Kategorie
Przepisy

Jak sprawdzić czy pojazd ma polisę OC?

Możesz sprawdzić numer i ważność polisy OC korzystając wyłącznie z przeglądarki internetowej. Przygotuj w tym celu numer VIN pojazdu lub numery tablic rejestracyjnych.

http://badanie-techniczne.pl/2018/09/nie-trzeba-wozic-dowodu-rejestracyjnego-ale-czy-warto-go-zostawiac/

Dzięki nowym systemom wprowadzanym przez Ministerstwo Infrastruktury numer oraz ważność polisy OC możesz sprawdzić w Internecie. Wystarczy do tego numer VIN pojazdu lub numery tablic rejestracyjnych. Informacja taka może przydać się, m.in.:

 • podczas spisywania oświadczenia sprawcy kolizji,
 • podczas kontroli drogowej,
 • gdy potrzebujemy, np. numer naszej polisy a nie mamy dokumentów.

Przejdź na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego a następnie wprowadź wskazane wyżej dane, numer VIN lub numer rejestracyjny samochodu:

Kategorie
Nie chamuj

Rowerzysto nie chamuj! Omijanie pojazdów przed skrzyżowaniem lub w korku

Omijanie samochodów stojących w korku przez rowerzystów to chleb powszedni. Czy kogoś to dziwi? Rower to mały i zwinny środek transportu, czy jednak słusznie rowerzyści pchają się do przodu?

Sytuacja: skrzyżowanie, samochody oczekują na możliwość wjechania na skrzyżowanie. Światło czerwone. Wszyscy czekają. Droga jedno lub wielopasmowa.

Zachowanie uczestników ruchu: kierowcy oczekują na światło zielone. Pojawia się rowerzysta, omija samochody i ustawia się tuż przed nimi. Jest pierwszy na światłach.

Jak jechać w korku aby nie zwariować?

Zapala się światło zielone. Rowerzysta powoli ale skutecznie rusza do przodu, za nim sznur samochodów, które chwilę wcześniej wyprzedziły go mając taką możliwość. Rowerzysta nadaj tempo, dobrze, jeśli jest zdecydowany w tym co robi i świadomy, że wszyscy chcą na tym „zielonym zdążyć”. Źle, jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy i jedzie jakby nigdy nic, bez pośpiechu.

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu jest niedozwolone (w większości przypadków), tak jak i zmiana pasów ruchu. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości wyprzedzenia rowerzysty. To nawet lepiej i bezpieczniej dla niego samego. Sytuacja ta rodzi jednak kilka problemów. Mogę one występować razem lub każdy z osobna.

Omijanie pojazdów przed skrzyżowaniem

Rowerzysta korzystając z jezdni poruszał się w obranym kierunku. Kierowcy mając możliwość wyprzedzili go, uznając go za wolniejszego. Wszyscy spotkali się na skrzyżowaniu, gdzie historia zatacza krąg. Rowerzysta omija stojące pojazdy i ponownie ustawia się z przodu. Nie przejedzie na czerwonym świetle, nie ruszy szybciej od innych. Jadąc swoim tempem nie spowoduje też, że do celu dojedzie szybciej, gdyż podobnie jak wszystkich, obowiązuje go sygnalizacja.

Za skrzyżowaniem wszystko zaczyna się od nowa. O ile są warunki (miejsce, kilka pasów ruchu) ponowne wyprzedzenie rowerzysty prawdopodobnie nie będzie stwarzało problemu. Ale jeśli warunków nie będzie, niewykluczone, że kierowcy nie będą mieli jak wyprzedzić rowerzysty. O ile cierpliwie pojadą za nim, po prostu ruch zostanie spowolniony. Z braku cierpliwości mogą jednak zacząć łamać przepisy a nawet narazić na niebezpieczeństwo rowerzystę. Np. wyprzedzając go w bliskiej odległości.

Zrozumiałbym jest zachowanie motocyklisty ale i cyklisty, który wykorzystał przywilej posiadania jednośladu. Jednak rowerzysta nie porusza się z taką samą prędkością co samochody. Kierujący pojazdami nie są prawnie zobowiązani do zostawiania mu miejsca przed skrzyżowaniem czy stojąc w korku. Tak samo jak motocykliści tak i rowerzyści, wykorzystują oni dostępną przestrzeń i przepisy, do tego, aby ominąć to, co faktycznie jest warte ominięcia. Na odcinku na którym wykonanie takiego manewru będzie bezpieczne i zgodne z prawem.

Omijanie pojazdów w korku

Inaczej można na tę sytuację spojrzeć w toczącym się korku. Pozostawienie miejsca przez kierowców jest wręcz wskazane i mile widziane. Chociaż trudno czasami zdecydować się, czy zrobić to zostawiają miejsce z lewej (dla motocyklistów) czy z prawej (dla rowerzystów). Omijając korek, w pełni wykorzystujemy możliwości naszego pojazdu. Ale skrzyżowanie jest czymś co ma na celu uregulować skrzyżowanie kilku dróg. To miejsce, w którym trzeba wykazać się myśleniem ale i zdecydowanymi działaniami. To miejsce w którym czasami spotyka się kilku kierowców, opierając swoją dalszą podróż o nadane im pierwszeństwo czy sygnalizatory świetlne i znaki.

