20 zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą (Dz.U. nr 121, poz.839) za wpisanie przez diagnostę do dowodu rejestracyjnego  kolejnego terminu badania technicznego pojazdu pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 1 zł.

Kategorie
Blog Przepisy

Ile mogę wypić aby prowadzić pojazd?

Chociaż w Polsce dopuszcza się spożycie niewielkiej ilości alkoholu i prowadzenie pojazdów, to nadrzędna zasada mówi: Piłeś? Nie jedź. Trzeźwiejesz? Daj sobie czas. Pomimo, że prawo jasno określa ile możesz wypić aby prowadzić pojazd, a więc pod wpływem jakiej ilości alkoholu możesz się znajdować, to jest to bardzo zgubne. Ile mogę wypić aby prowadzić samochód, to pytanie zadaje sobie wielu kierowców. Każdy z nich jest inny, większość z nich wypiło inny rodzaj alkoholu, każdy zjadł coś innego, jest innego zdrowia i kondycji. Nie ma więc jednej odpowiedzi na to pytanie. Badania dowodzą, że nawet piwo bezalkoholowe (ważone przecież z tych samych składników co piwo alkoholowe) potrafi silnie oddziaływać na naszą psychikę i powodować reakcje i zachowania zbliżone do tych, jakie widzimy po spożyciu alkoholu. Możesz temu zaprzeczyć i z pewnością to zrobisz, ale to nie są wymyślone teorie. Ja też lubię wypić sobie piwo, strzelić drinka, ale potrafię powstrzymać się przed prowadzeniem pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu lub pod jego nawet niewielkim wpływem.

Przeczytaj także:

Chcesz wiedzieć ile możesz wypić aby prowadzić pojazd? Sprawdź osobny artykuł, z którego dowiesz się w jaki sposób możesz orientacyjnie wyliczyć czas trawienia alkoholu, jego przetwarzania w organizmie. Proces ten może zachodzić bardzo długo nawet dla śladowej ilości alkoholu. Co powoduje, że odpowiedź na pytanie ile mogę wypić aby prowadzić pojazd, tym bardziej nie jest możliwa do udzielenia.

Organizm człowieka potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na spalenie około 20 g czystego alkoholu. To ilość odpowiadająca 50ml czystej wódki, puszce piwa czy kieliszkowi wina. Pierwszym czynnikiem który będzie miał wpływ na zmianę tego czasu będzie płeć, waga, stan zdrowia, kondycja, samopoczucie, pora dnia, aktywność, temperatura, rodzaj alkoholu i spożyte posiłki. Czy mając tyle zmiennych jesteś gotowy zaryzykować karę pieniężną, utratę prawa jazdy a nawet więzienie, dla jednego piwa, kieliszka wina czy wódki?

Ilę mogę wypić aby prowadzić samochód - alkomat!

Podkreślam, że moje stanowisko, jako autora blogu. Ile mogę wypić aby prowadzić pojazd? Nie pij!

 • Nigdy nie wsiadam za kierownicę po spożyciu alkoholu, nawet śladowej ilości. 

Musisz wiedzieć, że jazda pod wpływem alkoholu rozpatrywana jest w trzech kontekstach:

 • jazdy pod wpływem alkoholu w ilości dopuszczającej prowadzenie pojazdu, tj. do wartości nie przekraczającej 0,2 promila czyli 0,1 mg w wydychanym powietrzu (patrz badanie alkomatem),
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem, w ilości wskazującej na jego spożycie, tj. wartości stanowiącej wykroczenie a nie przestępstwo,
 •  w ilości przekraczającej dopuszczalne limity dla jazdy oraz wykroczenia, czyli wartości wskazującej na przestępstwo.

Wielu kierowców wychodzi z założenia, że przysłowiowe jedno piwko, niewiele może zaszkodzić. Rzecz w tym, że jedno piwko zawiera w sobie ilość alkoholu, która już umożliwia stwierdzenie, że kierowca prowadzi pod wpływem alkoholu. Jest to stan  wskazujący na spożycie alkoholu. Oczywiście, możemy po wypiciu piwa odczekać 1-2 godziny. Oczekujemy, że ten zostanie wyparty z organizmy do stanu nie wskazującego na spożycie alkoholu, a więc adekwatnego do wzięcia kilku łyków.

