Kategorie
Akcesoria Przepisy

Obowiązkowe wyposażenie samochodu 2022

Przez obowiązkowe wyposażenie samochodu rozumie się wyposażenie, które jest regulowane przepisami prawa i musi znajdować się w pojeździe, jeśli ten ma zostać dopuszczony do ruchu. W motoryzacji rozróżniamy dwa typy obowiązkowego wyposażenia pojazdu, tj. wyposażenie regulowane przepisami o ruchu drogowym oraz wyposażenie, np. wskazane przez Eadę Europejską, dotyczącą wyposażenia pojazdów opuszczających linie produkcyjne.

Obowiązkowe, podstawowe, wyposażenie samochodu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w Prawie o ruchu drogowym oraz rozporządzeniach ministra, do obowiązkowego wyposażenia pojazdów w Polsce należą:

 • gaśnica typu ABC,
 • trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, nie są:

 • apteczka,
 • kamizelka odblaskowa,
 • koło zapasowe i lewarek oraz zestaw narzędzi,
 • fotelik samochodowy.

Czy apteczka i fotelik są obowiązkowe w samochodzie?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, ale obowiązkowe jest udzielenie pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym, przez co rozumie się również wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Kamizelka odblaskowa nie musi znajdować się na wyposażeniu pojazdu, w naszym kraju, ale obowiązkowe jest jej używanie po zmroku poza terenem zabudowanym oraz w niektórych krajach UE, wymagane jest jej używanie, np. na autostradach. Dobrze jest mieć jedną a najlepiej tyle kamizelek, ile jest miejsc do siedzenia w pojeździe, np. na wypadek konieczności opuszczenia pojazdu po zmroku przez wszystkich pasażerów

Koło zapasowe, lewarek, zestaw narzędzi czy zapasowe żarówki, nie są obowiązkowe. Mogą jednak przydać nam się, jeśli nie posiadamy zestawu naprawczego do opon, nie posiadamy assistance lub nie mamy możliwości zakupu żarówki, bez konieczności poruszania się bez sprawnych świateł drogowych.

Fotelik samochodowy jest obowiązkowy w takim zakresie, w jakim wymaga tego nasze dziecko, co określone jest przepisami prawa. Fotelika samochodowego nie musimy za to posiadać, przewożąc dziecko w taksówce lub autobusie, chociaż ze względów bezpieczeństwa, powinniśmy we własnym zakresie dostosować się do warunków i zapewnić młodemu pasażerowi właściwą ochronę. Kierowca taksówki nie musi posiadać fotelika, a dziecko może być przewożone bez.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu od 2022 roku

Innym rodzajem wyposażenia pojazdu jest to, narzucane, np. przepisani Unii Europejskiej. Dotyczą one wyposażenia, które musi znajdować się w samochodzie w chwili gdy opuszcza linię produkcyjną oraz ma zostać dopuszczone do ruchu. Do takiego wyposażenia zaliczyć można, m.in. wszelkiego rodzaju systemy bezpieczeństwa, awaryjnego hamowania, itp.

Od 2022 roku nowe regulacje przewidują prawie 30 nowych systemów, które mają jednakowo zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ale przede wszystkim mają się realnie przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków. Poza innymi działaniami, jakie są w tym czasie prowadzone, np. przez zmiany przepisów w ruchu drogowym czy akcje służb mundurowych.

Wśród takiego obowiązkowego wyposażenia samochodu znajdziemy, m.in. inteligentne systemy asystujące przy prędkości, awaryjnym hamowaniu, wykrywaniu pieszych, a nawet inteligentne systemy alkomatów odcinających zapłon. Inne zmiany obejmą systemy i instalacje zmniejszające martwe pole w samochodach ciężarowych.

Ciekawym wyposażeniem pojazdu mają być systemu informujące o senności i rozproszeniu kierowcy oraz wykrywające używanie telefonu komórkowego podczas jazdy. Kamery lub czujniki cofania staną się standardem, podobnie jak aktywny inteligentny tempomat, reagujący na wykrytą przed nami przeszkodę i zwalniający prędkość pojazdu.