Czy zachowanie rowerzysty było słuszne? Czy pchanie się tuż obok lub przed pojazdy, które za chwilę w ścisku wjadą na skrzyżowanie jest słuszne? Czy takie zachowanie jest bezpieczne? Czy takie zachowanie jest kulturalne? Nie chodzi o wskazanie wyższości samochodów nad rowerami, ale o pewien kompromis i współpracę.

Nie chamuj! Zbliżając się do skrzyżowania oceń, czy ustawienie się na pierwszej pozycji nie spowoduje spowolnienia ruchu. Czy wszyscy uczestnicy ruchu nie będą mieli problemu z przejazdem. Zwłaszcza, gdy obok was ustawi się pojazd ciężarowy, duży, szeroki i z ograniczonym polem widzenia.

Kategorie
Przepisy

Przerwanie egzaminu na prawo jazdy 2019

Kiedy egzamin na prawo jazdy może zostać przerwany? Dlaczego oblałem prawo jazdy?

W pierwszej części egzaminu na prawo jazdy, części teoretycznej, egzaminowana osoba może zdobyć 74 punkty za prawidłową odpowiedź na wszystkie pytania. Minimalny próg, który upoważnia do pozytywnego zakończenia egzaminu, to 68 punktów.

W każdym z pytań/zadań znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a same pytania dzielone są na te z zakresu wiedzy podstawowej i specjalistycznej oraz dodatkowo punktowane wg. ich znaczenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Aby oblać egzamin teoretyczny możemy więc nieprawidłowo odpowiedzieć, np. na 6 pytań punktowanych nisko, po 1 pkt lub 1-2 pytania o wysokim znaczeniu w BRD. 

Egzamin praktyczny jest bardziej skomplikowany, gdyż o jego powodzeniu zadecyduje nie tylko poprawność wykonanych zadań egzaminacyjnych, ale także nasza znajomość przepisów ruchu drogowego.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
 2. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
 1. a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
 2. b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:
 • zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
 • osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Szczegółowe informacje dot. wykonywanych manewrów, możesz sprawdzić na dowolnej stronie internetowej wybranej jednostki WORD, np.:

Dlaczego oblałem praktyczny egzamin na prawo jazdy?

Warto zwrócić uwagę, że „oblanie” egzaminu na prawo jazdy może być następstwem dwóch  zdarzeń:

 • nieprawidłowego wykonania zadań egzaminacyjnych, zgodnie z opisem zadań wykazanych, m.in. na stronie WORD oraz w przepisach określających zasady egzaminu,
 • naruszenie zasad/przepisów ruchu drogowego.

Błędne wykonanie zadania egzaminacyjnego, nie powoduje od razu zakończenia całego egzaminu. Dopuszcza się dwukrotne wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego. Nie zwalnia nas to z przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Podchodząc do egzaminu praktycznego, należy więc odróżnić poruszanie się po mieście od wykonywania zadań egzaminacyjnych, które będą stanowiły uzupełnienie przejazdu. 

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:8.1    sygnałów świetlnych,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9 Niezastosowanie się do znaków:9.1    „stop”,

9.2    „zakaz wjazdu….”, *)

9.3    „zakaz skręcania w lewo”,

9.4    „zakaz skręcania w prawo”,

9.5     „nakaz jazdy….”, *)

9.6    wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7    „linia podwójna ciągła”,

9.8    „zakaz ruchu”.

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1        na skrzyżowaniu,

10.2     pojazdom szynowym,

10.3     rowerzystom,

10.4     podczas zmiany pasa ruchu,

10.5     w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6     podczas włączania się do ruchu,

10.7     podczas cofania.

11  Naruszenie zakazu zawracania.
12  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości  o więcej niż 20 km/h.
13  Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14  Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1  na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4  na skrzyżowaniach,

14.5  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6  na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15  Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16  Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17  Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Kategorie
Bezpieczeństwo Przepisy

Egzamin na prawo jazdy kategorii 2019 – krok po kroku

Egzamin na prawo jazdy (luty 2019) składa się z dwóch części:

 • egzamin teoretyczny (testy)
 • egzamin praktyczny  (przygotowanie pojazdu, plac manewrowy, wyjazd na miasto)

Egzamin teoretyczny

Można do niego przystąpić posiadając ważny dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu. Odbywa się w zamkniętej sali komputerowej. Testy można wykonać w języku niemieckim, polskim lub angielskim.

Obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu wiedzy podstawowej oraz wiedzy specjalistycznej. Każde pytanie określone jest wysokim, średnim lub niskim znaczeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odpowiednio punktowane 3, 2 i 1 punktem.

 • Pytania z wiedzy podstawowej wymagają wyboru TAK lub NIE – 20 pytań.
 • Pytania z wiedzy specjalistycznej wymagają wyboru A, B lub C – 12 pytań.

Uzyskanie wyniku pozytywnego skutkuje zdobyciem minimum 68 pytań z 74 możliwych. Na odpowiedź masz 25 minut. W każdym pytaniu znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Nie ma możliwości cofania się do wcześniejszych pytań. Zamieszczone w testach filmy wyświetlane są tylko raz w czasie, przeznaczonym na odpowiedź na dane pytanie.

Kursant ma 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania/zadania z wiedzy podstawowej oraz 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. W przypadku pytań specjalistycznych kursant ma 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem oraz udzielenie odpowiedzi.