Kategorie
Blog

Oświadczenie sprawcy kolizji – potrzebujesz tylko kartę papieru!

Oświadczenie sprawcy kolizji przede wszystkim musi umożliwić ubezpieczycielowi zidentyfikowanie: Kto doprowadził do kolizji, czym jechał oraz co się stało i kiedy. Oświadczenie sprawcy kolizji spisuje ten, kto umie pisać i spisujecie to w jednym egzemplarzu. Podpisujecie OBOJE i kartka z oświadczeniem trafia w ręce POSZKODOWANEGO.  Nie przejmuj się jeśli sprawca nie ma polisy OC albo dowodu rejestracyjnego. Wystarczy numer rejestracyjny. Nie wzywaj Policji, chyba, że macie ku temu powód, np. są ranni, są ofiary, albo jechałeś służbowym samochodem i musisz to zgłosić. Zrób zdjęcia, usuń pojazdy ze środka drogi bo dostaniecie za to mandat jak Was policja złapie na paleniu głupa.

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI RAZ DWA TRZY

BUM! Kolizja. Upewnij się, że wszyscy są cali i nikt nie potrzebuje pomocy. Zrób zdjęcia pojazdów i okolicy, w razie czego zgarnij kilka numerów telefonów świadków. Działaj, bo szkoda czasu.

 1. Załatw czystą kartę papieru i jeden długopis, nie używaj ołówka.  Wpisz koniecznie datę, godzinę i miasto zdarzenia.
 2. Napisz słownie SPRAWCA: a następnie imię i nazwisko, numer pesel, seria i numer dowodu tożsamości.  Uzupełnij informację o kategorię, nr prawa jazdy i nazwę wystawcy dokumentu.
 3. Jeśli właściciel pojazdu ma dokumenty pojazdu: uzupełnij numer VIN i numer tablicy rejestracyjnej, a także numer polisy OC. Aby ułatwić sprawę, zapisz sobie nazwę ubezpieczyciela. Spisz datę ważności przeglądu technicznego pojazdu sprawcy.
 4. Jeśli nie posiada tych dokumentów: zapisz tylko numer rejestracyjny pojazdu, a jeśli masz wątpliwości to pod maską lub przy drzwiach znajdziesz numer VIN. Informacje o polisie można sprawdzić w Internecie za darmo za pomocą numeru VIN lub numeru rejestracyjnego.
 5. Opisz  okoliczności kolizji, w tym: data, godzina, miejsce kolizji, jej przyczyna i jednoznaczne stwierdzenie, kto jest jej sprawcą.
 6. Napisz: Sprawca kolizji imię i nazwisko kierował pojazdem marki XYZ i spowodował kolizję z pojazdem ZXY o numerach ABC, którym kierował imię i nazwisko. W wyniku kolizji w pojeździe poszkodowanego uszkodzone zostały: TO, TO i TAMTO. Kolizja miała miejsce TU i TU podczas, np. wyjeżdżania STĄD.
 7. Pomocna przydaje się mapka sytuacyjna. Zaznacz strzałkami kto gdzie jechał, a cyferkami określ kolejność zdarzeń. Jeśli były znaki, narysuj je.
 8. PODPISZCIE i pożegnajcie się w zgodzie.

Jeśli samochody są unieruchomione, dzwoń do ubezpieczyciela bo na 99% masz darmowy assistance.

Jesteś poszkodowanym, nie czekaj, dzwoń do ubezpieczyciela, zgłaszaj szkodę i bierz samochód zastępczy.

Pamiętaj, ten poradnik to wersja skrócona. Abyś wiedział na czym się skupić pisząc oświadczenie. Które musisz spisać, bo ubezpieczyciel będzie tego wymagał od Ciebie. Z oświadczeniem sprawcy kolizji, poszkodowany kontaktuje się z ubezpieczalnią sprawcy i czeka na wycenę szkód. Pamiętaj, że przysługuje Ci auto zastępcze.

