Nie można parkować na drodze pieszo-rowerowej, ponieważ jest to droga, będąca m.in. ścieżką rowerową. Jednocześnie drogą, z której wyłączono ruch pojazdów na rzecz ruchu pieszych. Znak C-13 oznacza drogę dla rowerów. Przeznaczona dla kierujących rowerami jednośladowymi. Zadaniem tego znaku jest nie tylko wyznaczenie drogi dla rowerzystów, ale przede wszystkim wyeliminowania z drogi pojazdów innych niż