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego, udaje się do Biura Obsługi Klienta, gdzie ustala termin i dokonuje opłaty za egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym

Kategoria prawa jazdy: Czas trwania:
A1, A, B+E, T 25 minut
B1, B 40 minut
C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E 45 minut

W części praktycznej egzaminowana osoba wykazuje umiejętności podstawowych manewrów  oraz jazdy w ruchu drogowych.

W przypadku kategorii AM, A1, A2 oraz A osoba egzaminowana jest zobowiązana zorganizować sobie/zakupić odpowiedni strój ochronny składający się z obuwa pełnego zakrywającego stopę, zapinanego na klampy, rzepy, zatrzaski lub wiązanego lub specjalistycznego obuwia motocyklowego, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami, rękawic zakrywających dłonie.

Osoba egzaminowana zostanie wpierw wpuszczona do poczekalni, gdzie oczekuje na wywołanie do egzaminu. Egzamin składa się z dwóch kluczowych części, tj. wspomnianego placu manewrowego oraz jazdy po mieście.

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym różnią się wyłącznie dla kategorii AM, A1, A2, A. W przypadku pozostałych kategorii, egzamin przebiega identycznie. Zadania egzaminacyjne na mieście, wyłącznie dla kategorii B oraz B1, zawierają manewry parkowania prostopadłego, skośnego lub równoległego. Pozostałe kategorie nie są objęte tym manewrem.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
 2. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
 1. a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
 2. b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:
 • zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
 • osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Szczegółowe informacje dot. wykonywanych manewrów, możesz sprawdzić na dowolnej stronie internetowej wybranej jednostki WORD, np.:

Kategorie
Przepisy

Skrzyżowanie równorzędne – kto ma pierwszeństwo przejazdu?

Skrzyżowanie równorzędne jest świetnym przykładem dobrej organizacji ruchu, podobnie jak rondo. Rondo to skrzyżowanie o ruchu okrężnym.  Równorzędne skrzyżowanie bywa jednak niebezpieczne, gdy zapominamy o jego istnieniu lub nie potrafimy odróżnić od typowego przecięcia dróg.

http://badanie-techniczne.pl/2019/10/skrzyzowanie-rownorzedne-kto-ma-pierwszenstwo/

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym wskazuje pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym ma pojazd będący po prawej stronie od pojazdu, który pierwszeństwo musi ustąpić.

Art. 25. ust. 1.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Warto zwrócić uwagę, że rozróżniamy wiele typów skrzyżowań, w tym równorzędne, nierównorzędne (np. z określonym pierwszeństwem). Także skrzyżowania o ruchu kierowanym, np. sygnalizacją świetlną lub przez uprawnioną osobę. Nie należy mylić skrzyżowania kierowanego z nierównorzędnym. Skrzyżowania kierowane, np. w przypadku awarii sygnalizacji lub w godzinach nocnych, zamieniają się w skrzyżowania nierównorzędne. Przejazd regulowany jest znakami.

http://badanie-techniczne.pl/2019/02/kto-ma-pierwszenstwo-przed-wjazdem-na-rondo/

Jest znak, nie ma znaku

Skrzyżowanie równorzędne cechuje fakt, że może ono być oznakowane znakiem A-5 „Skrzyżowanie równorzędne” ale nie musi. W praktyce oznacza to, że skrzyżowaniem równorzędnym może być praktycznie każde skrzyżowanie dwóch dróg, za wyjątkiem: połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

Czym jest skrzyżowanie równorzędne?

Skrzyżowaniem równorzędnym nie będzie wyjazd z pola, wyjazd z posesji, wyjazd z parkingu, wyjazd ze stacji benzynowej, wyjazd ze strefy. Skrzyżowaniem równorzędnym może być jednak skrzyżowanie, np. drogi jednokierunkowej z dwukierunkową. W przypadku dróg posiadających więcej niż jeden pas w określonym kierunku, stosuje się osobne oznakowanie pionowe, np. określające zasady pierwszeństwa.

Cztery wjazdy, cztery pojazdy

Sytuacją wymagającą dodatkowego omówienia w przypadku skrzyżowań równorzędnych, jest ta, w której spotykają się na nim cztery pojazdy. Każdy z pojazdów wjeżdża na skrzyżowanie ze swojej drogi. Nie istnieje w przepisach ruchu drogowego zapis, który określałby pierwszeństwo w tej sytuacji. Nie istnieje że opisana prawem (dot. PRD) definicja uprzejmości, porozumienia czy porozumienia domniemanego. Oznacza to, że kierowcy znajdujący się w takiej sytuacji, zachowując szczególną ostrożność oraz zasadę ograniczonego zaufania, zmuszeni są wspólnie wskazać, który z pojazdów przejedzie jako pierwszy.

Jak to zrobić? Po prostu ruszyć. Sytuacja ta jest wyjątkowa, rzadko spotykana. Ale możliwa do stworzenia. Należy w tej sytuacji zachować czujność i traktować skrzyżowanie równorzędne oraz obecne samochody z ostrożnością i ograniczonym zaufaniem. Nie należy też wymuszać pierwszeństwa, przewidując, że 3 zbliżające się do skrzyżowania pojazdy, ustąpią pierwszeństwo czwartemu, który, np. będzie jechał szybciej.

