Jeśli stoi znak zakazu postoju, zakazu postoju i zatrzymywania się, to za tym znakiem nie można stać ani zatrzymywać się. Są pewne wyjątki, jednak wynikają one z Przepisów Ruchu Drogowego, które mówią o nakazach, zakazach, itp. regulowanych innymi znakami. Czy i kiedy można parkować na chodniku? Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, Art. 2. pkt. 29