Czy zakaz zatrzymywania dotyczy chodnika?

Zakaz zatrzymywania jest jednym z podstawowych i obecnych często w życiu kierowcy znaków. Znak B-36 występuje wszędzie tam, gdzie np. ze względów na panujące warunki drogowe czy obecność, np. szkół, zatrzymywanie czy postój pojazdu są zabronione.  Znaki drogowe dotyczą ruchu drogowego, a w skład drogi włącza się także pobocze, a częścią pobocza jest również chodnik. Z tego też powodu znaki drogowe B-35 do B-38 obowiązują zarówno na jezdni jak i poboczu.

Oznacza to nic innego, jak to, że zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

  • Ważne! Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania, jeśli występuje on pojedynczo, dotyczy zarówno jezdni jak i pobocza, w tym chodnika. Nie ma znaczenia tutaj fakt, że na chodniku jest miejsce i są warunki (zgodne z pozostałymi przepisami) do tego aby taki pojazd zatrzymać. Pozostawienia miejsca, odległości od przejścia dla pieszych, waga pojazdu są bez znaczenia.

Powinieneś także pamiętać, że znak zakazu zatrzymywania się co do zasady dotyczy tej strony jezdni, po której znak występuje (na drodze dwukierunkowej). Pamiętaj jednak, że zanim zatrzymasz pojazd po drugiej stronie jezdni, upewnij się czy nie złamiesz innych przepisów drogowych, np. dotyczących przekraczania linii ciągłej. Pamiętaj też, że parkując po drugiej stronie jezdni masz obowiązek sprawdzić jakie znaki tam obowiązują.

Czy można parkować na chodniku gdy stoi znak zakazu postoju i zatrzymywania?

Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania nie musi być niezgodne z prawem. Istnieją wyjątki od przepisów, które regulują inne znaki drogowe lub tabliczki uzupełniające. Wyjątek to sytuacja, w której pod w/w znakami, znajdują się znaki uzupełniające, np. informujące o wyłączeniu z zakazu chodnika lub odwrotnie. Wskazujące, że dany znak dotyczy właśnie chodnika, a nie jezdni.

Zakaz obowiązuje, a odwołać może go, np. postawienie innego znaku, chociażby  D-18, ze wskazaniem  sposobu ustawienia pojazdów, np. T-30 a do i.

Zakazane jest więc zatrzymywanie się za znakiem B-36 umieszczonym po prawej stronie drogi – dotyczy to tak samo jezdni jak i chodnika. Po znakiem B-36 może być umieszczona przykładowo tabliczka uzupełniająca T-25C czyli popularna strzałka pod znakiem zakazu zatrzymywania.

Od miejsca lokalizacji znaku B-36 do odwołania zakazu zatrzymywania się nie można  parkować samochodu osobowego na chodniku przy krawędzi jezdni, nawet jeśli ustawiony w ten sposób pojazd nie powoduje utrudnień zarówno dla innych kierujących jak i pieszych. Parkowanie za znakiem zakazu zatrzymywania się jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zatrzymanie pojazdu jest dopuszczone innymi znakami, np. Nie dotyczy chodnika lub tabliczkami wskazującymi prawidłowy sposób parkowania. Może też znaleźć się tu informacja kogo dotyczy a kogo nie dotyczy znak zakazu zatrzymywania się lub w jakich godzinach obowiązuje.

Znak zakazu zatrzymywania, jak większość znaków tego typu, obowiązuje do najbliższego skrzyżowania chyba zostanie odwołany wcześniej.