W zakresie wyposażenia, co do którego będą wykonywane czynności sprawdzenia na badaniu technicznym, np. podczas badania i wpisu do dowodu rejestracyjnego, niezmiennie należy pamiętać o obowiązkowym posiadaniu gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego.

 

Kategorie
Przepisy

Czy dozwolone jest cofanie na drodze jednokierunkowej?

Cofanie na jednokierunkowej drodze nie jest manewrem zabronionym ale podobnie jak w każdym innym przypadku wymaga zachowania ostrożności. Prawo o ruchu drogowym nie wskazuje żadnego przepisu, który zabraniał by cofania na drodze jednokierunkowej, chociaż wskazuje inne miejsca gdzie ten manewr jest zabriony.

W myśl zasady, jeśli coś nie jest zabronione to jest dozwolone. Wielu kierowców ma jednak kłopot z odpowiedzią na pytanie czy cofanie na drodze jednokierunkowej jest dozwolone czy nie. Dlaczego? Bo w przepisach nie ma o tym żadnej wzmianki. Należy jednak pamiętać, że przepisy o ruchu drogowym, mają za zasadnie przede wszystkim wyjaśnić co nakazują przepisy, a czego zabraniają. Nie ma tu miejsca na wskazywanie każdego manewru, który można wykonać, bo łatwiej jest wskazać, w jaki sposób zachowywać się na drodze aby wiele podobnych wątpliwości rozwiązywać samemu.

„3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.”

Jak widzisz wyżej, przepisy ruchu drogowego jasno wskazują jak należy wykonać manewr cofania oraz gdzie jest on zabroniony. Tym samym pokazują, że cofanie na drodze jednokierunkowej jest nie tyle dozwolone, co możliwe do wykonania przy zachowaniu ostrożności opisanej podpunktem A i B. Manewr cofania jest równie niebezpieczny jak sam wyjazd z miejsca parkingowego tyłem. Mamy ograniczoną widoczność. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie tylko ogranicza nas widoczność, ale przede wszystkim sytuacja na drodze. Bowiem o ile dobrze widzimy co się dzieje za nami, często okazuje się, że natężenie ruchu nie pozwala już wykonać żadnego manewru a tym bardziej cofać na drodze jednokierunkowej.

Czytaj więcej:

 

Kategorie
Przepisy

Czy apteczka jest obowiązkowa w 2022?

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu to wyposażenie, które musi znaleźć się na wyposażeniu pojazdu z dwóch powodów: przepisów, np. UE dot. obowiązkowego wyposażenia pojazdów w które zalicza się systemy monitorujące, ostrzegawcze, itp., oraz wyposażenia wynikającego z lokalnych przepisów, np. Prawo i ruchu drogowym. To drugie określa co musi mieć pojazd dopuszczony do ruchu.

Czy apteczka jest obowiązkowa w 2022?

Wśród obowiązkowego wyposażenia pojazdów w 2022 roku należy wskazać to samo wyposażenie co w latach ubiegłych, jest nim:

 • gaśnica ABC,
 • trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Tym samym apteczka oraz inne elementy jak kamizelka, koło zapasowe, lewarek, narzędzia, itp. nie są obowiązkowym wyposażeniem, ale ich posiadanie może wynikać z innych przepisów prawa.

Apteczka samochodowa nie jest i nie będzie w 2022 obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, można ją mieć z innych powodów, np. chęci udzielenia pierwszej pomocy pasażerom czy naklejenie sobie plastra na palec. Możemy ją mieć też z powodu przepisów, mówiących o tym, że jesteśmy zobowiązani udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Jednak tak samo możemy podjąć się akcji ratunkowej, np. sztucznego oddychania czy zabezpieczenia poszkodowanych do czasu przyjazdu służb ratunkowych, jak również ograniczyć się wyłącznie do wezwania pomocy.

