Kategorie
Akcesoria Przepisy

Obowiązkowe wyposażenie samochodu 2022

Przez obowiązkowe wyposażenie samochodu rozumie się wyposażenie, które jest regulowane przepisami prawa i musi znajdować się w pojeździe, jeśli ten ma zostać dopuszczony do ruchu. W motoryzacji rozróżniamy dwa typy obowiązkowego wyposażenia pojazdu, tj. wyposażenie regulowane przepisami o ruchu drogowym oraz wyposażenie, np. wskazane przez Eadę Europejską, dotyczącą wyposażenia pojazdów opuszczających linie produkcyjne.

Obowiązkowe, podstawowe, wyposażenie samochodu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi w Prawie o ruchu drogowym oraz rozporządzeniach ministra, do obowiązkowego wyposażenia pojazdów w Polsce należą:

 • gaśnica typu ABC,
 • trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, nie są:

 • apteczka,
 • kamizelka odblaskowa,
 • koło zapasowe i lewarek oraz zestaw narzędzi,
 • fotelik samochodowy.

Czy apteczka i fotelik są obowiązkowe w samochodzie?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, ale obowiązkowe jest udzielenie pierwszej pomocy wszystkim poszkodowanym, przez co rozumie się również wezwanie odpowiednich służb ratunkowych, np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Kamizelka odblaskowa nie musi znajdować się na wyposażeniu pojazdu, w naszym kraju, ale obowiązkowe jest jej używanie po zmroku poza terenem zabudowanym oraz w niektórych krajach UE, wymagane jest jej używanie, np. na autostradach. Dobrze jest mieć jedną a najlepiej tyle kamizelek, ile jest miejsc do siedzenia w pojeździe, np. na wypadek konieczności opuszczenia pojazdu po zmroku przez wszystkich pasażerów

Koło zapasowe, lewarek, zestaw narzędzi czy zapasowe żarówki, nie są obowiązkowe. Mogą jednak przydać nam się, jeśli nie posiadamy zestawu naprawczego do opon, nie posiadamy assistance lub nie mamy możliwości zakupu żarówki, bez konieczności poruszania się bez sprawnych świateł drogowych.

Fotelik samochodowy jest obowiązkowy w takim zakresie, w jakim wymaga tego nasze dziecko, co określone jest przepisami prawa. Fotelika samochodowego nie musimy za to posiadać, przewożąc dziecko w taksówce lub autobusie, chociaż ze względów bezpieczeństwa, powinniśmy we własnym zakresie dostosować się do warunków i zapewnić młodemu pasażerowi właściwą ochronę. Kierowca taksówki nie musi posiadać fotelika, a dziecko może być przewożone bez.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu od 2022 roku

Innym rodzajem wyposażenia pojazdu jest to, narzucane, np. przepisani Unii Europejskiej. Dotyczą one wyposażenia, które musi znajdować się w samochodzie w chwili gdy opuszcza linię produkcyjną oraz ma zostać dopuszczone do ruchu. Do takiego wyposażenia zaliczyć można, m.in. wszelkiego rodzaju systemy bezpieczeństwa, awaryjnego hamowania, itp.

Od 2022 roku nowe regulacje przewidują prawie 30 nowych systemów, które mają jednakowo zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ale przede wszystkim mają się realnie przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków. Poza innymi działaniami, jakie są w tym czasie prowadzone, np. przez zmiany przepisów w ruchu drogowym czy akcje służb mundurowych.

Wśród takiego obowiązkowego wyposażenia samochodu znajdziemy, m.in. inteligentne systemy asystujące przy prędkości, awaryjnym hamowaniu, wykrywaniu pieszych, a nawet inteligentne systemy alkomatów odcinających zapłon. Inne zmiany obejmą systemy i instalacje zmniejszające martwe pole w samochodach ciężarowych.

Ciekawym wyposażeniem pojazdu mają być systemu informujące o senności i rozproszeniu kierowcy oraz wykrywające używanie telefonu komórkowego podczas jazdy. Kamery lub czujniki cofania staną się standardem, podobnie jak aktywny inteligentny tempomat, reagujący na wykrytą przed nami przeszkodę i zwalniający prędkość pojazdu.

W zakresie wyposażenia, co do którego będą wykonywane czynności sprawdzenia na badaniu technicznym, np. podczas badania i wpisu do dowodu rejestracyjnego, niezmiennie należy pamiętać o obowiązkowym posiadaniu gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego.

 

Kategorie
Akcesoria Eksploatacja

Tryb ECO i tryb AUTO w klimatyzacji samochodowej

Jak działa tryb ECO w klimatyzacji samochodowej? Czym różni się tryb ECO od AUTO w klimatyzacji samochodowej? Co to jest tryb AUTO ECO w klimatyzacji samochodowej? Wyjaśnimy to językiem nietechnicznym. 

Posiadanie klimatyzacji w samochodzie to już nie luksus co standard. Na rynku dostępnych samochodów nowych i używanych, młodych, trudno szukać takiego, który nie posiada przynajmniej klimatyzacji manualnej. Manualna czy automatyczna klimatyzacja działają identycznie – dzięki dodatkowym urządzeniom (części układu klimatyzacji) umożliwiają wprowadzenie do kabiny pojazdu chłodnego powietrza. Najprościej więc przyjąć, że klimatyzacja oznacza chłodzenie, wydajne, działające także przy wysokich temperaturach.

Zalet używania klimatyzacji jest jednak znacznie więcej, jak np. możliwość osuszania powietrza (naturalny proces wynikający z działania klimatyzacji) co przydaje się zimą. Eliminuje rozwój grzybów i bakterii powstających w wilgotnym środowisku, a także zapobiega utrzymywaniu wilgoci w kabinie pojazdu (np. przez zalegający śnieg i  wodę na wycieraczkach samochodowych).

Decydując się na klimatyzację w samochodzie możemy skorzystać z klimatyzacji manualnej oraz automatycznej (oraz jej odmian).

http://badanie-techniczne.pl/2018/11/czy-mozna-odsniezac-samochod-przy-wlaczonym-silniku/

Jak działa klimatyzacja manualna?

