Jazda na suwak i korytarz życia obowiązkowe!

Wczoraj, 16 października 2019 roku posłowie znowelizowali Prawo o ruchu drogowym i wprowadzili do przepisów dwa ważne pojęcia: jazda na suwak oraz korytarz życia. Oznacza to, że za 3 tygodnie, tj. 7 listopada niestosowanie się do nowych przepisów będzie groziło poważnymi konsekwencjami. Warto wspomnieć, że za nowelizacją przepisów Prawa o ruchu drogowym było 415 posłów, co w praktyce przekłada się na wspaniałą jednomyślność. Przepisy te miały wejść w życie znacznie wcześniej, ale wymagały zmian, które finalnie zostały zaakceptowane i już niedługo będą obowiązywały wszystkich kierowców.

  • Szczegółowy opis nowelizacji możecie znaleźć na stronach rządowych: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r7750080763658,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-o-ruchu-drogowym.html

Początkowo powyższe zmiany i nowelizacja przepisów miały uwzględniać jeszcze jedną zmianę. Poza obowiązkową jazdą na suwak oraz korytarzem życia, zmiany miały objąć także definicję bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego nas. Zmiana miała być batem na obecne wariactwa drogowe dot. tak zwanej jazdy na zderzaku oraz przyczynić się do większej płynności jazdy, poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia liczby kolizji drogowych, stworzenia lepszych warunków do hamowania, itp.. Przykłady można by mnożyć, ale kluczowe było właśnie wymuszenie na kierowcach stworzenia z góry określonej bezpiecznej odległości.

Nowe przepisy ruchu drogowego: kontrole policyjne, spisywanie liczników

Na ten temat w nowelizacji nic nie ma, co daje powód przypuszczać, że albo pomysł został porzucony, albo jest on bardzo trudny do opisania, w sposób zrozumiały dla wszystkich.

Głównymi założeniami zmian w przepisach miało być usprawnienie ruchu pojazdów uprzywilejowanych w drodze do miejsca wypadku lub kolizji drogowej zarówno w miejscach tworzenia się korków spowodowanych dużym natężeniem ruchu ale także korków i zatorów spowodowanych właśnie takim zdarzeniem drogowym. W odniesieniu do jazdy na suwak, sytuacja jest zbliżona, jednak ta zmiana miała uregulować zasady poruszania się pojazdów, zmiany pasa ruchu i usprawnienia komunikacji przy zwężeniach. Czyli w sytuacjach gdzie przynajmniej jeden pas ruchu zanikał. Po zmianie to właśnie kierowcy pasa kontynuującego jazdę, będą mieli obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom na pasie kończącym się, wg. zasady suwaka, a więc naprzemiennie.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że sam w sobie suwak nie rozwiązuje problemu tzw. szeryfów drogowych. Jednak ich zachowanie podlega pod inne wykroczenia, m.in. związane z zajeżdżaniem drogi (wymuszaniem pierwszeństwa), nie sygnalizowaniem zamiarów manewrów, blokowaniem dwóch pasów ruchu oraz jazdą z prędkością utrudniającą poruszanie się innym pojazdom.