Przepisy w tym zakresie wciąż pozostawiają wiele możliwości wyboru i tak naprawdę, nie zobowiązują nas do tego ani aby posiadać apteczkę, jak i używać jej wyposażenia. Nie powinniśmy być jednak obojętni na wszelkie zdarzenia na drodze jak i w codziennym życiu. Niesienie pomocy poszkodowanym, powinno być naszym odruchem naturalnym, a jeśli przy tym posiadamy wiedzę i umiejętności, powinniśmy z nich skorzystać, myśląc o tym, że tak samo oczekiwalibyśmy tej pomocy, gdybyśmy byli w odwrotnej sytuacji.

Podsumowanie

Apteczka nie jest obowiązkowa w pojeździe, ale może nam pomóc w wielu sytuacjach, a jeśli posiadamy odpowiednie przeszkolenie, możemy z jej pomocą nieść ratunek poszkodowanym, zanim zrobią to służby ratunkowe. Obowiązkowym wyposażeniem samochodu na 2022 rok pozostaje gaśnica oraz trójką z homologacją.

Kategorie
Blog Przepisy

Co to jest znak zakaz zatrzymywania?

Kategorie
Przepisy

Ile kosztuje wymiana oleju?

Ile kosztuje wymiana oleju, to często zadawane pytanie przez właścicieli pojazdów. Sama wymiana oleju to jedna z podstawowych czynności jaką należy wykonać, aby zachować silnik w dobrej kondycji oraz wydłużyć jego żywotność. Ma to tak samo duże znaczenie gdy poruszamy się w mieście jak również preferujemy dłuższe trasy.

Skorzystaj z oferty, kup tanie ubezpieczenie samochodu, polisa OC/AC najtaniej, porównaj ceny ubezpieczenia

Średnia cena wymiany oleju wraz z olejem to wydatek około 150 do 350 zł. Skąd taka rozbieżność w cenie. Należy przyjrzeć się temu co wpływa na cenę wymiany oleju.

Ile kosztuje wymiana oleju?

Sama usługa wymiany oleju to zwykle koszt od 50 do 100 zł, chociaż można trafić na lepsze i gorsze ceny. Wszystko zależy od regionu Polski i przede wszystkim od samego warsztatu. Sama wymiana oleju nie jest czynnością, która wymaga specjalnych umiejętności, dlatego cena jest raczej stała i niezależna od marki i modelu pojazdu.

Drugim ważnym elementem przy określeniu ile kosztuje wymiana oleju jest sam olej. Tu jest w czym przebierać, dlatego nie ma ani dolnej ani górnej granicy ale należy przyjąć, że dobrej jakości olej, dla średniej klasy pojazdu to wydatek od 80 do 200 zł. Są też oleje droższe, specjalistyczne, a niektóre modele lubią brać olej, więc należy się też przygotować na zakup dolewki.

Ostatnim elementem jest filtr oleju, który kosztuje od 20 do nawet 150 zł. Przy czym dla większości modeli cena ta zamknie się w granicy 50 zł.

Jeśli chcemy zaoszczędzić, możemy zaopatrzyć się w filtr jak i sam olej samemu, ale doświadczenie pokazuje, że ceny wymiany oleju i filtra w tej sytuacji, a więc i koszt całej operacji często potrafi być taki sam, jak gdy zamówimy wszystko w warsztacie. Czemu? Dlatego, że cena usługi wraz z materiałem w warsztacie samochodowym jest zwykle sumą obu produktów.

Możesz też samemu wymienić olej, ale należy pamiętać, że należy go później zutylizować. Możesz to zrobić w wybranych punktach zbiórki odpadów komunalnych lub na niektórych stacjach benzynowych.

Co ile wymieniać olej w samochodzie?

