Oświadczenie sprawcy kolizji – wzór dokumentu

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej nie musi być wydrukowane na papierze. Oświadczenie sprawcy zawiera podstawowe informacje identyfikujące kierowcę oraz pojazd. Na dokumencie: oświadczeniu sprawcy kolizji, powinieneś zawrzeć także informacje o przebiegu zdarzenia oraz jego skutkach (uszkodzeniach).

W obecnej chwili w internecie możemy pozyskać bardzo wiele informacji o pojazdach, a nawet o polisie OC. Dlatego wielu kierowców potrafi ograniczyć się wyłącznie do spisania numeru rejestracyjnego sprawcy.

Jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji i na co uważać?

Oświadczenie sprawcy kolizji (regulowanych rozporządzeniem ministra, artykuł 44) możemy spisać ręcznie na kartce papieru, uwzględniając w nim przede wszystkim:

  • dane sprawcy (imię i nazwisko, numer pesel, seria i numer dowodu tożsamości oraz dane poszkodowanego (kierowcy uszkodzonego pojazdu). Opcjonalnie adres zamieszkania/zameldowania,
  • kategoria, nr prawa jazdy i nazwa wystawcy,
  • nazwa zakładu ubezpieczeniowego i nr polisy oraz okres jej zawarcia, informacja o właścicielu polisy OC,
  • okoliczności kolizji, w tym: data, godzina, miejsce kolizji, jej przyczyna i jednoznaczne stwierdzenie, kto jest jej sprawcą,
  • dane rejestracyjne pojazdu, w tym numer VIN, numer rejestracyjny, marka i model, data ważności przeglądu technicznego,
  • mapka sytuacyjna,
  • opis uszkodzeń.

Wiemy kto kierował pojazdami, wiemy też o jakie pojazdy chodzi. Oświadczenie sprawcy kolizji zawiera też numer polisy OC, chociaż mogło by go tu nie być. Pamiętaj aby szczegółowo opisać uszkodzenia pojazdu.

Oświadczenie sprawcy kolizji nie zamyka nam możliwości zgłoszenia wad ukrytych. Te wskażemy agentowi który wyceni szkodę. Pamiętaj, że na miejscu zdarzenia nie jesteś przedstawicielem agenta aby móc określić każde drobne uszkodzenie. Warto jednak, w miarę możliwości, zajrzeć głębiej. Np. jeśli odpadł lub wisi Ci zderzak, sprawdź czy nie są uszkodzone jego mocowania. Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zostać spisane przede wszystkim rzetelnie, profesjonalnie i krótko.