Klimatyzacja manualna oparta jest o ten sam mechanizm co automatyczna, za wyjątkiem kontroli siły nawiewu i temperatury. W klimatyzacji manualnej sami decydujemy o mocy nawiewu oraz temperaturze jaką uzyskujemy w wyrzucanym powietrzu. Sami też kontrolujemy kiedy mam dosyć i chcemy, zmniejszyć moc nawiewu oraz temperaturę z niego wyrzucaną. Przeważnie takie rozwiązanie wystarczy każdemu, kto chce przede wszystkim zyskać chłodne powietrze latem, ale i „wysuszyć” samochód zimą.

 • Jeśli chcemy utrzymać daną temperaturę w kabinie, musimy ręcznie kontrolować pracę klimatyzacji.

Jak działa klimatyzacja automatyczna?

Klimatyzacja automatyczna posiada dodatkowe kontrolery oraz programator, który możemy przyrównać do działania domowej farelki z termostatem. Ustalamy żądaną temperaturę, a klimatyzacja (cały układ) same dobierają siłę nawiewu, temperaturę powietrza, a także kierunek jego wyrzutu. W ten sposób nasza rola sprowadza się jedynie do wybrania odpowiedniej temperatury jaką chcemy utrzymać w kabinie, a klimatyzacja zrobi za nasz resztę.

Działanie klimatyzacji w trybie automatycznym określa skrót AUTO.

 • Jeśli chcemy utrzymać daną temperaturę w kabinie, po prostu ustawiamy ją. Klimatyzacja zrobi za nas wszystko.

Klimatyzacja automatyczna od manualnej różni się więc tym, że pozwala w łatwy sposób zaplanować pracę klimatyzatora. Jest bezobsługowa.

Idąc tym tropem wyróżniamy więc także klimatyzację automatyczną wielostrefową, a więc umożliwiającą kontrolę temperatury w danym obszarze pojazdu. Pasażerowie z tyłu mogą więc utrzymywać inną temperaturę niż Ci z przodu. Oczywiście docelowo powietrze miesza się, ale za odczucia odpowiada właśnie, m.in. kontrola wyrzutu powietrza (kierunek, moc i temperatura).

 • Przykład: wyjdź do ogrodu. Jedna osoba siada w cieniu, druga w słońcu i każdej z nich odpowiadają takie warunki, chociaż obie przebywają obok siebie.

W przypadku klimatyzacji automatycznej nie możemy ingerować w jej pracę (oczywiście nowoczesne systemu pozwalają na wiele możliwych ustawień). Możemy oczywiście regulować wszystko, ale wygodniej jest zaufać automatyce.

 • Jeśli w trybie automatycznym zażądamy określonej temperatury, po czym zmienimy siłę i kierunek nawiewu, tryb automatyczny wyłączy się. Będziemy w trybie manualnym.

Jeśli więc decydujemy się utrzymać określoną temperaturę, nie ruszajmy jej. Dlaczego? Przykładowo klimatyzacja w trybie automatycznym potrafi dużo czasu pracować z nawiewem skierowanym na szyby. Celem tego jest wychłodzenie szyb, a więc ścian kabiny, które najszybciej przepuszczają ciepłe powietrze. W ten sposób, o ile w kabinie osiągnięto już przyjemną temperaturę, klimatyzacja podtrzymuje ją, kierując odpowiednio strumień powietrza tam, gdzie istnieje duża szansa jego ocieplenia. Jeśli temperatura zacznie rosnąć, automatyka dostosuje moc i kierunek nawiewu, tak, aby jak najszybciej schłodzić powietrze w całej kabinie.

Kiedy w kabinie pojazdu w trybie automatycznym, osiągniemy pożądaną temperaturę, lub będziemy zmierzali do jej osiągnięcia (ku końcowi), klimatyzacja stopniowo będzie zmniejszała moc działania, np. zmniejszając siłę nadmuchu. Ostatnim krokiem będzie przełączenie się w tryb ECO.

Jak działa klimatyzacja w trybie ECO?

Klimatyzacja automatyczna w trybie ECO to klimatyzacja, będąca w stanie optymalnej pracy. Pracy w której zużywa najmniej energii a co za tym idzie paliwa. Nie wspomniałem że klimatyzacja zwiększa spalanie? Oczywiście. W rozumieniu kontrolera klimatyzacji, dobierany jest swego rodzaju kompromis. Opiera się on na odpowiednim dopasowaniu prędkości nadmuchu, częstotliwości załączenia kompresora do różnicy temperatur jaka panuje we wnętrzu kabiny a jaka jest pożądana.

Klimatyzacja w trybie ECO pracuje tyle ile musi (minimum) do tego aby utrzymać temperaturę. Co ważne, układ klimatyzacji jest cały czas aktywny, a co za tym idzie smarowany. Koszty działania klimatyzacji są niewielkie.

Jednak aby tryb ECO działał, najpierw musi zostać osiągnięty zamierzony plan czyli określona przez użytkownika temperatura lub różnica temperatur.

Wnioski

Dobrze jest mieć klimatyzację, niezależnie od tego, czy jest ona manualna czy automatyczna. Manualna działa jak wydajny standardowy układ nawiewu, przy czym latem wyrzuca nam zimne powietrze. Klimatyzacja automatyczna podnosi komfort użytkowania klimatyzacji, dzięki zminimalizowaniu do minimum jej obsługi a dodatkowo pozwala na oszczędności.

Nawet brak trybu ECO w klimatyzacji automatycznej będzie skutkował tym, że po osiągnięciu zamierzonej temperatury, układ zacznie działać pod mniejszym obciążeniem. Kompresor będzie uruchamiany raz na jakiś czas, nawiew nie będzie działał w z pełną mocą. W porównaniu do manualnej, nie będziemy musieli jednak zgadywać, ile stopni osiągnęliśmy. Nie będziemy też musieli pilnować tej temperatury.

Oczywiście możemy to samo osiągnąć w klimatyzacji manualnej, zmniejszając moc jej działania. Różnica wynika wyłącznie z tego czy zrobimy to ręcznie czy automatycznie zrobi to za nas programator.

Jeśli nasza klimatyzacja posiada tryb ECO, zyskujemy dodatkowe oszczędności. Nie tylko odciążamy klimatyzację, ale sprowadzamy jej działanie już nie tylko do minimum, co do niezbędnego minimum.