Przyjęło się, że olej należy wymieniać raz na rok lub co 10-15 tysięcy kilometrów. Jest to mit. Zużycie oleju nie zależy od czasu a od sposobu eksploatacji silnika. Może okazać się, że samochód miejski, poruszający się każdego dnia na krótkich odcinkach trasy, pokonujący rocznie kilka tysięcy a może i kilkaset kilometrów, będzie potrzebował wymiany oleju tak samo często, jak pojazd poruszający się wyłącznie autostradami na długich odcinkach trasy. Częsta wymiana oleju, może tylko pomóc silnikowi. Zbyt długie odwlekanie z wymianą oleju, obniży żywotność silnika.

Jak widzisz cena wymiany oleju jest naprawdę różna i nie należy szukać odpowiedzi w Google, co najlepiej zapytać w kilku warsztatach ile kosztuje wymiana oleju. Kiedy zadasz to pytanie, upewnij się, że otrzymasz wszystkie informacje: ile kosztuje usługa, jaki olej będzie wlany oraz ile kosztuje filtr. Możesz też zapytać ile będzie kosztowała ta usługa, gdy Olej i filtr dostarczysz samodzielnie.

Kategorie
Przepisy

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2021 roku

W 2021 roku rząd nie przewiduje zmian w przepisach dot. obowiązkowego wyposażenia pojazdu, tzn. że w Polsce obowiązkowe wyposażenie obejmuje:

 • gaśnicę typu ABC z homologacją,
 • trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza, zapasowe żarówki i inne, nie stanowią dziś podstawowego i obowiązkowego wyposażenia pojazdu.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że posiadanie niektórych elementów może być przydatne w wielu sytuacjach drogowych, a także w odniesieniu do innych przepisów.

Przykładem jest np. posiadanie kamizelki odblaskowej, której posiadanie i używanie jest obowiązkowe w określonych warunkach po zmroku. Apteczka pierwszej pomocy może stanowić podstawowe narzędzie do udzielenia pierwszej pomocy, chociaż tak, może także ograniczyć się do wykonania telefonu alarmowego.

Wg. obecnych ustaleń (wrzesień 2020) nie ma żadnych szans, że w 2021 roku zmieni się obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

Obowiązkowe wyposażenie nowych samochodów

Zwróć uwagę, że poza przepisami obowiązującymi w Polsce dot. wyposażenia pojazdu w takie elementy jak gaśnica, trójkąt czy apteczka, na terenie UE obowiązują także inne przepisy, które są regularnie aktualizowane. Dotyczą one tzw. obowiązkowego wyposażenia nowych samochodów produkowanych i sprzedawanych na rynku europejskim.

Na liście obowiązkowych elementów wyposażenia od 2021 r. znajdą się m.in:

 • system automatycznego hamowania
 • fabryczne ułatwienie podłączenia blokady alkoholowej
 • system wykrywający zaśnięcie kierowcy
 • system wykrywający i zapobiegający rozkojarzeniu kierowcy
 • system zapisujący dane w przypadku kolizji
 • ostrzeżenie o awaryjnym zatrzymaniu
 • zwiększenie strefy ochronnej dla pieszych i rowerzystów
 • inteligentny asystent prędkości
 • asystent pasa ruchu
 • kamera cofania/czujniki parkowania.

Taka zmiana przepisów nie dotyczy jednak obowiązku modyfikowania już zarejestrowanych pojazdów, warto jednak mieć świadomość tych zmian oraz pamiętać o nich także w kontekście podjęcia decyzji o zakupie nowego samochodu i korzyściach z tego płynących.

 

 

Kategorie
Przepisy

Czy zakaz zatrzymywania dotyczy chodnika?

Zakaz zatrzymywania jest jednym z podstawowych i obecnych często w życiu kierowcy znaków. Znak B-36 występuje wszędzie tam, gdzie np. ze względów na panujące warunki drogowe czy obecność, np. szkół, zatrzymywanie czy postój pojazdu są zabronione.  Znaki drogowe dotyczą ruchu drogowego, a w skład drogi włącza się także pobocze, a częścią pobocza jest również chodnik. Z tego też powodu znaki drogowe B-35 do B-38 obowiązują zarówno na jezdni jak i poboczu.