Przykład z innych krajów

W USA i RPA spotkać możemy się ze skrzyżowaniami typu: ALL-WAY STOP. Są to skrzyżowania z 4 wjazdami (coś jak nasze równorzędne) ale obowiązują tu nieco inne zasady. Każda z wjazdów oznakowany jest znakiem STOP i informacją o rodzaju skrzyżowania. Każdy z kierowców ma obowiązek zatrzymać się i upewnić co do możliwości kontynuowania jazdy. Jednak po całkowitym zatrzymaniu pojazdu, pierwszeństwo otrzymuje nie kierowca z prawej, a ten, który jako pierwszy przybył na skrzyżowanie. Porozumienie polega więc na obserwacji i ustąpieniu pierwszeństwa tym, którzy oczekiwali pierwsi na przejazd.

Skrzyżowanie równorzędne nabiera w tym przypadku nowego znaczenia.

Kategorie
Bezpieczeństwo Przepisy

Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Ten artykuł odpowiada na pytania:

 • kto ma pierwszeństwo na rondzie?
 • kto ma pierwszeństwo wjeżdżając na rondo?

Pierwszeństwo wjazdu i pierwszeństwo poruszania się po rondzie, regulują znaki: C-12 informujący o skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oraz A-7 (najczęściej występujący przed rondem) informujący o konieczności ustąpienia pierwszeństwa. Oznacza to, że każdy pojazd, niezależnie którym pasem ruchu porusza się, ale jest na rondzie, ma pierwszeństwo nad wjeżdżającym na to samo rondo. Należy o tym pamiętać, także, gdy włączamy się do ruchu po rondzie, a inny pojazd w teorii porusza się pasem wewnętrznym lub sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu.

http://badanie-techniczne.pl/2018/03/jak-prawidlowo-wjechac-na-rondo-wielopasmowe/

W tym artykule skupiamy się głównie na małych rondach, tzw. naleśnikach. Tu kierowcy często nad interpretują przepisy, nie stosują się do znaków lub zwyczajnie nie pomagają sobie.

Problem, który coraz częściej ma miejsce i jest spowodowany budową niewielkich rond, tzw. naleśników. Rond, po których technicznie, może poruszać się jeden, maksymalnie dwa pojazdy w jednym momencie. Skrzyżowań, które nie rzadko powstają tam, gdzie drogi główne niegdyś krzyżowały się z podporządkowanymi. Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Małe ronda to zło

Efektem budowania małych rond w takich miejscach jest oczywiście upłynnienie ruchu i nadanie równouprawnienia w pierwszeństwie drogowym. Jednak wielu kierowców nie szanuje przepisów ruchu drogowego, nadużywając pierwszeństwa, a tak naprawdę, wymuszając je.

Sytuacja jest prosta, po niegdyś głównym ciągu komunikacyjnym porusza się zwykle więcej samochód niż z pozostałych kierunków. Brak dostatecznej odległości między pojazdami, jazda na pamięć i prędkość sprawiają, że kierowcy „dawnych” dróg podporządkowanych nie mogą wjechać na skrzyżowanie.

Zwróć uwagę na powyższy rysunek, który obrazuje problem małych rond. Pomimo, że pojazd zielony oczekuje na wjazd na rondo, pojazd czerwony jadący za innym pojazdem, wykorzystuje okazję aby wjechać na to rondo pierwszy. W praktyce, zielony pojazd nie wjedzie na rondo, dopóki nie ustąpi pierwszeństwa tym, którzy na tym rondzie się znajdują.

Kto pierwszy przyjechał, ten pierwszy wyjeżdża

Niektórzy kierowcy stosują tutaj prostą zasadę, kto pierwszy dojechał, ten pierwszy wjeżdża. Kto ma pierwszeństwo na rondzie? Nadal ten pojazd który się na nim znajduje, ale kolejność wjazdu ustala kolejność dojazdu do ronda. Niestety nie jest to zapis wynikający z przepisów, a z kultury jazdy.

Dlaczego tak się dzieje, to wyjaśnia akapit wyżej. Co można z tym zrobić? Przede wszystkim przypomnieć sobie, że pierwszeństwo na rondzie mają wyłącznie pojazdy po nim poruszające się. Wjazd na rondo jest więc wyłącznie ograniczony wolnym miejscem i zamiarami innych kierowców. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na fakt, że na małym rondzie, kierowca będący już na nim, blokuje możliwość wjazdu innemu kierowcy, np. z prawej, to automatycznie kierowca jadący za tym pierwszym, wykorzystuje okazję do wjazdu na rondo.

Problemem jest tu nie tyle łamanie przepisów, co niezachowanie należytej odległości między pojazdami, a często także i prędkości. Prędkości, która pozwala na szybki przejazd bez dania szansy innym.

Przepisy ruchu drogowego nie opisują tej sytuacji. Dotyczy to tak samo rond jak i skrzyżowań równorzędnych. Kto ma pierwszeństwo w sytuacji gdy spotykają się, np. 4 pojazdy. W świetle prawa opartego na Kodeksie Drogowym nie istnieje coś takiego jak porozumienie czy porozumienie domniemane. Pierwszeństwo ma więc ten, kto zgodnie z przepisami z tego pierwszeństwa korzysta.

Przykład z innych krajów

W USA i RPA spotkać możemy się ze skrzyżowaniami typu: ALL-WAY STOP. Są to skrzyżowania z 4 wjazdami (coś jak nasze równorzędne) ale obowiązują tu nieco inne zasady. Każda z wjazdów oznakowany jest znakiem STOP i informacją o rodzaju skrzyżowania. Każdy z kierowców ma obowiązek zatrzymać się i upewnić co do możliwości kontynuowania jazdy. Jednak po całkowitym zatrzymaniu pojazdu, pierwszeństwo otrzymuje nie kierowca z prawej, a ten, który jako pierwszy przybył na skrzyżowanie. Porozumienie polega więc na obserwacji i ustąpieniu pierwszeństwa tym, którzy oczekiwali pierwsi na przejazd.

