Przebieg badania

Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:

 1. identyfikację pojazdu, w tym:
  • sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi
   zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie,
  • sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu;
 2. sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu;
 3. sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod
  względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w tym sprawdzenie i ocenę:

  • stanu technicznego ogumienia, w tym prawidłowości doboru obciążenia, prędkości i przeznaczenia właściwego
   dla danego typu pojazdu,
  • prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych, w tym prawidłowości działania
   urządzeń sygnalizacyjnych,
  • stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców,
  • prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego
   koła kierownicy, w tym prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych,
  •  stanu technicznego zawieszenia,
  • instalacji elektrycznej,
  • stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia,
  • stanu technicznego układu wydechowego – w uzasadnionych przypadkach pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego
   podczas postoju oraz ocenę stanu technicznego sygnału dźwiękowego,
  • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeżeli pojazd jest napędzany silnikiem o spalaniu wewnętrznym;

Pomimo, że badanie techniczne obejmuje przede wszystkim konkretne elementy zawieszenia, układu jezdnego, diagnosta ogląda także ogólny stan pojazdu i wykazuje jego wady, np. skorodowane elementy podwozia wymagające naprawy lub błędy popełnione podczas montażu, np. elementów karoserii (montaż progów na piankę, stosowanie zbyt szerokich kół w stosunku do obrysu karoserii, stosowanie świateł bez homologacji, np. tuningowych, itp..

Pomimo przekonania, że wizyta na stacji diagnostycznej to nic innego jak podpicie papierka, przegląd techniczny pojazdu ma na celu dokładne sprawdzenie jego stanu i przygotowanie właściciela do wykonania niezbędnych działań naprawczych. Warto w tej sytuacji, zastanowić się, czy zamiast jechać tam gdzie jest szybko i pewnie, nie lepiej pojechać tam gdzie jest dokładniej. Badanie techniczne wykonywane jest raz w roku, chociaż w praktyce każdy właściciel pojazdu powinien wykonywać je znacznie częściej, celem bieżącej kontroli jego stanu przed stwierdzeniem problemu a nie dopiero po jego wystąpieniu, np. pęknięcie skorodowanych elementów, zużycie klocków hamulcowych w chwili kiedy działanie hamulców jest kluczowe do zakończenia jazdy.

Wszystkie stacje diagnostyczne powinny wykonywać badanie na tym samym poziomie, przedstawiając właścicielowi pełny raport. W praktyce właściciele pojazdów nie przywiązują często wagi do stwierdzonych usterek, ignorując ich obecność lub konieczność naprawy.