Oznacza to nic innego, jak to, że zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

 • Ważne! Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania, jeśli występuje on pojedynczo, dotyczy zarówno jezdni jak i pobocza, w tym chodnika. Nie ma znaczenia tutaj fakt, że na chodniku jest miejsce i są warunki (zgodne z pozostałymi przepisami) do tego aby taki pojazd zatrzymać. Pozostawienia miejsca, odległości od przejścia dla pieszych, waga pojazdu są bez znaczenia.

Powinieneś także pamiętać, że znak zakazu zatrzymywania się co do zasady dotyczy tej strony jezdni, po której znak występuje (na drodze dwukierunkowej). Pamiętaj jednak, że zanim zatrzymasz pojazd po drugiej stronie jezdni, upewnij się czy nie złamiesz innych przepisów drogowych, np. dotyczących przekraczania linii ciągłej. Pamiętaj też, że parkując po drugiej stronie jezdni masz obowiązek sprawdzić jakie znaki tam obowiązują.

Czy można parkować na chodniku gdy stoi znak zakazu postoju i zatrzymywania?

Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania nie musi być niezgodne z prawem. Istnieją wyjątki od przepisów, które regulują inne znaki drogowe lub tabliczki uzupełniające. Wyjątek to sytuacja, w której pod w/w znakami, znajdują się znaki uzupełniające, np. informujące o wyłączeniu z zakazu chodnika lub odwrotnie. Wskazujące, że dany znak dotyczy właśnie chodnika, a nie jezdni.

Zakaz obowiązuje, a odwołać może go, np. postawienie innego znaku, chociażby  D-18, ze wskazaniem  sposobu ustawienia pojazdów, np. T-30 a do i.

Zakazane jest więc zatrzymywanie się za znakiem B-36 umieszczonym po prawej stronie drogi – dotyczy to tak samo jezdni jak i chodnika. Po znakiem B-36 może być umieszczona przykładowo tabliczka uzupełniająca T-25C czyli popularna strzałka pod znakiem zakazu zatrzymywania.

Od miejsca lokalizacji znaku B-36 do odwołania zakazu zatrzymywania się nie można  parkować samochodu osobowego na chodniku przy krawędzi jezdni, nawet jeśli ustawiony w ten sposób pojazd nie powoduje utrudnień zarówno dla innych kierujących jak i pieszych. Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania się jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zatrzymanie pojazdu jest dopuszczone innymi znakami, np. Nie dotyczy chodnika lub tabliczkami wskazującymi prawidłowy sposób parkowania. Może też znaleźć się tu informacja kogo dotyczy a kogo nie dotyczy znak zakazu zatrzymywania się lub w jakich godzinach obowiązuje.

Znak zakazu zatrzymywania, jak większość znaków tego typu, obowiązuje do najbliższego skrzyżowania chyba zostanie odwołany wcześniej.

Kategorie
Przepisy

Czy muszę zatrzymywać się przed skrzyżowaniem równorzędnym?

Skrzyżowanie równorzędne to skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Jeśli do skrzyżowania równorzędnego zbliża się więcej pojazdów, kolejność ustalana jest zgodnie z zasadą prawej ręki.

Skrzyżowanie równorzędne może, ale nie musi, zostać dodatkowo oznakowane znakiem A-5, nie jest to warunek konieczny dlatego że zgodnie z art. 25 kodeksu drogowego, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków.

Każde inne skrzyżowanie na którym znajdziemy np. znak STOP lub znak ustąp pierwszeństwa automatycznie dyskwalifikuje w tym miejscu skrzyżowanie równorzędne, gdyż ruch regulowany jest dodatkowymi znakami drogowymi ustalającymi pierwszeństwo.