Porozumienie kierowców

Dokładnie taka sama reguła zastosowana na małych rondach, pozwoliła by kierowcom na płynny przejazd przez małe skrzyżowanie. Zbliżając się do małego ronda, nadajemy pierwszeństwo przejazdu wg. kolejności zbliżania się do niego. Co jest logiczne z punktu widzenia naszych przepisów. Kluczowym elementem, który umożliwi wdrożenie tego prostego porozumienia, będzie jednak zachowanie odległości od pojazdu poprzedzającego nas oraz zredukowanie prędkości.

Kultura jazdy

Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego na którym spotykają się 4 pojazdy, zachowajmy ostrożność ale też zdecydowanie określmy pierwszeństwo – czy to ruszając czy informując innych kierowców o pozostaniu w miejscu. Zbliżając się do niewielkiego ronda, ale jednak jadąc drogą niegdyś główną, pamiętajmy o tym, że wobec ronda wszyscy mają takie sama prawa. Zwolnijmy i obserwujmy zachowanie innych kierowców. Zachowajmy odległość od poprzedzającego nas pojazdu i dążmy do tego, aby przejazd odbywał się z zgodnie z ustaloną kolejnością. Kolejnością będącą efektem porozumienia, sprawiedliwą, nadaną z chwilą dojazdu kolejnych samochodów do ronda.

Kategorie
Przepisy Videorejestratory

Czy mogę publikować numery tablic rejestracyjnych w Internecie ?

Numery tablic rejestracyjnych mogą, ale nie muszą stanowić elementu danych osobowych. Oczywiście umożliwiają identyfikację właściciela pojazdu, ale ich rola sprowadza się do identyfikacji pojazdu a nie kierowcy. Tym samym odpowiadając na pytanie: czy mogę publikować numery tablic rejestracyjnych w Internecie wymaga zastanowienia:

 • w jakim celu i komu publikuję materiał,
 • co przedstawia materiał,
 • czy przedstawienie pojazdu i tablic rejestracyjnych, może wpłynąć na naruszenie dóbr osobistych właściciela pojazdu.

Publikacja zdjęcia z widocznymi numerami rejestracyjnymi (podobnie jak filmu video) nie dotyczy jednak wyłącznie sytuacji, w których zarejestrowaliśmy łamanie przepisów. Z tymi sytuacjami spotykamy się najczęściej, ale problem dotyczy każdej publikacji.

Jeśli miałbym działać zapobiegawczo, zasugerowałbym Ci czytelniku: przekazanie  oryginału materiału video/zdjęcia na Policję, wraz z opisem przebiegu zdarzenia. Następnie opublikowania  jego kopi  (jeśli chcesz/musisz) w sieci Internet, po wcześniejszym usunięciu numerów tablic  rejestracyjnych. Te nie stanowią kluczowej informacji dla innych widzów, ale są ważne dla Policji. Takie zachowanie wykluczy jednak ryzyko wezwania do sądu, a to możesz otrzymać, jeśli właściciel pojazdu zechce Ci udowodnić naruszenie w/w dóbr osobistych. Jakich? Czytaj dalej.

http://badanie-techniczne.pl/2018/12/videorejestrator-samochodowy-w-miescie-do-czego-przydaje-sie-kamera/

Co sąd to inny wyrok

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał 13 kwietnia 2017 r., że numer rejestracyjny pojazdu może przyczynić się do identyfikacji osoby.

WSA w Krakowie w wyroku z 20 marca 2014 r. uznaje, że numery rejestracyjne „z reguły” nie mają statusu danych osobowych (zatem w niektórych sytuacją mogą nimi być).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyjął stanowisko wykluczające tablice rejestracyjne pojazdu ze zbioru danych osobowych. Uznał tym samym, że tablice rejestracyjne służą identyfikacji pojazdu a nie jego właściciela.

Należy pamiętać, że obowiązują nas unijne przepisy RODO dotyczące gromadzenia, przechowywania, zarządzania i ochrony danych osobowych. Zgodnie z tymi przepisami oraz bazując na w/w wyrokach sądów, możemy określić, że tablice rejestracyjne mogą być danymi umożliwiającymi identyfikację właściciela pojazdu, a co za tym idzie, ujawnienia jego danych osobowych.

Nie pokazuj tablic, bo zażądam odszkodowania

Kluczowym jest tutaj niekoniecznie wykazanie, że numer rejestracyjny pojazdu bezpośrednio ujawnia dane personalne właściciela. Wykazanie przez właściciela, że taka publikacja, narusza jego dobra osobiste. Jak to rozumieć? Najprościej jest przywołać sytuację, w której nasz pojazd jest charakterystyczny w danym regionie (przykład), np. sportowe Porsche w małej wiosce czy kolorowa Honda Civic z uchwytem od kosiarki.  Określenie jego właściciela, odnalezienie pojazdu, itp. nie stanowi większego problemu, budzi tez ryzyko utraty pojazdu. Nie chodzi tu już nawet o szukanie, co o sam fakt, że pojazd taki może wzbudzić zainteresowanie i automatycznie pociągnie za sobą lawinę informacji, dot. jego właściciela, lokalizacji, itp.. Z jakim skutkiem i efektem? No właśnie w tym rzecz. Tego nie wie nikt.