Informacje dodatkowe

Warto pamiętać, że posiadanie klimatyzacji nie ma na celu ustawianie na niej 15 stopni, gdy na zewnątrz jest 35. Układ nie będzie w stanie tak wydajnie schłodzić powietrza, działając pod ciągłym obciążeniem, będzie generował duże zużycie energii a co za tym idzie paliwa. A także jest to niezdrowe dla nas. Przyjmuje się, że optymalna różnica temperatury wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu to około 5-6 stopni. Przy 30 stopniowym upale, to naprawdę duża różnica, która podniesie komfort przebywania w pojeździe bez ryzyka wychłodzenia organizmy. Także bez ryzyka doznania szoku termicznego, kiedy wysiądziemy z pojazdu lub wsiądziemy do wychłodzonej kabiny.

Przy różnicy około 5-6 stopni, klimatyzacja bez problemu jest w stanie zbić temperaturę oraz przejść w tryb ECO.

Czy warto używać klimatyzacji zimą?

Jeśli posiadasz klimatyzację, używaj jej cały rok. Latem pozwoli Ci to schłodzić powietrze, zimą osuszyć je. Klimatyzacja działająca cały rok to klimatyzacja sprawna, w której nie ma miejsca na osadzanie się drobnoustrojów. Pamiętaj, aby pomimo zaleceń producenta, przynajmniej raz w roku wymienić filtr kabinowy oraz wykonać ozonowanie.

http://badanie-techniczne.pl/2018/03/kiedy-wymienic-filtry-w-samochodzie-filtry-paliwa-powietrza-kabinowy/

Kategorie
Akcesoria Bezpieczeństwo Przepisy

Jazda na zderzaku i brak apteczki – zobacz jaka kara!

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego złożyła propozycję zmian przepisów dotyczących karania kierowców, którzy nie zachowują bezpiecznej odległości między pojazdami. W początkowej fazie analizowana będzie sytuacja na drogach europejskich oraz regulacje prawne z krajów członkowskich. Następnie zostanie opracowany finalny projekt ustawy i zmian w przepisach ruchu drogowego.

Czy to pewne?

O zmianę przepisów ubiegają się sami kierowcy, którzy mają dosyć innych kierowców, którzy za nic mają bezpieczeństwo. A warto dodać, że zachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami nie tylko zmniejsza ryzyko wypadków, ale także poprawia płynność jazdy.  Jest źle. Skoro nie rozumem, to siłą!

Wniosek złożony, czekamy na zmiany!

Wnioski złożone przez Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to wskazówki, które mają posłużyć wprowadzeniu zmian, uregulowań prawnych. O jakich odległościach rozmawiamy? Nie wiadomo. Warto jednak odnieść się do krajów takich jak Francja czy Niemcy, gdzie jazda z niezachowaniem należytej odległości jest karana. Minimalna wartość to połowa prędkości przeliczona na metry, np. przy 100 km/h minimalny dystans to 50 metrów. Praktyka pokazuje, że przyjęte wartości to minimum a dobrze by było gdyby wynik był powiększony o co najmniej 20%.

Na dzień dzisiejszy przepisy ruchu drogowego nie są zbyt precyzyjne. Ale nie o precyzję chodzi co rozwagę i logikę. Kierowcy za nic mają bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Jeśli więc zdrowy rozsądek to za mało, czas na poważne kary.

W poniższym artykule znajdziesz informacje dot. aktualnych przepisów w tym zakresie. Zwróć uwagę, że nieprecyzyjne określenie odległości jest znakomicie opisane wieloma czynnikami. Możemy więc przyjąć, że to niewiedza lub celowe działanie kierowców powoduje, że wartości te są mocno zaniżane. Czy kierowcy zachowują bezpieczną odległość między pojazdami?

http://badanie-techniczne.pl/2018/12/ile-wynosi-bezpieczny-odstep-miedzy-pojazdami/

Jazda na suwak z podstawą prawną!

Warto wspomnieć, że wraz z propozycją zmian dot. regulacji prawnych w zakresie zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, oczekiwane zmiany obejmą także jazdę na suwak. Jazda na suwak stanowi tak naprawdę analogiczną sytuację jak ustępowanie pierwszeństwa kierowcom jadącym z podporządkowanej. W teorii jedno są ponad drugimi, w praktyce, wszyscy jadą w tym samym kierunku.

Zmiany w przepisach, poza tym że uregulują kwestie obowiązkowego stosowania zamka, przede wszystkim będą stanowiły podstawę prawną do karania szeryfów. Kierowców, którzy blokują pas ruchu jadąc równolegle z innymi, pomimo, że mają miejsce na to aby dojechać do zwężenia.

http://badanie-techniczne.pl/2018/05/jazda-na-suwak-jazda-na-zamek-blyskawiczny-krok-po-kroku/

Zwężenia dróg nie są niczym nadzwyczajnym, a stanowią nieodłączny element ruchu drogowego. Zakończenie jednego pasa, ustawione oznakowanie, to informacja dla wszystkich kierowców. Tak samo jak dla wszystkich kierowców przygotowana jest droga wielopasmowa. Dlaczego więc niektórzy kierowcy próbują sami regulować ruch? Czy jazda na suwak jest utrudnieniem?

http://badanie-techniczne.pl/2018/05/szeryf-drogowy-to-zmora-kierowcow-dlaczego-nie-lubimy-szeryfow/

Apteczki obowiązkowe

Apteczka stanowi pewien fenomen wyposażenia w samochodzie. Nie jest obowiązkowa, ale statystycznie prawie każdy kierowca ją posiada. Wielu producentów wręcz używa jej jako argumentu przy sprzedaży pojazdu. Ale tylko nieliczne z nich nadają się do czegoś więcej jak naklejenie plasterka czy pożyczenie nożyczek. 20 lat temu już stawiano pytanie, po co komu apteczka w samochodzie.

A dziś? Nikt o to nie pyta, ale każdy apteczkę kupuje. Chociaż ani nie mamy obowiązku jej posiadać, ani też używać. Grunt, abyśmy znali numer 112 i wiedzieli co powiedzieć.

Ministerstwo infrastruktury już w lipcu 2018 wysnuło propozycję aby apteczka stała się obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Do dziś przeprowadzono wiele akcji w których takowe apteczki rozdawano kierowcom. Zastanawiające jest tylko to, że żadna z nich nie szła w parze z kursem, który naprawdę przekazałby wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. A przede wszystkim, aby którakolwiek z apteczek była wyposażona w coś, poza standard.

Czy apteczki będą obowiązkowe? Zdecydowanie 2019 rok przyniesie nam na pewno wiele zmian, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

http://badanie-techniczne.pl/2017/11/obowiazkowe-wyposazenie-samochodu-co-musimy-wozic/

Kategorie
Akcesoria Eksploatacja

Ile kosztuje wymiana opon letnich na zimowe?