Na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązują przepisy oparte o pierwszeństwo przejazdu, bez konieczności zatrzymywania się o ile sytuacja tego nie będzie wymagała, np. obecność pojazdu niedostosowującego się do obowiązujących przepisów lub słaba widoczność.

Czy muszę zatrzymywać się przed skrzyżowaniem równorzędnym?

Zatrzymywanie się przed wjazdem na skrzyżowanie równorzędne nie jest obowiązkowe, podobnie jak w przypadku znaku ustąp pierwszeństwa, który nie nakazuje zatrzymywania pojazdu co ustąpienia przejazdu innym pojazdom. Podobnie jest nas skrzyżowaniu równorzędnym, gdzie kierujący pojazdem może kontynuować jazdę o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami ma lub ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom w myśl zasady prawej ręki.

Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego nie mamy obowiązku zatrzymywania pojazdu chyba, że jest to konieczne do ustąpienia pierwszeństwa innym pojazdom.

Zdarzają się sytuacje w których zatrzymanie pojazdu jest naturalnym zachowaniem kierowcy, może być to konieczne, np. gdy nie jesteśmy pewni zachowania innych kierowców lub w przypadku ograniczonej widoczności czy zaufania. Nie ma bowiem przepisu zakazującego zatrzymanie pojazdu, a w myśl przepisów ruchu drogowego, poruszanie się pojazdem może wymagać zmniejszenia prędkości, hamowania lub zatrzymania pojazdu w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Wymuszenie pierwszeństwa czy brak ostrożności

Obserwując zachowania kierowców na skrzyżowaniach równorzędnych nietrudno zauważyć swego rodzaju egoizm drogowy a może i próbę stworzenia sytuacji kolizyjnej. Dotyczy to zarówno kierowców z pierwszeństwem jak i bez. Ci pierwsi  potrafią wprost wyjechać pod nadjeżdżający pojazd, którego kierowca zaniechał obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Kierowcy nie mający pierwszeństwa także potrafią je wymusić zwykle nie potrafiąc odpowiednio ocenić sytuacji czy prędkości nadjeżdżających pojazdów.

Należy zwrócić uwagę, że skrzyżowanie dróg jest miejscem z założenia niebezpiecznym, w którym przecina się wiele kierunków jazdy. Wymaga ono zachowania ostrożności, a w miarę konieczności zwolnienia lub zatrzymania pojazdu. Także kierowcy łamiący przepisy nie powinni stać się celem naszej podróży, a więc nadrzędnym celem kierowców jest unikanie sytuacji niebezpiecznych nawet jeśli miało by się to wiązać z ustąpieniem pierwszeństwa, które jest nam z góry przyznane.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym, Opole, ul. Kaliska

W przypadku skrzyżowań równorzędnych sprawą która komplikuje ich identyfikację jest najczęściej ich lokalizacja i wykonanie nawierzchni. Często drogi jednokierunkowe lub  mniejsze drogi osiedlowe postrzegane są przez pryzmat  dróg z mniejszym pierwszeństwem lub podporządkowanych. To w takich miejscach dochodzi najczęściej do kolizji. Istnieje bowiem przeświadczenie, że droga na której odbywa się większy ruch, jest uznawana drogą z pierwszeństwem pomimo, że krzyżuje się ona z innymi drogami o takim samym statusie.

 

Kategorie
Przepisy

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2020 roku

Pisząc o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu należy rozróżnić dwie kwestie: regulacje prawne w zakresie obowiązkowego wyposażenia pojazdu nadawane przez UE w zakresie wyposażenia pojazdu w technologiczne rozwiązania, jak ABS, oświetlenie, systemy hamowania, utrzymania pasa ruchu, itp. oraz regulacje lokalne, krajowe, które wnoszą dodatkowe obowiązki kierowcy.