I własnie na podstawie tego przykładu widać, że publikowanie numerów tablic staje się problemem nie tylko wtedy gdy zarejestrowaliśmy wykroczenie, ale także wtedy, gdy właściciel pojazdu udowodni nam, że taka publikacja może naruszyć jego dobra. Charakterystyczny samochód na dzielnicy? Uważaj! Nie każdy chce się tym chwalić.

Klasyczne auto Janusza

Tę sytuację możemy tak samo rozpatrywać przy Ferrari jak i Golfie. Gdy opublikujemy zdjęcie pojazdu wyjątkowego, niespotykanego na drogach oraz gdy wrzucimy filmik z videorejestratora, na którym przeciętny Kowalski, w przeciętnym VW Golfie czy Passacie (przykład związany z popularnością), łamie przepisy ruchu drogowego. W gestii właściciela pojazdu będzie udowodnienie, że nagranie lub film narusza jego dobra osobiste. Jakie? Wymyśl. Z jednej strony miło jest wzbudzić zainteresowanie nowym modelem Ferrari, z drugiej strony, niekoniecznie chcemy aby wszyscy wiedzieli o tym, że na noc zostawiamy je pod klatką na środku osiedla. Wskazując dodatkowo numery rejestracyjne.

http://badanie-techniczne.pl/2018/05/szeryf-drogowy-to-zmora-kierowcow-dlaczego-nie-lubimy-szeryfow/

Nie ma jednej odpowiedzi

Jest to temat dyskusyjny i na ten moment, nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy można publikować numeru rejestracyjne. W teorii można, tylko po co?  Nawet sądy podeszły do sprawy dwojako. Raz uznając tablice rejestracyjne jako dane osobowe, innym razem uznając, że nie są one istotne w identyfikacji właściciela. Kolejny sąd do swojego wyroku dodał jednak określenie „z reguły”. Tym samym nie zamknął możliwości uznania tablic rejestracyjnych jako źródła danych osobowych. Te trzy różne wyroki pokazują więc, że traktowanie tablic rejestracyjnych jako danych osobowych, będzie zależne od tego, czyje tablice i na jakim pojeździe pokazujemy oraz co przedstawia zdjęcie/film (okoliczności powstania).

Masz nagranie? Wyślij je na Policję

Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że wbrew wszelkim mądrościom płynącym z sieci, Policja nie zabiera głosu w tej sprawie. Nie wskazuje jednego rozwiązania. Ale ma własne! Aby rozwiązać niejasność, wskazuje, że od zgłaszania wykroczeń drogowych nie jest YouTube czy Facebook (przykład) a dedykowane adresy i strony, na których można przekazywać informacje o wykroczeniach.

 • Wpisz w Google: Stop agresji drogowej a następnie skorzystaj z dedykowanych stron/adresów e-mail komend Policji w całym kraju przekazując zdjęcie/film

Numery tablic rejestracyjnych, publikowane w serwisie YouTube czy na Facebooku, tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia dla widzów. Nawet jeśli je poznam, nie będę specjalnie przejmował się gościem z drugiego końca Polski. Istnieje też małe ryzyko spotkania go. Jeśli jesteśmy świadkami wykroczenia drogowego, przekazujemy materiały Policji, która rozpoczyna postępowanie. Mając prawo do publikowania w sieci czego zechcemy, możemy również takie nagranie umieścić. Dla własnego bezpieczeństwa, lepiej jest zakryć tablice rejestracyjne. Nie dlatego, że jest to niezgodne z prawem, ale dlatego, że nie wiemy, kto jest właścicielem pojazdu i w jaki sposób postanowi to zdjęcie/film  wykorzystać.

Kategorie
Przepisy

Jazda pod prąd i kolizja na drodze jednokierunkowej – czyja wina?

Wyjeżdżasz  drogi podporządkowanej w jednokierunkową lub zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego z drogą jednokierunkową. Po drodze jednokierunkowej porusza się pojazd jadący pod prąd. Dochodzi do kolizji. Kto jest winny zajściu?

Kluczowym elementem tej sytuacji są przepisy, które jasno wskazują pierwszeństwo oraz kto powinien tego pierwszeństwa ustąpić.

Wyjazd z drogi podporządkowanej

Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej jesteś zobowiązany ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom, poruszającym się drogą  w którą zamierzasz wyjechać. Nie ma znaczenia tutaj fakt, czy droga jest jedno czy dwu kierunkowa. Znaki drogowe mogą nie wskazywać na fakt, że droga jest jednokierunkowa. Mogą jedynie nakazywać jazdy w wybranym kierunku. Tłumaczeniem nie może być ani fakt, że wiemy o tym że droga jest kierunkowa, ani też to, że kierowca łamiący przepisy widział nas.

W praktyce oznacza to, że w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa, zostaniesz winnym spowodowania kolizji. Kierowca jadący pod prąd, zostanie ukarany mandatem za jazdę pod prąd.

Wielu kierowców twierdzi, że jest to absurdalne prawo. Jednak jest ono całkowicie logiczne, a sytuacja często obrazuje to, że jeździmy na pamięć, a nie wg. znaków drogowych. Dodatkowo należy zawsze pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania oraz o fakcie, że jazda powinna odbywać się w sposób bezpieczny. Celem nadrzędnym nie jest wykazać, że mając pierwszeństwo, jedzie się pierwszym, co dostosować się także do zastanej na drodze sytuacji.