Wymiana opony może być spowodowana wieloma czynnikami lub powodami. Zakłada się jednak, że zmianę opon głównie wykonuje się:

 • sezonowo, przy zmianie opon letnich na zimowe i odwrotnie,
 • przy zakupie nowego kompletu opon,
 • przy zakupie nowego kompletu opon.

Wymiana opon to jednak nie tylko zastąpienie ich kolejnym kompletem, to także czynność ściśle powiązana z serwisem ogumienia, np. w przypadku problemów z montażem, naprawy, wymiany wentylów,  doboru opon do zaleceń producenta, przebicia opon, itp.

Ile kosztuje wymiana opon letnich na zimowe?

Cena zróżnicowana jest od kilku czynników, o których dowiecie się od każdego serwisanta. Sprawdzicie to także po cenniku:

 • rozmiar opon i felg,
 • felgi stalowe a aluminiowe,
 • dodatkowe zalecenia przy serwisie ogumienia,
 • ilość odważników dodanych do felgi oraz ich typ (klejone, wbijane, itp.)
 • wysokość profilu opony,
 • czy auto korzysta z czujnika ciśnienia TPMS,
 • czy opony są już na felgach czy trzeba je zdjąć i założyć kolejny komplet.

Ostatnim elementem będzie lokalizacja i region kraju.

Przykład. W tym samym warsztacie wykonałem przełożenie opon i zakup nowych. Przełożenie opon letnich na felgach aluminiowych i założeniu kompletu opon zimowych na felgach stalowych płacę pod Szczecinem lub w Opolu około 50-55 zł. Praca opiera się na demontażu, wyważeniu opon, montażu. Przy zakupione nowego kompletu opon letnich i ich założeniu na felgi aluminiowe, zapłaciłem około 80 zł, w tym wymienione zostały wentyle, koła zostały wyważone. Dodatkowe 20 zł zapłaciłem za odebranie 4 starych opon.

Jak sprawdzić cennik i wybrać najlepszą ofertę?

Google dostarcza nam wielu opinii o firmach, m.in. na podstawie opinii samych użytkowników. Dlatego poszukiwania odpowiedniego zakładu zaczynamy od Google i sprawdzeniu ocen. Warto poczytać opinie, zwłaszcza negatywne, bo z nich najczęściej dowiemy się, z czym zakład sobie nie poradził. Np. może to dotyczyć specjalistycznych opon lub nietypowej naprawy.

Sprawdzamy na stronie WWW czy serwis nie oferuje rezerwacji online. Korzystamy z niej i nie zawracamy tyłka.

Sprawdzając cennik lub kontaktując się z serwisem, podajemy podstawowe informacje: model samochodu, rozmiar felgi/opony, czy są na feldze czy trzeba przekładać. Jednocześnie pytamy, czy przedstawiona cena zawiera już wyważanie? Czy serwis wymienia opony obsługiwane przy pomocy czujników ciśnienia lub opony niskoprofilowe i opony typu run&flat.

Cennik 2018/2019 wymiana opon zimowych

Przykładowe ceny wymiany opon w Szczecinie

Wymiana kompletu opon (4 szt.) na felgach stalowych wraz z wyważeniem

 • do 13 cali – od 56 zł, z TPMS – od 70 zł
 • średnica od 14 do 17 cali – od 61 zł, z TPMS – od 82 zł
 • duże, średnica od 18 cali – od 75 zł, z TPMS – od 95 zł
Kategorie
Akcesoria

Data produkcji opony. Jak sprawdzić wiek opony?

Rok produkcji opony możesz odczytać z oznaczenia DOT znajdującego się na oponie. Rok produkcji opony określony jest z dokładnością do tygodnia jej wyprodukowania. Oznaczenie DOT składa się z: frazy DOT oraz 12 cyfrowego kodu. Na oponie, zwłaszcza z boku, skrócony jest do 8 cyfr. Symbol DOT oznacza, że opona spełnia wszystkie normy departamentu transportu i została dopuszczona do użytku. Tym samym kod uzupełnia tą gwarancję o dodatkowe informacje, w tym kod identyfikacyjny  lub numer seryjny.

Jak sprawdzić datę produkcji opony?

Datę produkcji opony możesz odczytać z końcówki numeru DOT widniejącego na boku opony. Dokładnie z ostatnich 3 lub 4 cyfr, przy czym 3 cyfry to oznaczenie dla opon sprzed 2000 roku. 4 cyfry dla opon produkowanych po 2000 roku. Cyfry te zawierają informację o dacie produkcji, a dokładnie tygodniu i roku wyprodukowania opony.

Na powyższym przykładzie interesuje nas ciąg: 4208 który oznacza 42 tydzień 2008 roku.

Oznaczenie tygodnia

Miesiąc

Kod roku

Rok

01-05 Styczeń 06 2006
06-09 Luty 07 2007
10-14 Marzec 08 2008
15-18 Kwiecień 09 2009
19-23 Maj 10 2010
24-27 Czerwiec 11 2011
28-31 Lipiec 12 2012
32-36 Sierpień 13 2013
37-40 Wrzesień 14 2014
41-45 Październik 15 2015
46-49 Listopad 16 2016
50-53 Grudzień 17 2017

Jak sprawdzić gdzie opona została wyprodukowana?

Jeśli już odczytasz datę ważności, rok produkcji opony, może zainteresować Cię też informacja, gdzie opona została wyprodukowana. Zwróć uwagę na pozostałe oznaczenia opony, a dokładnie J3EX występujące obok daty produkty także w ramach kodu DOT (pamiętaj że słowo DOT oznacza dopuszczenie opony przez departament transportu). We wskazanym oznaczeniu wyróżniamy:

 • Kod fabryki (dwa znaki)
 • Kod rozmiaru (dwa znaki)

Wpisując kod fabryki, np. w Google (kodów może być naprawdę sporo) dowiemy się, że opony z oznaczeniem J3 została wyprodukowana   w fabryce Matador A.S., Puchov na Słowacji (J3). Czy miejsce produkcji opony przyda nam się? Tak, jeśli wiemy jak szukać informacji o fabryce oraz interesują nas opinie. Nie należy jednak ufać wszystkiemu co jest napisane w internecie. Kluczowa informacja jaka jest nam potrzebna, to rok produkcji opony.

Czy data i miejsce produkcji mają znaczenie przy wyborze opony?

