Czy trzeba spisywać oświadczenie sprawcy kolizji?

W teorii nie jest konieczne spisywanie oświadczenia sprawcy kolizji bo:

  • wystarczy numer rejestracyjny lub numer VIN aby zidentyfikować pojazd i jego polisę, a co za tym idzie dane właściciela (można wystąpić do CEPIK o dane właściciela pojazdu) lub zwyczajnie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela,
  • zgłaszając szkodę podajemy jej szczegóły (poszkodowany podaje), po czym ubezpieczyciel kontaktuje się (przeważnie) ze sprawcą, celem potwierdzenia zdarzenia.

W praktyce każdy zakład ubezpieczeń oczekuje oświadczenia sprawcy kolizji. Dlaczego? Oświadczenie zawiera cenne informacje. I wcale nie chodzi o dane pojazdu czy jego właściciela, co o zakres szkód, zarówno sprawcy jak i poszkodowanego. To sprawca podpisując się pod oświadczeniem określa zakres szkód wskazanych przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel skupia się więc na faktycznej szkodzie i ewentualnych powiązaniach z nią (np. uszkodzenie zewnętrzne, które ma skutki wewnątrz pojazdu). Na tej podstawie wypłaca odszkodowanie lub dokonuje naprawy ponosząc koszty.

Czy wzywać Policję do miejsca wypadku?

Brak oświadczenia = wyłudzenie

Brak oświadczenia sprawcy kolizji powoduje, że poszkodowany może zgłosić, np. więcej szkód niż faktycznie powstało. Za naprawę pojazdu z naszej winy odpowiada ubezpieczenie AC. Faktycznie, można trafić na kierowców, którzy wymuszają odszkodowania, a więc jeżdżą uszkodzonymi pojazdami licząc, że ktoś powtórnie uszkodzi ich pojazd w tym samym miejscu. Dlatego praca rzeczoznawcy nie jest wcale łatwa.

Nie zmienia to jednak faktu, że ubezpieczalnia będzie od nas oczekiwała oświadczenia sprawcy kolizji, po to aby potwierdzić zgłoszenie poszkodowanego, wnioskodawcy. Przynajmniej tak wygląda to w teorii i trudno uznać aby takie oświadczenie było niepotrzebne. Bo wybór czy spisywać oświadczenie czy nie dotyczy wyłącznie sytuacji w której drugą opcją jest wezwanie policji. Albo oświadczenie sprawcy kolizji, kiedy sytuacja jest jasna, albo wezwanie policji kiedy są ranni, poszkodowani, lub nie wiemy, czyja jest wina.

Czy trzeba spisać oświadczenie sprawcy kolizji? Tak!

Czy trzeba spisywać oświadczenie sprawcy kolizji? Niezależnie od tego czy jest to stłuczka parkingowa, stłuczka na zamkniętym osiedlu czy też zdarzenie w ruchu drogowym, spisanie oświadczenia sprawcy kolizji jest konieczne do tego, aby ubezpieczalnia mogła rozpocząć procedurę odszkodowawczą. nawet jeśli poszkodowany zgłosi zdarzenie i dane sprawcy, ubezpieczalnia zgłosi się do niego po oświadczenie lub do nas, o potwierdzenie przebiegu zdarzenia.