Nie będzie miało znaczenia czy pojazd poruszający się drogą jednokierunkową jechał pod prąd czy zgodnie z przepisami. Nie ustąpienie pierwszeństwa będzie zawsze skutkowało winą kierowcy wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej, nawet jeśli inni kierowcy poruszający się drogą główną, złamią kilka przepisów. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej powinniśmy wykonać manewr w chwili, kiedy pojazdy poruszające się po drodze głównej będą w dostatecznej odległości.

Pamiętać należy, że fakt wjazdu kierowcy pod prąd w drogę jednokierunkową może być zamierzone jak i może być przypadkiem. Spowodowanym, np. usunięciem lub zasłonięciem znaku drogowego.

Kierowca który będzie poruszał się po drodze, będzie odpowiadał nie za spowodowanie kolizji, co za złamanie przepisów ruchu drogowego. Jeśli zajdą wyjątkowe okoliczności, zostanie pociągnięty do dalszej odpowiedzialności.

Skrzyżowanie równorzędne

Pamiętając o pierwszeństwie, także na skrzyżowaniu równorzędnym sytuacja jest logiczna. Każdy z kierowców stosuje się do widocznych znaków i obowiązujących przepisów, a więc reguły prawej dłoni.

Nawet jeśli wybrany kierowca porusza się pod prąd, zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego, musi zastosować się do obowiązujących przepisów. W tej sytuacji ustąpi on pierwszeństwa pojazdom ze swojej prawej strony, a jeśli zajdzie tak sytuacja, kierowcy jadący z jego lewej, ustąpią jemu samemu pierwszeństwa. W orzeczeniu winy nie będzie miał znaczenia fakt czy droga, którą poruszał się, była jednokierunkowa czy też nie. Fakt ten zostanie wykorzystany wyłącznie do ukarania kierowcy łamiącego przepisy, tj. ukaraniu go za jazdę pod prąd, a nie spowodowanie kolizji, wynikającej z nieustąpienia mu pierwszeństwa przez inne pojazdy.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 25. ust. 1.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Kategorie
Bezpieczeństwo Eksploatacja

Kiedy zmienić opony zimowe na letnie w 2019?

O zmianie opon zimowych na letnie możecie przeczytać w osobnym artykule. Znajdziecie w nim informacje o sugerowanym terminie zmiany opon, a także warunkach drogowych oraz poradach dot. wyboru nowego ogumienia.

http://badanie-techniczne.pl/2018/04/kiedy-wymienic-opony-zimowe-na-letnie/

Wymiana opon zimowych na letnich nie powinna nastąpić zbyt szybko. Ale tak samo jak przy zmianie letnich na zimowe, tak i zmiana zimowych na letnie nie powinna być przeciągana w czasie.

Dla przypomnienia: opona zimowa zimą jest odpowiednikiem opony letniej latem. Jej bieżnik jest dostosowany przede wszystkim do śniegu (głęboki, pozbawiony odpowiedniego odprowadzania wody). Opona zimowa jest także zrobiona z miększej gumy, aby w niskich temperaturach zachować właściwości takie, jak opona letnia latem.

Tak jak w okresie przejściowym między jesienią a zimą, minusowe temperatury mogą jeszcze długo zaskakiwać w nocy. Zwykle jednak wiosną mamy więcej słonecznych dni. Ale wiosna (późna zima) to także czas wzmożonego dziurawienia się dróg.

To właśnie dziurawe drogi, pełne wyrw po zimowych przymrozkach, jest jednym z argumentów. Powodów dla których warto trochę dłużej pojeździć na oponie zimowej. Zwłaszcza, że większość z nas zimą korzysta z mniejszego rozmiaru felg a nawet felg stalowych.

Podsumowanie

 1. Głównym powodem dla którego warto zmienić opony na letnie, to temperatura. Temperatura pracy opon i warunki w jakich opona nabiera optymalnych właściwości jezdnych,
 2. Decydując się na zakup opon letnich, nie kierujemy się tylko ceną, ale także jej przeznaczeniem oraz naszymi pomysłami na urlop: miasto, autostrady, tropiki, itp..
 3. Jeśli spędzamy lato w mieście i nie planujemy brać udziału w wyścigach po rondzie, warto rozważyć zakup opon wielosezonowych. Ale trzeba pamiętać o ich wadach jak i zaletach, nie tylko względem opon zimowych, co i letnich,
 4. Odpowiednie opony to właściwe dla danej temperatury powietrza warunki trakcyjne.
Kategorie
Eksploatacja Wyposażenie Zrób to sam

Mycie samochodu zimą – porady i uwagi

Zima to nie tylko niskie temperatury, ale także śnieg, błoto, piasek i zabójcza sól, która niszczy wszystko. To właśnie z jej powodu zima staje się okresem, kiedy myjnię odwiedzam znacznie częściej niż wiosną, latem czy jesienią.

http://badanie-techniczne.pl/2018/11/czy-trzeba-odsniezac-caly-samochod-zima/

Niskie temperatury nie powinny być usprawiedliwieniem dla wizyty na myjni samochodowej zimą. Zwłaszcza, że większość myjni podgrzewa wodę, a te automatyczne, całkowicie są obojętne na temperaturę.

