Kolizja na parkingu supermarketu – co robić?

Kolizje na parkingach pod marketami to rzecz codzienna. Dlaczego dochodzi tak często do kolizji na prywatnych parkingach supermarketów? Dla kierowców parkowanie pod supermarketem jest codziennością, ale wbrew pozorom większość z nich, nie wie w jaki sposób zachować się. Dotyczy to zarówno tych którzy szukają miejsca, tych co miejsce parkingowe opuszczają oraz tych którzy właśnie parkują.

Minimalna prędkość pojazdu na autostradzie

Minimalna prędkość pojazdu poruszającego się autostradą, nie została nigdy zdefiniowana w prawie o ruchu drogowym. W praktyce oznacza to, że nie ma dolnej granicy z jaką samochody mogą poruszać się na autostradzie. Nie oznacza to jednak, że powolna jazda jest dopuszczalna. Przepisy ruchu drogowego wskazują natomiast definicję autostrady, a także poruszają zagadnienie jakim jest poruszanie

Odcinkowy pomiar prędkości – dopuszczalna prędkość

Dopuszczalna prędkość pojazdu na odcinkowym pomiarze prędkości wynosi tyle, ile wynosi ograniczenie prędkości na drodze na której pomiar jest wykonywany. Odcinkowy pomiar prędkości wprowadzony został w 30 lokalizacjach w całym kraju i dotyczy on dróg krajowych. Drogami krajowymi mogą być zarówno drogi będące w terenie zabudowanym jak i poza nim, ale w przypadku OPP, muszą

Cofanie na drodze jednokierunkowej

Cofanie na drodze jednokierunkowej czy jest to dozwolone? Jak daleko można cofnąć pojazd na drodze jednokierunkowej? To napisania tekstu zachęciła mnie jedna z dyskusji, dot. wjazdu śmieciarki na teren osiedla, na drogę jednokierunkową. Pracownicy służb miejskich wjechali pod śmietnik cofając. Oczywiście zrobili to z wygody i z powodu trudnego do manewrowania takim pojazdem osiedla, co

Droga ekspresowa – dopuszczalna prędkość przejazdu

Droga ekspresowa może być jedno lub dwupasmowa. Odcinki dwupasmowe przez wielu kierowców mylone są z autostradami. Autostrady kojarzą im się wyłącznie z obowiązkiem płatności. Drogi ekspresowe mogą być dwupasmowe, posiadają także pobocze. Idealnym przykładem dobrze rozbudowanej struktury drogi ekspresowej jest droga S3. Miejscowo mogą występować zatoki awaryjne. Na drodze ekspresowej klasy S mogą występować dwie

Korytarz życia – Jak przepuścić służby ratunkowe w korku?

Korytarz życia ma na celu umożliwić przejazd służbom ratunkowym. Przejazd do miejsca zdarzenia, na trasach, na których w wyniku tego zdarzenia utworzył się korek i zatrzymał ruch pojazdów. Stosowanie korytarza życia będzie miało także odniesienie do wszystkich dróg. Dróg, na których ze względu na panujący ruch, konieczne jest utworzenie specjalnej trasy przejazdu służb ratunkowych. Przykładem