Rok produkcji opony i miejsce produkcji opony mogą mieć znaczenie. Nie muszą. Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że każda opona ma swoją żywotność wynikającą także ze starzenia się materiału. Powodem do zmartwienia mogą być opony kilkuletnie, 4-5, które przeleżały ten okres oczekując na to, że ktoś je kupi. Opony kilku miesięczne, roczne, a nawet dwuletnie to standard na naszym rynku. Standard, który swój początek ma bezpośrednio w magazynach producenta i dystrybutora, którzy tworzą nadwyżki produkcyjne, a następnie przechowują, np. w oczekiwaniu na sezon.

Warto jednak pamiętać, że największy wpływ na starzenie się opony i ogólnie ogumienia samochodowe, czy nawet plastików, jest promieniowanie UV. Nic więc tak nie postarzy opony, jak jej złe przechowywanie.

Klienci domagają się opon nowych, ale jak słusznie zauważa, np. serwis wulkanista.pl, ma to głównie podłoże psychologiczne. Roczna opona będzie dokładnie tym samym produktem co jej nowszy odpowiednik. O ile oczywiście producent, dystrybutor i sklep, odpowiednio zadbali o jej przechowywanie. M.in. z tego powodu warto czasami dopłacić kilka złotych, a kupować opony od dużych sprzedawców. Dysponujących, widocznymi często już z daleka, magazynami do przechowywania opon.

Kiedy data produkcji będzie miała znaczenie?

Data produkcji opony, a także i miejsce produkcji, będą miały znaczenie gdy zmienia się technologia. Więc gdy producent udoskonala swój produkt. Niestety jeśli zmiany nie są kluczowe, to zapewne nie dowiemy się o nich w ogóle. Tu warto zapytać, np. dystrybutora, czy warto kupować nowsze opony czy nadal mówimy o tym samym produkcie.

Znaczenie daty produkcji będzie wyższe, także gdy rozmawiamy o gwarancji producenta, a więc gwarancji nadawanej z chwilą wyprodukowania opony i trwającej ustalony okres czasu. Gwarancja producenta, o czym wiele osób zapomina, to gwarancja nadawana wszystkim przedmiotom. Świetnym przykładem może być np. telefon czy laptop, który zakupiliśmy a dla którego, np. zgubiliśmy paragon. Możemy skonsultować z serwisem jaka jest data produkcji naszego sprzętu i czy jest on jeszcze objęty gwarancją producenta, na podstawie daty produkcji a nie daty zakupu.

Zgodnie z polskim prawem i ustalonymi normami, w naszym kraju dopuszcza się do sprzedaży opony nie starsze niż 36 miesięcy. Chociaż i tu w/w serwis zwraca uwagę, że w branży przyjmuje się, że opona nie starsza jak 24 miesiące. To opona dla której nie ma konieczności podawania numeru DOT a więc przyjmuje się, że jest takim samym produktem, jak opona która właśnie opuściła fabrykę. I to jest uczciwe oraz zdrowe podejście.

W sieci znajdziemy bardzo dużo opinii o oponach, czasami, są one podparte opinią specjalisty. Czy jednak specjalista śledzi rynek i informacje? Większość kierowców po zakupie opon, zapomina o tym temacie na kolejne kilka lat. Wulkaniści powinni być bardziej obeznani w temacie, ale kto ma czas na śledzenie wszystkich informacji. Można szukać opinii o fabrykach, w których doszło do produkcji wadliwej partii opon. Ale to jak informacja prasowa, że w sklepie XY sprzedawali nieświeże jajka. Kto jest w stanie sprawdzić czy nie zjadł ich?

Podsumowanie

Z tego artykułu dowiedziałeś się jak sprawdzić datę produkcji opony. W tym tydzień oraz rok, oraz w jaki sposób odczytać kod fabryki w której została wyprodukowana. Wiesz także, że nie ma powodów do niepokoju, jeśli oferowana opona jest starsza niż, np. rok czasu. Jeśli oczekujesz konkretnych rozwiązań od produktu, interesują Cię detale, konsultuj zakup z autoryzowanym punktem. Możesz też skontaktować się z dystrybutorem i przedstawicielem firmy. Zrób to, aby dowiedzieć się więcej o produkcie, który zamierzasz kupić.

Kategorie
Akcesoria Eksploatacja

Co to jest Auto Detailing?

Auto Detailing to złożony i bardzo szczegółowy proces składający się pielęgnacji pojazdu. Uwzględnia się w nim szereg czynności czyszczenia, renowacji i konserwacji, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Celem takiej pielęgnacji, jest maksymalne podniesienie walorów wizualnych, estetycznych samochodu z dbałością o wszystkie szczegóły.

Car lub Auto Detailing z pewnością nie jest obcy właścicielom pojazdów, którzy cenią sobie ich wygląd. Także stan techniczny, wizualny i komfort wynikający z przebywania w czystych wnętrzach.

Nie da się opisać w jednym artykule, jakie procesy dokładnie wchodzą w zakres Auto Detailingu, gdyż ten może być rożnie rozumiany. W zależności od typu pojazdu, jego przeznaczenia, jego stanu technicznego i wizualnego oraz upodobań właściciela.

Nie powinieneś utożsamiać autodetailingu jedynie z ofertą myjni samochodowych, zamykającą się na umyciu pojazdu i wypraniu tapicerki, czy też polerowaniem. Usługi detalingowe są traktowane jak usługi kosmetyczne, realizowane od A do Z, niczym SPA dla naszego ciała. Nie wystarczy się więc wykąpać i ogolić, aby uznać, że wyglądamy dobrze. Pytanie czy tak samo dobrze czujemy się.

Obejmuje więc długi proces sprzątania, a następnie równie długi proces zabezpieczania pojazdu i nadania mu „błysku”. Proces ten obejmuje prace na zewnątrz ale i wewnątrz pojazdu. 

Car Valenting czyli Car Detailing

Car  Valenting, z brytyjskiego, najczęściej jest spotykany w postaci oferty na szczegółową pielęgnację wizualną pojazdu. Od oferty na proces mycia, czyszczenia, polerowania, obejmujący każdy element pojazdu, widoczny z zewnątrz. Efektem takich zabiegów jest podniesienie walorów estetycznych, a także dodatkowe zabezpieczenie pojazdu. Zabezpiecznie przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi czynnikami zewnętrznymi, powstającymi w czasie jazdy.