Wadą mycia samochodu przy ujemnych temperaturach może być to, że piana zamarza ale zamarza też woda, która pozostaje na karoserii. Nie jest ona jednak szkodliwa dla lakieru, może jednak być szkodliwa, np. dla uszczelek drzwi. Zamarznięta, powoduje „sklejenie” drzwi, a niezakonserwowane uszczelki mogą popękać lub rozerwać się, jeśli będziemy ciągnęli drzwi na siłę.

 • Przygotowując samochód do zimy powinniśmy zawczasu zadbać o uszczelki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, wykorzystajmy cieplejsze dni aby wyczyścić uszczelki i posmarować środkiem do pielęgnacji uszczelek/gumy.

Mycie zimą tak, ale z zasadami!

Mycie samochodu zimą może być utrudnione, przez to przez wielu kierowców odradzane. Zima nie musi być jednak taka straszna, a wszechobecna sól, dodatkowo powinna motywować nas do działania.

Mycie auta zimą sprowadza się do kilku najważniejszych kwestii:

 1. myjemy auto kiedy temperatura jest dodatnia, chyba, że korzystamy z zamkniętych myjni, ogrzewanych,
 2. po umyciu auta od razu wycieramy suchą szmatką wszystkie uszczelki (i zakamarki pod nimi) oraz dmuchamy (najlepiej sprężonym powietrzem) w zamki,
 3. myjemy auto regularnie, przynajmniej opłukując je z piasku i soli.

http://badanie-techniczne.pl/2018/04/kiedy-wymienic-opony-zimowe-na-letnie/

Jeśli przyjdzie nam myć pojazd w ujemnych temperaturach, skorzystajmy z myjni automatycznych lub, jeśli nie mamy wprawy, unikajmy używania piany i innych dodatków, a skupmy się na opłukaniu pojazdu czystą wodą. O ile myjnia działa zimą, nie będzie problemu z tym aby opłukać samochód.

To oczywiście dobre rady dla myjni automatycznych i bezdotykowych. Jeśli chcecie ręcznie myć samochód, tu należy pamiętać przede wszystkim o zmyciu piasku i soli. Ten, przylegający do karoserii, może ją mocno zniszczyć jeśli zaczniemy szorować. Jeśli skorzystacie z pomocy profesjonalnych firm sprzątających, także warto przypilnować aby samochód został przed myciem dobrze spłukany.

Piana tak, ale nie przy ujemnych temperaturach

Używanie piany i innych dodatków przy ujemnej temperaturze nie zagraża naszej karoserii. Problemem będzie ich spłukanie lub wytarcie/polerowanie. Dlatego takie mycie pozostawmy sobie na cieplejsze dni.

http://badanie-techniczne.pl/2017/11/jak-przygotowac-samochod-do-zimy/

Na zimowe sprzątanie warto wcześniej w markecie zaopatrzyć się, np. w puszkę sprężonego powietrza. Kosztuje około 10 zł ale pomoże nam szybko pozbyć się wody z zamków i zakamarków lub nawet z uszczelek. Na myjniach znajdziemy też pompki do kół, które o ile nie mają blokady, także mogą pomóc nam w w/w czynnościach.

Jeśli nie macie jak wyczyścić zamków, pomyślcie o tym przed myciem, zabierając ze sobą, np. kawałek taśmy klejącej.

Ładna pogoda, czas na woskowanie

Korzystając z ładnej pogody warto umyć pojazd dokładnie i dodatkowo nałożyć na niego warstwę wosku. Oczywiście najlepiej pomyśleć o tym przed zimą. Wosk ochroni lakier przed piaskiem i solą, a w przypadku obecnych już ognisk korozji lekko opóźni proces ich rozprzestrzeniania się.

Pamiętaj także, o regularnym odśnieżaniu samochodu. Zwróć uwagę, że najczęstszą przyczyną porysowania lakieru nie jest używanie samej zmiotki czy skrobaczki (nie używamy skrobaczek do lakieru), a zalegający na lakierze piasek. Oraz zalegająca sól.

Podsumowanie

Zima to czas kiedy po tygodniu pracy, w piątek, wybieram się na myjnię. W zależności od pogody myję lub płuczę cały samochód z piasku i soli. Pamiętam o nadkolach, kołach, progach drzwi (mam Mazdę) oraz podwoziu.

Chociaż programy na myjniach nie są idealne, kluczowe jest aby korzystać z nich regularnie. Wosk nakładany na myjni bezdotykowej tworzy niewielką, nieidealną warstwę ochronną. Ale w taką pogodę, kiedy ryzyko zabrudzenia samochodu jest ogromne, dobra taka ochrona jak żadna. Zwłaszcza, że możemy za chwilę ją odświeżyć, niewielkim kosztem.

 • Korzystamy z dodatnich temperaturach aby umyć samochód dokładnie, przy ujemnych płuczemy samochód i jego podwozie lub korzystamy z myjni zamkniętych, np. ręcznych lub automatycznych
 • Czyścimy zamki z wody, wycieramy dokładnie uszczelki po każdym myciu,
 • Odwiedzamy myjnię regularnie, np. raz w tygodniu. Zima nie trwa długo, ale zalegająca na drodze sól będzie o sobie dawała znak jeszcze kilka tygodni,
 • Jeśli decydujemy się na myjnie ręczną, pamiętamy o solidnym opłukaniu samochodu z piasku i soli.