Kategorie
Przepisy Wyposażenie

Światło przeciwmgłowe

Światło przeciwmgłowe należy do obowiązkowego światła w które pojazd powinien być wyposażony. Światło przeciwmgłowe przednie nie jest obowiązkowym światłem w pojeździe, ale już światło przeciwmgłowe tylne jest obowiązkowym wyposażeniem w samochodzie. Światła przeciwmgłowe nazywane są potocznie halogenami, ze względu na rodzaj zastosowanych żarówek.

Światła przeciwmgłowe, w odróżnieniu od świateł mijania i drogowych, świecą światłem rozproszonym (rozproszony kąt świecenia) o krótkiej wiązce światła. Kierowcy mylnie stosują często światła drogowe zamiast świateł przeciwmgłowych. Użycie takich świateł powoduje całkowitą utratę kontroli nad widocznością przed pojazdem. Światła przeciwmgłowe są unikalne i stosowane w określonym celu. Światła przeciwmgłowe przednie charakterystycznie świecą na boki, przez co chętnie używane są do doświetlania pobocza lub zakrętów. O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

http://badanie-techniczne.pl/2017/11/uzywanie-swiatel-przeciwmglowych-w-samochodzie/

Pojazd powinien być wyposażony w obowiązkowe 1 lub 2 światła przeciwmgłowe tylne. Światła przeciwmgłowe święcą mocniej niż światła pozycyjne tylne. Jeśli pojazd wyposażony jest w jedno światło przeciwmgłowe tylne, powinno ono znajdować się po lewej stronie pojazdu. Światło przeciwmgłowe tylne może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie oraz powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł.

Pojazd może być wyposażony opcjonalnie w światła przeciwmgłowe przednie. Powinny być zamontowane 2 światła nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż światło mijania, a dla samochodów osobowych (kat. M1) także nie wyżej niż 800 mm. Aby światła przeciwmgłowe spełniały wymagania wynikające z przepisów powinny  być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania. Włączenie świateł przeciwmgłowych przednich nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne.

Światło przeciwmgielne przednie nie może zmieniać ustawienia w zależności od kąta obrotu kierownicy. Dopuszcza się zmianę kąta świecenia w światłach drogowych (nie mylić z mijania), obrót może następować tylko w osi pionowej.

Przepisy wskazują, że przednie światła przeciwmgłowe można używać tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Ta może być spowodowana mgłą lub intensywnymi opadami. Prawo przewiduje także używanie świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu podczas normalnej przejrzystości powietrza tylko na drogach krętych (oznaczonych znakiem drogowym). Funkcja świateł przeciwmgłowych sprowadza się wtedy do funkcji doświetlającej zakręty. Należy jednak pamiętać, że użycie świateł odbywa się wtedy tylko na odcinku oznaczonym znakami, a nie na całej trasie przejazdu, przed i dalej za znakiem końca.

W nowszych samochodach możemy spotkać się także z automatyczną funkcją doświetlania zakrętów. Mechanizm sprzężony jest z układem kierowniczym lub kierunkowskazami, które po włączeniu lub odpowiednim obrocie koła kierownicy włączają jedno ze świateł przeciwmgłowych (prawe lub lewe) celem doświetlenia zakrętu. Chociaż takie działanie może wydawać się sprzeczne z przepisami dot. używania świateł przeciwmgłowych w dzień lub w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza, rozwiązanie to jest legalne. Fizycznie bowiem nie jest to jazda na światłach przeciwmgłowych. Niedozwolone jest używanie świateł przeciwmgłowych jako świateł do jazdy dziennej.

Należy w tym miejscu odróżnić jednak używanie świateł przeciwmgłowych, dwóch, od doświetlania zakrętów jednym z nich. Jeśli Wasz pojazd nie jest wyposażony w mechanizm dedykowany (aktywujący jedno ze świateł) to funkcja doświetlania zakrętów nie jest dostępna, a użycie świateł przeciwmgłowych w tej sytuacji odbywa się tylko na drogach krętych.

System doświetlania zakrętów może działać w oparciu o kilka mechanizmów zależnych od użytego rodzaju świateł lub wieku (a co za tym idzie użytej technologii) pojazdu. Mechanizm steruje reflektorami halogenowymi, promieniem światła świateł mijania albo odpowiednim modułem świetlnym świateł LED (adaptacyjnych).