Zwróć uwagę, że każdy samochód z założenia przeznaczony jest do regularnego używania, łatwo ulega zabrudzeniu i zużyciu. Auto Detailing ma więc na celu, podobnie jak regularne odwiedzenie myjni, przywrócić pojazdowi świetny wygląd. Dodatkowo, przedłużyć jego piękno, poprzez wprowadzenie licznych środków ochronnych oraz odświeżających.

Wielu właścicieli pojazdów włącza w Auto Detailing także proces przygotowawczy. M.in. doprowadzenie pojazdu do idealnego stanu, np. poprzez usunięcie ognisk rdzy, wymianę podzespołów, np. części zawieszenia. Następnie wymianę tapicerki, polerowanie lub wymianę szyb, itp.. A więc w pierwszej kolejności odtworzenie pierwotnego stanu pojazdu, następnie jego zabezpieczenie i w końcu rozpoczęcie powtarzalnego procesu pielęgnacji i konserwacji.

Z jednej strony proces ten jest niekończącym się schematem działań. Analogicznie jak sprzątanie w mieszkaniu, które przekładają się na komfort użytkowania pojazdu ale i zapewniający nowe doznania, np. wizualne.

Car Detailing  dla starych i młodych

Możesz zastosować Car Detailing zarówno w odniesieniu do starych pojazdów, którym chcemy przywrócić dawną świetność. Może także wzmocnić efekt, przyciągając uwagę innych (przykładowo). Także wobec nowych samochodów, wobec których oczekujemy, że zachowują swój nowoczesny wygląd i będą nam służyły przez długie lata, pozwalając zachować ich pierwotny stan.

Już powyższy opis pokazuje, jak szerokim pojęciem jest Car Detailing. Właściciele studia nie zamykają cennika. Cena takiej pielęgnacji nie jest z góry określona. Możemy wyszczególnić cennik, zawierający w sobie „pielęgnację” każdego elementu z osobna. Ile zapłacimy na końcu? Cena końcowa zależy od Twojej fantazji oraz ilości pracy, jaka zostanie włożona w nasz pojazd.

Auto detaling to nowa forma pielęgnacji samochodu. Nie oczekuje się, aby każdy kierowca podejmował się tego procesu. Z pewnością regularna wizyta na myjni samochodowej, woskowanie, usuwanie ognisk rdzy, sprzątanie wnętrza, stosowanie środków ochronnych dostępnych w sklepach wystarczą. Wystarczą do tego, aby cieszyć się z pięknego samochodu i wydłużyć jego żywotność.

Kategorie
Akcesoria Eksploatacja

Powłoka ceramiczna czy folia ochronna?

Czym lepiej zabezpieczyć lakier samochodu: powłoka ceramiczna czy folia ochronna? Zebrałem dla Was najważniejsze informacje o obu produktach. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku folii ochronnych rozróżniamy tutaj folie barwione oraz transparentne, ale także monomeryczne, polimerowe, wylewane. Wybór właściwej folii przełoży się na jej żywotność, zdolność samoregeneracji, grubość i cenę.

Powłoka ceramiczna

Powłoka ceramiczna charakteryzuje się chemicznym powiązaniem z lakierem, który w efekcie zapewnia lakierowi dodatkową powłokę ochronną. Jednak to nie tylko dodatkowa warstwa, która jako pierwsza będzie miała styczność ze wszelkimi zabrudzeniami. To także skuteczne narzędzie do odpychania zanieczyszczeń.

Powłoka ceramiczna zapewnia wysoki połysk oraz posiada właściwości hydrofobowe. Oznacza, że spływająca po niej woda nie osiada się na lakierze lub pozostaje w niewielkiej ilości. Przekłada się to na skuteczną ochronę przed zabrudzeniami oraz znacznie łatwiejszą i pochłaniającą mniej wysiłku pielęgnację lakieru. Pisząc wprost, powłoka ceramiczna wypełnia mikropory, a zarazem tworzy idealnie gładką powierzchnię.

http://badanie-techniczne.pl/2018/11/powloka-ceramiczna-czy-warto-zabezpieczac-tym-lakier/

Należy jednak pamiętać, że ochrona ceramiczna nie niweluje potrzeby mycia samochodu. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń, będą one nadal osiadały na lakierze i ingerowały w lakier. Dzięki powłoce ceramicznej ich usunięcie będzie znacznie łatwiejsze, a sam lakier zabezpieczony. Zabezpieczony dodatkową powłoką ochronną, co przede wszystkim przełoży się na jego wygląd na przełomie kilkunastu lat.

Powłoka ceramiczna jest bardzo trwała i tu w zależności od produktu, zapewnimy sobie spokój na kilka lat.  Należy pamiętać, że powłoka ceramiczna zapewniając wysoki połysk i dużą odporność na zarysowania. Faktycznie pozwoli nam uniknąć matowienia lakieru czy powstawania licznych mikrorys. Nie chroni jednak przed zarysowaniami oraz odpryskami, chociaż w pewnej części może je na siebie przyjąć. Dlatego wymaga regularnej konserwacji, w efekcie chroniąc lakier właściwy, który jest znacznie miększy.

Powłoka ceramiczna wymaga okresowej konserwacji i odświeżenia. Oznacza, że podobnie jak wszelkiego rodzaju woski i powłoki polimerowe, ściera się, zużywa.

Nałożenie powłoki ceramicznej kosztuje od około 1000 zł w górę, przy czym należy pamiętać, że obejmuje ono: przygotowanie lakieru do aplikacji powłoki oraz samo nałożenie.  Zwykle proces ten trwa 1 do maksymalnie 2 dni.

Folia ochronna

Na początku warto zastanowić się nad wyborem właściwej dla nas folii. Folie ochronne, np. popularne transparentne, potrafią mieć grubość już 20 mikrometrów. W przeciwieństwie do powłoki ceramicznej, twardej, folia jest bardzo miękką formą ochrony lakieru, ale mimo to odporną na liczne uszkodzenia. Zdecydowanie jest świetnym wyborem do miasta i na autostrady, gdzie ryzyko mechanicznego uszkodzenia lakieru, np. w wyniku obcierki czy uderzenia kamienia, jest znacznie większe.

Co to jest Auto Detailing?

