Tag: parkowanie

Jak prawidłowo parkować w strefie zamieszkania?

O strefie zamieszkania możesz przeczytać więcej w osobnym artykule, w którym wskazałem wszystkie niezbędne informacje, które pomogą kierowcy poruszać się po drodze. Strefa zamieszkania – informacje podstawowe, zasady ruchu Warto jednak zwrócić uwagę na  punkt określający jedną ze szczególnych zasad poruszania się w strefie zamieszkania, tj. postój w strefie zamieszkania dopuszczalny jest wyłącznie w miejscach

Znak strefa zamieszkania – informacje podstawowe, zasady ruchu

Strefa zamieszkania to wyjątkowa strefa, zarówno dla ruchu pieszych jak i pojazdów. Prawo o ruchu drogowym, artykuł 2, punkt 16 wprowadza definicję pojęcia strefa zamieszkania. Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Strefa posiada także własny znak, znak