Sytuacja: skrzyżowanie, samochody oczekują na możliwość wjechania na skrzyżowanie. Światło czerwone. Wszyscy czekają. Droga jedno lub wielopasmowa. Zachowanie uczestników ruchu: kierowcy oczekują na światło zielone. Pojawia się rowerzysta, omija samochody i ustawia się tuż przed nimi. Jest pierwszy na światłach. Zapala się światło zielone. Rowerzysta powoli ale skutecznie rusza do przodu, za nim sznur samochodów, które