Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2020 roku

Pisząc o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu należy rozróżnić dwie kwestie: regulacje prawne w zakresie obowiązkowego wyposażenia pojazdu nadawane przez UE w zakresie wyposażenia pojazdu w technologiczne rozwiązania, jak ABS, oświetlenie, systemy hamowania, utrzymania pasa ruchu, itp. oraz regulacje lokalne, krajowe, które wnoszą dodatkowe obowiązki kierowcy.

Te pierwsze, unijne, to zazwyczaj wyposażenie, które ma być obowiązkowe na pojazdach wobec których ich produkcja dopiero nastąpi. Przykładowo wszystkie nowe pojazdy są wyposażone w światła do jazdy dziennej, chociaż nie wszystkie ogólnie poruszające się po drogach pojazdy takie światła mają. Obowiązkowe jest wyposażenie pojazdu w ABS, ale nie wszystkie pojazdy to mają, jeśli są to stare modele. Prawo jednak nie wyklucza takich pojazdów z ruchu, ani też nie każe kierowców.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu – przepisy

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy mówimy o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu określonym lokalnymi przepisami. Obowiązkowe wyposażenie samochodu reguluje Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Obowiązkowe wyposażenie pojazdu  w Polsce obejmuje:

  • gaśnicę typu ABC z homologacją,
  • trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji.

Kamizelka odblaskowa oraz apteczka, nie są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, ale warto pamiętać, że obowiązkowej jest używanie kamizelki, np. po zmroku poza terenem zabudowanym (dotyczy to także spacerku na stację po paliwo czy pomoc) a także obowiązkowe jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Z tego powodu oba elementy uznaje się za nieobowiązkowe ze względu na przepisy prawa, ale obowiązkowe ze względu na realizację innych przepisów, które są nałożone na kierowcę i pasażerów. No bo w przypadku wyjścia z pojazdu poza terenem zabudowanym po zmroku wszystkich pasażerów, każdy powinien taką kamizelkę posiadać. Dobrze jest więc wozić tyle kamizelek ile mamy miejsc siedzących.

Przepisy dot. obowiązkowego wyposażenia samochodu podlegają także pod konwencję wiedeńską, która mówi, że wyposażenie samochodu za granicą, ma być zgodne z obowiązującym wymaganym wyposażeniem  w kraju w którym samochód został zarejestrowany.

Konwencja wiedeńska

Niektóre kraje, pomimo obowiązującej konwencji wiedeńskiej, mogą wprowadzić oraz respektować własne przepisy dot.  wyposażenia pojazdu, które obowiązują także cudzoziemców przebywających na terytorium danego kraju. Przykładem jest, np. Austria, gdzie obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych spoczywa na wszystkich kierowcach. W Polsce posiadanie kamizelki nie jest obowiązkowe, ale obowiązkowe może być jej użycie w określonych warunkach.

Przepisy regulują także inne kwestie, np. dotyczące nie tyle obowiązku wyposażenia, co montażu i udostępnienia tablic rejestracyjnych.  Samochód należy wyposażyć m.in.w czytelną, oświetloną, niezasłoniętą i prawidłowo zamontowaną tablicę rejestracyjną.

Brak nowych pomysłów na 2020 rok

W chwili publikowania tego artykułu nie ma planów dot. zmiany przepisów na 2020 rok. Jeszcze na początku 2019 roku pojawiła się propozycja zmiany przepisów i włączenia apteczki do obowiązkowego wyposażenia pojazdu, jednak plan ten zniknął z dyskusji i nic na ten temat nie wiadomo. Z jednej strony, ze względu na fakt, że obowiązkowe udzielenie pomocy oznacza także wezwanie służb ratunkowych, zasadność obowiązku posiadania apteczki wydaje się wątpliwa. Natomiast obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych to temat, który szybko powinien znaleźć swoje miejsce w sejmie. Chociaż, jak napisałem, to że nie ma obowiązku ich posiadania, nie oznacza, że nie ma obowiązku ich używania. A o tym często zapominamy, tak jak o fakcie, że przepisy nie dotyczą wyłącznie kierowców a także pasażerów, oraz że używanie takich elementów jak kamizelki, może nam pomóc wszędzie. Po prostu, pomóc w byciu widocznymi.