Te pierwsze, unijne, to zazwyczaj wyposażenie, które ma być obowiązkowe na pojazdach wobec których ich produkcja dopiero nastąpi. Przykładowo wszystkie nowe pojazdy są wyposażone w światła do jazdy dziennej, chociaż nie wszystkie ogólnie poruszające się po drogach pojazdy takie światła mają. Obowiązkowe jest wyposażenie pojazdu w ABS, ale nie wszystkie pojazdy to mają, jeśli są to stare modele. Prawo jednak nie wyklucza takich pojazdów z ruchu, ani też nie każe kierowców.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu – przepisy

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy mówimy o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu określonym lokalnymi przepisami. Obowiązkowe wyposażenie samochodu reguluje Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Obowiązkowe wyposażenie pojazdu  w Polsce obejmuje:

 • gaśnicę typu ABC z homologacją,
 • trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji.

Kamizelka odblaskowa oraz apteczka, nie są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, ale warto pamiętać, że obowiązkowej jest używanie kamizelki, np. po zmroku poza terenem zabudowanym (dotyczy to także spacerku na stację po paliwo czy pomoc) a także obowiązkowe jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Z tego powodu oba elementy uznaje się za nieobowiązkowe ze względu na przepisy prawa, ale obowiązkowe ze względu na realizację innych przepisów, które są nałożone na kierowcę i pasażerów. No bo w przypadku wyjścia z pojazdu poza terenem zabudowanym po zmroku wszystkich pasażerów, każdy powinien taką kamizelkę posiadać. Dobrze jest więc wozić tyle kamizelek ile mamy miejsc siedzących.

Przepisy dot. obowiązkowego wyposażenia samochodu podlegają także pod konwencję wiedeńską, która mówi, że wyposażenie samochodu za granicą, ma być zgodne z obowiązującym wymaganym wyposażeniem  w kraju w którym samochód został zarejestrowany.

Konwencja wiedeńska

Niektóre kraje, pomimo obowiązującej konwencji wiedeńskiej, mogą wprowadzić oraz respektować własne przepisy dot.  wyposażenia pojazdu, które obowiązują także cudzoziemców przebywających na terytorium danego kraju. Przykładem jest, np. Austria, gdzie obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych spoczywa na wszystkich kierowcach. W Polsce posiadanie kamizelki nie jest obowiązkowe, ale obowiązkowe może być jej użycie w określonych warunkach.

Przepisy regulują także inne kwestie, np. dotyczące nie tyle obowiązku wyposażenia, co montażu i udostępnienia tablic rejestracyjnych.  Samochód należy wyposażyć m.in.w czytelną, oświetloną, niezasłoniętą i prawidłowo zamontowaną tablicę rejestracyjną.

Brak nowych pomysłów na 2020 rok

W chwili publikowania tego artykułu nie ma planów dot. zmiany przepisów na 2020 rok. Jeszcze na początku 2019 roku pojawiła się propozycja zmiany przepisów i włączenia apteczki do obowiązkowego wyposażenia pojazdu, jednak plan ten zniknął z dyskusji i nic na ten temat nie wiadomo. Z jednej strony, ze względu na fakt, że obowiązkowe udzielenie pomocy oznacza także wezwanie służb ratunkowych, zasadność obowiązku posiadania apteczki wydaje się wątpliwa. Natomiast obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych to temat, który szybko powinien znaleźć swoje miejsce w sejmie. Chociaż, jak napisałem, to że nie ma obowiązku ich posiadania, nie oznacza, że nie ma obowiązku ich używania. A o tym często zapominamy, tak jak o fakcie, że przepisy nie dotyczą wyłącznie kierowców a także pasażerów, oraz że używanie takich elementów jak kamizelki, może nam pomóc wszędzie. Po prostu, pomóc w byciu widocznymi.

Kategorie
Blog Przepisy

Ile mogę wypić aby prowadzić pojazd?

Chociaż w Polsce dopuszcza się spożycie niewielkiej ilości alkoholu i prowadzenie pojazdów, to nadrzędna zasada mówi: Piłeś? Nie jedź. Trzeźwiejesz? Daj sobie czas. Pomimo, że prawo jasno określa ile możesz wypić aby prowadzić pojazd, a więc pod wpływem jakiej ilości alkoholu możesz się znajdować, to jest to bardzo zgubne. Ile mogę wypić aby prowadzić samochód, to pytanie zadaje sobie wielu kierowców. Każdy z nich jest inny, większość z nich wypiło inny rodzaj alkoholu, każdy zjadł coś innego, jest innego zdrowia i kondycji. Nie ma więc jednej odpowiedzi na to pytanie. Badania dowodzą, że nawet piwo bezalkoholowe (ważone przecież z tych samych składników co piwo alkoholowe) potrafi silnie oddziaływać na naszą psychikę i powodować reakcje i zachowania zbliżone do tych, jakie widzimy po spożyciu alkoholu. Możesz temu zaprzeczyć i z pewnością to zrobisz, ale to nie są wymyślone teorie. Ja też lubię wypić sobie piwo, strzelić drinka, ale potrafię powstrzymać się przed prowadzeniem pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu lub pod jego nawet niewielkim wpływem.

Przeczytaj także:

Chcesz wiedzieć ile możesz wypić aby prowadzić pojazd? Sprawdź osobny artykuł, z którego dowiesz się w jaki sposób możesz orientacyjnie wyliczyć czas trawienia alkoholu, jego przetwarzania w organizmie. Proces ten może zachodzić bardzo długo nawet dla śladowej ilości alkoholu. Co powoduje, że odpowiedź na pytanie ile mogę wypić aby prowadzić pojazd, tym bardziej nie jest możliwa do udzielenia.

Organizm człowieka potrzebuje średnio dwóch-trzech godzin na spalenie około 20 g czystego alkoholu. To ilość odpowiadająca 50ml czystej wódki, puszce piwa czy kieliszkowi wina. Pierwszym czynnikiem który będzie miał wpływ na zmianę tego czasu będzie płeć, waga, stan zdrowia, kondycja, samopoczucie, pora dnia, aktywność, temperatura, rodzaj alkoholu i spożyte posiłki. Czy mając tyle zmiennych jesteś gotowy zaryzykować karę pieniężną, utratę prawa jazdy a nawet więzienie, dla jednego piwa, kieliszka wina czy wódki?

Ilę mogę wypić aby prowadzić samochód - alkomat!

Podkreślam, że moje stanowisko, jako autora blogu. Ile mogę wypić aby prowadzić pojazd? Nie pij!

 • Nigdy nie wsiadam za kierownicę po spożyciu alkoholu, nawet śladowej ilości. 

Musisz wiedzieć, że jazda pod wpływem alkoholu rozpatrywana jest w trzech kontekstach:

 • jazdy pod wpływem alkoholu w ilości dopuszczającej prowadzenie pojazdu, tj. do wartości nie przekraczającej 0,2 promila czyli 0,1 mg w wydychanym powietrzu (patrz badanie alkomatem),
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem, w ilości wskazującej na jego spożycie, tj. wartości stanowiącej wykroczenie a nie przestępstwo,
 •  w ilości przekraczającej dopuszczalne limity dla jazdy oraz wykroczenia, czyli wartości wskazującej na przestępstwo.

Wielu kierowców wychodzi z założenia, że przysłowiowe jedno piwko, niewiele może zaszkodzić. Rzecz w tym, że jedno piwko zawiera w sobie ilość alkoholu, która już umożliwia stwierdzenie, że kierowca prowadzi pod wpływem alkoholu. Jest to stan  wskazujący na spożycie alkoholu. Oczywiście, możemy po wypiciu piwa odczekać 1-2 godziny. Oczekujemy, że ten zostanie wyparty z organizmy do stanu nie wskazującego na spożycie alkoholu, a więc adekwatnego do wzięcia kilku łyków.