Światło przeciwmgłowe

Światło przeciwmgłowe należy do obowiązkowego światła w które pojazd powinien być wyposażony. Światło przeciwmgłowe przednie nie jest obowiązkowym światłem w pojeździe, ale już światło przeciwmgłowe tylne jest obowiązkowym wyposażeniem w samochodzie. Światła przeciwmgłowe nazywane są potocznie halogenami, ze względu na rodzaj zastosowanych żarówek.

Światła przeciwmgłowe, w odróżnieniu od świateł mijania i drogowych, świecą światłem rozproszonym (rozproszony kąt świecenia) o krótkiej wiązce światła. Kierowcy mylnie stosują często światła drogowe zamiast świateł przeciwmgłowych. Użycie takich świateł powoduje całkowitą utratę kontroli nad widocznością przed pojazdem. Światła przeciwmgłowe są unikalne i stosowane w określonym celu. Światła przeciwmgłowe przednie charakterystycznie świecą na boki, przez co chętnie używane są do doświetlania pobocza lub zakrętów. O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Światła przeciwmgłowe przednie w samochodzie – jak używać?

Pojazd powinien być wyposażony w obowiązkowe 1 lub 2 światła przeciwmgłowe tylne. Światła przeciwmgłowe święcą mocniej niż światła pozycyjne tylne. Jeśli pojazd wyposażony jest w jedno światło przeciwmgłowe tylne, powinno ono znajdować się po lewej stronie pojazdu. Światło przeciwmgłowe tylne może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie oraz powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł.

Pojazd może być wyposażony opcjonalnie w światła przeciwmgłowe przednie. Powinny być zamontowane 2 światła nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż światło mijania, a dla samochodów osobowych (kat. M1) także nie wyżej niż 800 mm. Aby światła przeciwmgłowe spełniały wymagania wynikające z przepisów powinny  być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania. Włączenie świateł przeciwmgłowych przednich nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne.

Światło przeciwmgielne przednie nie może zmieniać ustawienia w zależności od kąta obrotu kierownicy. Dopuszcza się zmianę kąta świecenia w światłach drogowych (nie mylić z mijania), obrót może następować tylko w osi pionowej.

Przepisy wskazują, że przednie światła przeciwmgłowe można używać tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Ta może być spowodowana mgłą lub intensywnymi opadami. Prawo przewiduje także używanie świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu podczas normalnej przejrzystości powietrza tylko na drogach krętych (oznaczonych znakiem drogowym). Funkcja świateł przeciwmgłowych sprowadza się wtedy do funkcji doświetlającej zakręty. Należy jednak pamiętać, że użycie świateł odbywa się wtedy tylko na odcinku oznaczonym znakami, a nie na całej trasie przejazdu, przed i dalej za znakiem końca.

W nowszych samochodach możemy spotkać się także z automatyczną funkcją doświetlania zakrętów. Mechanizm sprzężony jest z układem kierowniczym lub kierunkowskazami, które po włączeniu lub odpowiednim obrocie koła kierownicy włączają jedno ze świateł przeciwmgłowych (prawe lub lewe) celem doświetlenia zakrętu. Chociaż takie działanie może wydawać się sprzeczne z przepisami dot. używania świateł przeciwmgłowych w dzień lub w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza, rozwiązanie to jest legalne. Fizycznie bowiem nie jest to jazda na światłach przeciwmgłowych. Niedozwolone jest używanie świateł przeciwmgłowych jako świateł do jazdy dziennej.

Należy w tym miejscu odróżnić jednak używanie świateł przeciwmgłowych, dwóch, od doświetlania zakrętów jednym z nich. Jeśli Wasz pojazd nie jest wyposażony w mechanizm dedykowany (aktywujący jedno ze świateł) to funkcja doświetlania zakrętów nie jest dostępna, a użycie świateł przeciwmgłowych w tej sytuacji odbywa się tylko na drogach krętych.

System doświetlania zakrętów może działać w oparciu o kilka mechanizmów zależnych od użytego rodzaju świateł lub wieku (a co za tym idzie użytej technologii) pojazdu. Mechanizm steruje reflektorami halogenowymi, promieniem światła świateł mijania albo odpowiednim modułem świetlnym świateł LED (adaptacyjnych).