Czy muszę zatrzymywać się przed skrzyżowaniem równorzędnym?

Skrzyżowanie równorzędne to skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Jeśli do skrzyżowania równorzędnego zbliża się więcej pojazdów, kolejność ustalana jest zgodnie z zasadą prawej ręki.

Skrzyżowanie równorzędne może, ale nie musi, zostać dodatkowo oznakowane znakiem A-5, nie jest to warunek konieczny dlatego że zgodnie z art. 25 kodeksu drogowego, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków.

Każde inne skrzyżowanie na którym znajdziemy np. znak STOP lub znak ustąp pierwszeństwa automatycznie dyskwalifikuje w tym miejscu skrzyżowanie równorzędne, gdyż ruch regulowany jest dodatkowymi znakami drogowymi ustalającymi pierwszeństwo.

Na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązują przepisy oparte o pierwszeństwo przejazdu, bez konieczności zatrzymywania się o ile sytuacja tego nie będzie wymagała, np. obecność pojazdu niedostosowującego się do obowiązujących przepisów lub słaba widoczność.

Czy muszę zatrzymywać się przed skrzyżowaniem równorzędnym?

Zatrzymywanie się przed wjazdem na skrzyżowanie równorzędne nie jest obowiązkowe, podobnie jak w przypadku znaku ustąp pierwszeństwa, który nie nakazuje zatrzymywania pojazdu co ustąpienia przejazdu innym pojazdom. Podobnie jest nas skrzyżowaniu równorzędnym, gdzie kierujący pojazdem może kontynuować jazdę o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami ma lub ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom w myśl zasady prawej ręki.

Zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego nie mamy obowiązku zatrzymywania pojazdu chyba, że jest to konieczne do ustąpienia pierwszeństwa innym pojazdom.

Zdarzają się sytuacje w których zatrzymanie pojazdu jest naturalnym zachowaniem kierowcy, może być to konieczne, np. gdy nie jesteśmy pewni zachowania innych kierowców lub w przypadku ograniczonej widoczności czy zaufania. Nie ma bowiem przepisu zakazującego zatrzymanie pojazdu, a w myśl przepisów ruchu drogowego, poruszanie się pojazdem może wymagać zmniejszenia prędkości, hamowania lub zatrzymania pojazdu w zależności od sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Wymuszenie pierwszeństwa czy brak ostrożności

Obserwując zachowania kierowców na skrzyżowaniach równorzędnych nietrudno zauważyć swego rodzaju egoizm drogowy a może i próbę stworzenia sytuacji kolizyjnej. Dotyczy to zarówno kierowców z pierwszeństwem jak i bez. Ci pierwsi  potrafią wprost wyjechać pod nadjeżdżający pojazd, którego kierowca zaniechał obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Kierowcy nie mający pierwszeństwa także potrafią je wymusić zwykle nie potrafiąc odpowiednio ocenić sytuacji czy prędkości nadjeżdżających pojazdów.

Należy zwrócić uwagę, że skrzyżowanie dróg jest miejscem z założenia niebezpiecznym, w którym przecina się wiele kierunków jazdy. Wymaga ono zachowania ostrożności, a w miarę konieczności zwolnienia lub zatrzymania pojazdu. Także kierowcy łamiący przepisy nie powinni stać się celem naszej podróży, a więc nadrzędnym celem kierowców jest unikanie sytuacji niebezpiecznych nawet jeśli miało by się to wiązać z ustąpieniem pierwszeństwa, które jest nam z góry przyznane.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym, Opole, ul. Kaliska

W przypadku skrzyżowań równorzędnych sprawą która komplikuje ich identyfikację jest najczęściej ich lokalizacja i wykonanie nawierzchni. Często drogi jednokierunkowe lub  mniejsze drogi osiedlowe postrzegane są przez pryzmat  dróg z mniejszym pierwszeństwem lub podporządkowanych. To w takich miejscach dochodzi najczęściej do kolizji. Istnieje bowiem przeświadczenie, że droga na której odbywa się większy ruch, jest uznawana drogą z pierwszeństwem pomimo, że krzyżuje się ona z innymi drogami o takim samym statusie.