Folie ochronne posiadają termopamięć, a drobne zarysowania potrafią same się zabliźnić pod wpływem ciepła. Dzięki temu folie ochronne są świetnym narzędziem ochrony samochodu przed odpryskami, delikatnymi zarysowaniami. Całkowicie niwelują zużycie lakieru, spowodowane codziennym użytkowaniem. Fizycznie lakier nie ma żadnego kontaktu z otoczeniem, chociaż ten efekt osiągnąć możemy także przy zastosowaniu powłoki ceramicznej. Ta jednak jest znacznie cieńsza, a jej cele nadrzędne opisałem wyżej.

Folie ochronne mają właściwości amortyzujące, co także ma duże znaczenie przy absorbowaniu uszkodzeń, wynikających np. z uderzenia ziaren piasku, kurzu, owadów, itp.

W przypadku folii, jest to wydatek od 2000 zł w górę, a ogromne znaczenie będzie miało tu dokładnie przygotowanie lakieru, nałożenie folii oraz jej naciągnięcie.

Folie ochronne to nie tylko skuteczna ochrona mechaniczna, ale także łatwy sposób na zmianę wyglądu samochodu. Ochrona transparentna pogłębia kolor nadając mu jeszcze ciekawszy wygląd, chociaż niekoniecznie połysk jaki oferuje powłoka ceramiczna. Folie kolorowe potrafią nadać pojazdom unikalny wygląd.

Nałożenie folii nie powinno zająć więcej jak 1 do 2 dni w zależności od złożoności pojazdu, ilości detali.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że w obu przypadkach przed aplikacją ochrony należy zadbać o stan lakieru. Raz: dlatego że obie formy ochrony lakieru nie są tanie, dwa: po nałożeniu chcemy uniknąć rodzących się, np. ognisk rdzy, zwłaszcza w przypadku folii.

Należy pamiętać, że o ile powłoka ceramiczna prawdopodobnie zetrze się na przestrzeni kilku lat (dlatego wymaga konserwacji) o tyle folię, możemy w każdej chwili ściągnąć i założyć kolejną.

Reasumując: powłoka ceramiczna to ochrona detailingowa, zapewniająca przede wszystkim świetny wygląd, ochronę wizualną lakieru, pomoc w utrzymaniu czystości. Napisałbym że polecam ją każdemu, dla kogo wygląd ma ogromne znaczenie i kto mimo wszystko lubi gdy jego samochód jest cały czas czysty. Powłoka z folii ochronnej to ochrona mechaniczna, ochrona przed uszkodzeniami powstałymi podczas codziennej eksploatacji pojazdu. Idealny środek na trasy i do miasta. Ochrona dla każdego rodzaju pojazdu, w którym chcemy podtrzymać stan lakieru przez długie lata. Jednocześnie wzmocnić go i zabezpieczyć przed typowymi uszkodzeniami, które doprowadzą do jego degradacji.

car detailing warszawa, car detailing poznan, car detailing wroclaw

Kategorie
Akcesoria Blog Eksploatacja

Powłoka ceramiczna – czy warto zabezpieczać tym lakier?

Z jakich rozwiązań zabezpieczających nasz pojazd byśmy nie skorzystali, należy pamiętać, że nic nie jest wieczne. Tak samo jak zabezpieczenie, np. telefonu. Stosowane folie, szkła ochronne, powłoki wodoodporne czy etui z czasem tracą swoje właściwości ochronne lub ulegają uszkodzeniu czy zniszczeniu i należy je odświeżyć lub wymienić. Nie tylko po to aby nadal móc korzystać z telefonu, ale także po to, aby zachować jego nienaganny wygląd.

Wielu użytkowników zapomina o tym i po nałożeniu jednej warstwy ochronnej, pozostają przy niej na długi okres czasu, a przecież nic nie jest wieczne i z czasem po prostu może się zetrzeć lub stracić swoje właściwości.

Dokładnie tak samo jest z powłoką ceramiczną. Zapewnia niepowtarzalną ochronę karoserii, ale nie jest niezniszczalna oraz, podobnie jak i przy jej braku, nasz pojazd nadal wymaga pielęgnacji. Czasami okazuje się, że od chwili zabezpieczenia pojazdu, będziemy musieli poświęcić nawet więcej czasu na jego pielęgnacje.

http://badanie-techniczne.pl/2018/11/powloka-ceramiczna-czy-folia-ochronna/

Ochrona to inwestycja, która kosztuje

Inwestycja w ochronę może być więc rozpatrywana w kilku kontekstach. Przykładowo ochrony pojazdu przed uszkodzeniami, np. w samochodach Off Road stosuje się liczne wzmocnienia, zabezpieczenia, kraty, itp. które też ulegają uszkodzeniu i jeśli nie spełniają swojej roli, należy je wymienić. Nie każda z tych osłon zapewni też 100% ochronę samochodu. Czasami jej rola ogranicza się do zniwelowania poważniejszych uszkodzeń, ale nie ich całkowitego wyeliminowania. 

Nie trzeba myć samochodu

Podobno po nałożeniu powłoki ceramicznej, samochód pozostaje nieskazitelnie czysty… pod warunkiem, że regularnie go myjemy.

Powłoka ceramiczna nie niweluje potrzeby mycia samochodu. Jedynie, przy regularnym odwiedzaniu myjni, pozwala skuteczniej pozbyć się zabrudzeń przy mniejszym wysiłku. Jeśli jednak zaniedbamy nasz samochód, powłoka ceramiczna, podobnie jak czysta powłoka lakiernicza, szybko przestanie pełnić swoją funkcję ochronną i wizualnie zapewni nam sporo rozczarowania.

Powłoka ceramiczna sprawi, że  auto będzie wyglądało jak nowe przy mniejszym zaangażowaniu w jego pielęgnację. Dodatkowo pozwoli na szybsze uzyskanie błysku, bez konieczności woskowania.

Co to jest Auto Detailing?

Podobnie jak na karoserii niezabezpieczonej tak i na powłoce ceramicznej osadza się dokładnie ten sam brud. Owszem, w mniejszej ilości, zwłaszcza w kontekście wody (deszcz, woda z kałuży), dlatego że powłoka ceramiczna ma świetne właściwości hydrofobowe. Powoduje to, że woda „łatwiej” spływa z niej. Ale nie oznacza to, że powłoka ceramiczna nie zatrzymuje śladów po zanieczyszczeniach z powietrza czy minerałów.

W praktyce, jak napisałem wyżej, powłoka ceramiczna ułatwi nam mycie przy znacznie mniejszym wysiłku w nie włożone.

