Przegląd rejestracyjny – ile to kosztuje? Co obejmuje?

Przegląd rejestracyjny to potoczna nazwa badania technicznego czyli badania wykonywanego na polecenie innych organów, nawet policji, którego celem jest badanie stanu pojazdu celem wydania oświadczenia o jego stanie i dopuszczeniu do ruchu na terenie kraju lub dopuszczeniu do dalszego ruchu (jeśli jest to kolejne badanie techniczne). Przegląd rejestracyjny, a więc badanie techniczne, są obowiązkowe, przeprowadzane w stacjach diagnostycznych. Przegląd rejestracyjny wykonywany jest co 12 miesięcy, za wyjątkiem samochodów nowych gdzie pierwsze badanie wykonywane jest po trzech latach od rejestracji, kolejne po dwóch a potem przegląd rejestracyjny wykonywany jest co roku.

Przeglądu rejestracyjnego nie należy mylić z przeglądem technicznym zwanym także badaniem okresowym czy przeglądem okresowym. Przegląd rejestracyjny i każda jego forma, to kontrola stanu pojazdu wykonywana na polecenie wszystkich innych firm czy instytucji innych niż organy uprawnione do wykonania badania technicznego. Najpopularniejszym typem przeglądu technicznego czy też badania okresowego jest badanie wykonywane w ASO celem przedłużenia ważności gwarancji, badanie wykonywane cyklicznie u mechanika, celem indywidualnej oceny stanu pojazdu i podjęcia, np. prac przy jego naprawie, itp..

Badanie techniczne, przegląd okresowy, przegląd rejestracyjny

Zakres badania technicznego obejmuje sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w tym sprawdzenie i ocenę:

 • stanu technicznego ogumienia, w tym prawidłowości doboru obciążenia, prędkości i przeznaczenia właściwego
  dla danego typu pojazdu,
 • prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych, w tym prawidłowości działania
  urządzeń sygnalizacyjnych,
 • stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców,
 • prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego
  koła kierownicy, w tym prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych,
 •  stanu technicznego zawieszenia,
 • instalacji elektrycznej,
 • stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia,
 • stanu technicznego układu wydechowego – w uzasadnionych przypadkach pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego
  podczas postoju oraz ocenę stanu technicznego sygnału dźwiękowego,
 • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeżeli pojazd jest napędzany silnikiem o spalaniu wewnętrznym;

 

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu:

 • badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 98 zł brutto,
 • badanie techniczne samochodu osobowego z instalacją gazową kosztuje 98 zł + 62 zł (instalacja) brutto,
 • badanie techniczne motocykla kosztuje 62 zł brutto,
 • badanie techniczne samochodu ciężarowego od 3,5 do 16 t d.m.c kosztuje 153 zł brutto.

Ile kosztuje badanie techniczne cząstkowe

Poniższy cennik obowiązuje jeśli samochód nie przeszedł badania technicznego i wraca do tej samej stacji diagnostycznej celem wykonania badania technicznego cząstkowego:

 • sprawdzenie skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł,
 • skuteczności działania hamulców tramwaju 120 zł,
 • kontrola skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50 zł,
 • ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł,
 • połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł,
 • toksyczności spalin 14 zł,
 • poziomu hałasu 20 zł,
 • geometrii kół jednej osi 36 zł,
 • działania amortyzatorów jednej osi 14 zł,
 • wszystkich innych usterek łącznie 20 zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą (Dz.U. nr 121, poz.839) za wpisanie przez diagnostę do dowodu rejestracyjnego  kolejnego terminu badania technicznego pojazdu pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 1 zł.