Skrzyżowanie równorzędne – kto ma pierwszeństwo?

Skrzyżowanie równorzędne to skrzyżowanie dróg, które nie jest oznakowane lub jest oznakowane poprzez ustawienie znaku A-5 dla wszystkich dróg tego skrzyżowania, to skrzyżowanie które nie ma wyznaczonego KIERUNKU Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEJAZDU. Skrzyżowaniem równorzędnym dróg, będą wszystkie skrzyżowania, na których nie zostało ustalone pierwszeństwo dla któregoś z kierunków.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym nadawane jest poprzez zasadę prawej ręki, prawej strony. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym ma kierowca, który znajduje się po Twojej prawej stronie. Pamiętaj, że kierowca znajdujący się po Twojej prawej stronie, może mieć także innego kierowcę po swojej prawej stronie, który fizycznie będzie na przeciwko Ciebie. W tej sytuacji kolejność przejazdu nie zmienia się. Przejedziesz gdy kierowca z prawej przejedzie, a ten przejedzie gdy kierowca z jego prawej przejedzie przez skrzyżowanie.

Skrzyżowanie równorzędne - kto ma pierwszeństwo

Jeśli masz innego kierowcę po lewej stronie, to ten kierowca ma Cię po swojej prawej stronie. Masz pierwszeństwo, ale musisz upewnić się, czy po Twojej prawej stronie nie ma innego kierowcy.

Skrzyżowanie równorzędne - kto ma pierwszeństwo

Należy pamiętać, że skrzyżowanie równorzędne może składać się z 3 lub 4 kierunków, zasady obowiązują takie same dla każdego z nich. Skrzyżowanie równorzędne może krzyżować się także z innymi drogami, np. strefą ruchu, strefą zamieszkania, parkingiem, posesją. Należy więc pamiętać, że zgodnie z definicją skrzyżowania (zawartą w art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) przecięcia publicznej drogi utwardzonej z drogami ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są uważane za skrzyżowania. Wjazd na drogę publiczną traktowany jest jako włączenie się do ruchu, a więc wymaga ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pojazdom, które znajdują się na drodze publicznej.

Skrzyżowanie równorzędne - kto ma pierwszeństwo

Może zdarzyć się do skrzyżowania równorzędnego o 4 kierunkach podjadą jednocześnie cztery pojazdy. Kto ma pierwszeństwo, skoro każdy z kierowców ma innego po prawej stronie? Odpowiedź nie jest ujęta bezpośrednio w Prawie o ruchu drogowym. W tej sytuacji, zachowując szczególną ostrożność oraz uwzględniając jakiekolwiek sygnały o porozumieniu z innymi kierowcami, jeden z nich podejmuje się wjechania na skrzyżowanie jako pierwszy. Następnie pozostali kierowcy postępują zgodnie z zasadą prawej ręki, ustępując sobie wzajemnie pierwszeństwo.

Podobną sytuację obserwujemy gdy na trzy kierunkowym skrzyżowaniu spotkają się pojazdy zamierzające skręcić w lewo i/lub pojechać prosto.

Skrzyżowanie równorzędne - pierwszeństwo przejazdu

  • Art. 25. ust. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Ta sytuacja, jeśli przejedziemy ją zgodnie z przepisami ruchu drogowego,  może spowodować zablokowanie całego skrzyżowania. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność oraz, jeśli zachodzi konieczność, zaniechać pierwszeństwa które nam przysługuje.  Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji będzie więc umożliwienie przejazdu pojazdowi czerwonemu, w efekcie czego pojazd niebieski przejedzie przez skrzyżowanie jako ostatni. Należy jednak pamiętać, że powyższe rozwiązanie nie wynika bezpośrednio z przepisów ruchu drogowego, a z zaistniałej na drodze sytuacji, która uniemożliwiłaby ze względu na rozmiar skrzyżowania, wykonania tego manewru prawidłowo.

Skrzyżowanie równorzędne – kto ma pierwszeństwo przejazdu?

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Skrzyżowania równorzędne mogą, ale nie muszą, być oznakowane. Co oznacza, że możemy spotkać je dosłownie wszędzie. Pamiętajmy też, że tam gdzie pojawiają się znaki informujące o konieczności ustąpienia pierwszeństwa, inni kierowcy powinni mieć znaki informujące o pierwszeństwie. Zdarza się że znaków brak, a wtedy w myśl przepisów, obowiązuje nadrzędna zasada zachowania szczególnej ostrożności.

Nie każda droga wyjazdowa z osiedla, np. jednokierunkowa, to wyjazd ze strefy zamieszkania lub ruchu, co także powoduje, że niepozorne uliczki zamieniają się w pełnoprawne drogi publiczne. Na przykład zdjęcie poniżej pokazuje ul. Kaliską w Opolu, która ma status drogi publicznej, jest drogą jednokierunkową, asfaltową. Mimo to w tym miejscu dochodzi często do wymuszenia pierwszeństwa z powodu braku znajomości fundamentalnych przepisów.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym, Opole, ul. Kaliska