Czy apteczka jest obowiązkowa w 2022?

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu to wyposażenie, które musi znaleźć się na wyposażeniu pojazdu z dwóch powodów: przepisów, np. UE dot. obowiązkowego wyposażenia pojazdów w które zalicza się systemy monitorujące, ostrzegawcze, itp., oraz wyposażenia wynikającego z lokalnych przepisów, np. Prawo i ruchu drogowym. To drugie określa co musi mieć pojazd dopuszczony do ruchu.

Czy apteczka jest obowiązkowa w 2022?

Wśród obowiązkowego wyposażenia pojazdów w 2022 roku należy wskazać to samo wyposażenie co w latach ubiegłych, jest nim:

  • gaśnica ABC,
  • trójkąt ostrzegawczy z homologacją.

Tym samym apteczka oraz inne elementy jak kamizelka, koło zapasowe, lewarek, narzędzia, itp. nie są obowiązkowym wyposażeniem, ale ich posiadanie może wynikać z innych przepisów prawa.

Apteczka samochodowa nie jest i nie będzie w 2022 obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, można ją mieć z innych powodów, np. chęci udzielenia pierwszej pomocy pasażerom czy naklejenie sobie plastra na palec. Możemy ją mieć też z powodu przepisów, mówiących o tym, że jesteśmy zobowiązani udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Jednak tak samo możemy podjąć się akcji ratunkowej, np. sztucznego oddychania czy zabezpieczenia poszkodowanych do czasu przyjazdu służb ratunkowych, jak również ograniczyć się wyłącznie do wezwania pomocy.

Przepisy w tym zakresie wciąż pozostawiają wiele możliwości wyboru i tak naprawdę, nie zobowiązują nas do tego ani aby posiadać apteczkę, jak i używać jej wyposażenia. Nie powinniśmy być jednak obojętni na wszelkie zdarzenia na drodze jak i w codziennym życiu. Niesienie pomocy poszkodowanym, powinno być naszym odruchem naturalnym, a jeśli przy tym posiadamy wiedzę i umiejętności, powinniśmy z nich skorzystać, myśląc o tym, że tak samo oczekiwalibyśmy tej pomocy, gdybyśmy byli w odwrotnej sytuacji.

Podsumowanie

Apteczka nie jest obowiązkowa w pojeździe, ale może nam pomóc w wielu sytuacjach, a jeśli posiadamy odpowiednie przeszkolenie, możemy z jej pomocą nieść ratunek poszkodowanym, zanim zrobią to służby ratunkowe. Obowiązkowym wyposażeniem samochodu na 2022 rok pozostaje gaśnica oraz trójką z homologacją.