Rysy i odpryski – mnie to nie dotyczy

Powłoka ceramiczna jest znacznie bardziej odporna na zarysowania niż powłoka lakiernicza. Nie jest jednak kuloodporna, co oznacza, że także będzie ulegała powstawaniu śladów rys i odprysków, w mniejszym lub większym stopniu. Dokładnie tak samo jak działa szkło ochronne na telefonie, które może być równie wysokiej jakości co szkło ekranu telefonu. Zapewnia ochronę, ale przyjmuje też na siebie ryzyko uszkodzenia ekranu. Po pewnym czasie stosowania także będzie wyglądało źle i trzeba będzie je wymienić.

Pamiętajmy, że powłoka ceramiczna, chociaż wielu może kojarzyć się z babciną ceramiką, to tak naprawdę bardzo cienka warstwa. Warstwa, którą nakładamy gąbką, a następnie polerujemy szmatką. Powstająca warstwa i zabezpieczenie, jest niczym nałożony i wypolerowany na karoserii wosk.

O ile więc powłoka ceramiczna zapewnia nam łatwiejszą pielęgnację, uchroni nas także przed zniszczeniami lakieru. Zniszczeniem powstałymi od „zużycia” a więc, bardziej od zmatowienia czy powstania mikrorysek. Ochrona ceramiczna nie chroni w żaden sposób od uszkodzenia powłoki lakierniczej, np. od obcierki parkingowej, od kamieni, odprysków na autostradzie, itp..

Jeśli oczekujesz takiej właśnie ochrony, powinieneś zainteresować się, np. folią kolorową lub transparentną. W tym drugim przypadku jest ona często stosowana nawet przez samych producentów samochodów.  Za dodatkową opłatą oferują jej nałożenie w newralgicznych miejscach, np. na przednim zderzaku, progu bagażnika, itp..

Folia to jest właśnie ochrona idealnie nadająca się na autostrady i do miasta. Powłoka ceramiczna jest raczej ochroną dekoracyjną, a więc nie ma wpływu na kolor lakieru. Nie zmienia też nic w wyglądzie pojazdu (poza tym że zapewnia lepszy połysk). Jednak jego rolą jest właśnie ochrona lakieru przed mikrouszkodzeniami oraz zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego na jego pielęgnację.

Podsumowanie

Powłoka ceramiczna nie chroni samochodu przed uszkodzeniami, nie chroni lakieru przed głębokimi rysami i odpryskami. Powłoka ceramiczna podnosi wartość pojazdu, ale nie cenę, co wartość wizualną, która po kilku latach stosowania powłoki ceramicznej (która ma przeważnie żywotność 4-5 lat) zapewni lakierowi naszego samochodu wspaniały wygląd. O ile wcześniej nie zarysujemy go na parkingu.

Powłoka ceramiczna chroni nie tylko elementy lakierowane, można nią pokrywać także szkło, plastik, np. reflektory).

Powłoka ceramiczna należy do tego typu ochrony, która najlepsze efekty da na nowym lakierze, wzmacniając go. Na odświeżonym lakierze, a więc np. kiedy zajęliśmy się doprowadzeniem do porządku naszego starego samochodu. Następnie chcemy odświeżyć jego wygląd nie tylko profesjonalną polerką ale i właśnie ceramiką.

Czy można samemu nałożyć powłokę ceramiczną? Tak. Kluczowym jest jednak to aby dokładnie stosować się do instrukcji i kontrolować czas. Tego typu warstwy ochronne, źle nałożone, mogą przynieść sporo szkód dla naszego lakieru, dlatego jak zawsze, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnego studia detailingowego w Twojej okolicy.

Kategorie
Akcesoria Bezpieczeństwo Przepisy Wyposażenie

Czy trzeba wozić gaśnicę samochodową?

Tak, gaśnica samochodowa należy do podstawowego i obowiązkowego wyposażenia samochodów.

Obowiązkowym wyposażeniem jest także trójkąt ostrzegawczy.

http://badanie-techniczne.pl/2017/11/obowiazkowe-wyposazenie-samochodu-co-musimy-wozic/

Brak wymaganych przedmiotów oraz umieszczenie ich w trudno dostępnym miejscu jest równoznaczne z otrzymaniem mandatu:

 • brak gaśnicy, mandat w kwocie od 20 do 500 zł,
 • za brak trójkąta ostrzegawczego, mandat w kwocie od 20 do 500 zł,
 • oraz za niewystawienie trójkąta w przypadku zdarzenia drogowego, mandat w kwocie 150 zł,
 • brak kamizelki odblaskowej podczas poruszania się po zmroku, poza terenem zabudowanym, mandat do 500 zł.

Dotyczy to także sytuacji, w której nasz pojazd został unieruchomiony i musimy przemieszczać się.

Dodatkowym, nieobowiązkowym wyposażeniem, jest:

 • apteczka,
 • kamizelka odblaskowa,
 • zestaw narzędzi naprawczych i rękawiczki,
 • linka holownicza,
 • kable rozruchowe,
 • dodatkowe żarówki,
 • koło zapasowe lub łata w sprayu,
 • lewarek,
 • instrukcję udzielania pierwszej pomocy,
 • wzór oświadczenia z kolizji drogowej,
 • latarka życia.
Kategorie
Akcesoria Bezpieczeństwo Przepisy

Czy posiadanie apteczki samochodowej jest obowiązkowe?

Nie, posiadanie apteczki samochodowej nie jest obowiązkowe. Apteczka samochodowa należy do grupy wyposażenia dodatkowego, które w Polsce nie jest obowiązkowe.

Obowiązkowym wyposażeniem pojazdu jest trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica samochodowa.

http://badanie-techniczne.pl/2017/11/obowiazkowe-wyposazenie-samochodu-co-musimy-wozic/

Apteczka pierwszej pomocy jest wyposażeniem podstawowym w niektórych krajach UE. W samochodzie wożą ją Niemcy, Słowacy, Czesi, Francuzi, Rosjanie. Obowiązkowa jest także w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, na Węgrzech i na Litwie. Warto więc jest zapoznać się z podstawowymi przepisami ruchu drogowego w kraju, do którego wybieramy się.

Na mocy Konwencji Wiedeńskiej, warto pamiętać, wyposażenie pojazdu w UE obowiązuje zgodnie z listą wyposażenia obowiązkowego kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Pomimo, że kierowcy w Niemczech są zobowiązani posiadać apteczkę pierwszej pomocy, to w tej sytuacji jadąc samochodem z Polski, takiej apteczki mieć nie musimy.