Czy dozwolone jest cofanie na drodze jednokierunkowej?

Cofanie na jednokierunkowej drodze nie jest manewrem zabronionym ale podobnie jak w każdym innym przypadku wymaga zachowania ostrożności. Prawo o ruchu drogowym nie wskazuje żadnego przepisu, który zabraniał by cofania na drodze jednokierunkowej, chociaż wskazuje inne miejsca gdzie ten manewr jest zabriony.

W myśl zasady, jeśli coś nie jest zabronione to jest dozwolone. Wielu kierowców ma jednak kłopot z odpowiedzią na pytanie czy cofanie na drodze jednokierunkowej jest dozwolone czy nie. Dlaczego? Bo w przepisach nie ma o tym żadnej wzmianki. Należy jednak pamiętać, że przepisy o ruchu drogowym, mają za zasadnie przede wszystkim wyjaśnić co nakazują przepisy, a czego zabraniają. Nie ma tu miejsca na wskazywanie każdego manewru, który można wykonać, bo łatwiej jest wskazać, w jaki sposób zachowywać się na drodze aby wiele podobnych wątpliwości rozwiązywać samemu.

„3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.”

Jak widzisz wyżej, przepisy ruchu drogowego jasno wskazują jak należy wykonać manewr cofania oraz gdzie jest on zabroniony. Tym samym pokazują, że cofanie na drodze jednokierunkowej jest nie tyle dozwolone, co możliwe do wykonania przy zachowaniu ostrożności opisanej podpunktem A i B. Manewr cofania jest równie niebezpieczny jak sam wyjazd z miejsca parkingowego tyłem. Mamy ograniczoną widoczność. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie tylko ogranicza nas widoczność, ale przede wszystkim sytuacja na drodze. Bowiem o ile dobrze widzimy co się dzieje za nami, często okazuje się, że natężenie ruchu nie pozwala już wykonać żadnego manewru a tym bardziej cofać na drodze jednokierunkowej.

Czytaj więcej: