Jak uzyskać dane właściciela pojazdu?

Dane o właścicielu pojazdu możesz uzyskać z bazy CEPIK. Wydanie danych, uzasadnione, kosztuje około 30 zł. Jeśli miałeś kolizję i chcesz zgłosić to do ubezpieczyciela, możesz bezpłatnie sprawdzić numer polisy OC. Pamiętaj także, że zawsze możesz zgłosić wykroczenie/przestępstwo/szkodę na Policję.

Niezależnie od tego w jakim celu chcesz uzyskać dane właściciela pojazdu, masz kilka opcji aby to zrobić. Nie zawsze posiadanie takich danych jest konieczne. I nie wnikam po co Ci dane właściciela pojazdu, co informuję, że ich uzyskanie nie jest trudne, ale nie od razu będą w Twoim posiadaniu.

Jeśli chcesz ustalić dane pojazdu możesz zacząć od skorzystania z serwisu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie dysponując numerem rejestracyjnym lub VIN pojazdu sprawdzisz numer polisy OC oraz jej ważność. W codziennym użytkowaniu pojazdów te dane wystarczą większości kierowców, np. kiedy chcą zgłosić ubezpieczalni, że kierowca uszkodził ich pojazd.

Wejdź na stronę: https://www.ufg.pl i skorzystaj z opcji Sprawdzenie OC sprawcy wypadku. Znajdziesz ją w sekcji Baza OC i AC > Identyfikacja umów OC na dzień. Wpisz numer rejestracyjny lub VIN i sprawdź numer polisy.

Chcesz wiedzieć kto jest właścicielem pojazdu? Wystąp o takie dane do CEPIK: http://www.cepik.gov.pl/dla-obywateli

Znajdziesz tutaj sekcję: Wniosek o udostępnienie danych – Chcesz uzyskać dane o konkretnym pojeździe, jego właścicielu lub kierowcy? Złóż wniosek przez Internet lub wyślij go pocztą tradycyjną. Wydanie informacji kosztuje nas około 30 zł. Szczegółowe dane znajdziesz na stronie: http://www.cepik.gov.pl/dla-obywateli/wniosek-o-dostep-do-cepik

Wniosek nie jest w żaden sposób normowany, ale powinien zawierać kluczowe dla podmiotu wydającego dane:

  • wskazanie, że chcesz uzyskać dane z CEK,
  • dane podmiotu wnioskującego,
  • jakie informacje chcesz uzyskać,
  • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,
  • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,
  • do jakich celów chcesz uzyskać dane i/lub informacje z CEK,
  • informacje, które pozwolą nam na wyszukanie w CEK żądanych danych.