Odcinkowy pomiar prędkości – dopuszczalna prędkość

Dopuszczalna prędkość pojazdu na odcinkowym pomiarze prędkości wynosi tyle, ile wynosi ograniczenie prędkości na drodze na której pomiar jest wykonywany.

Odcinkowy pomiar prędkości wprowadzony został w 30 lokalizacjach w całym kraju i dotyczy on dróg krajowych. Drogami krajowymi mogą być zarówno drogi będące w terenie zabudowanym jak i poza nim, ale w przypadku OPP, muszą spełniać dodatkowe kryteria, m.in. braku skrzyżowań i dróg dojazdowych.

O dopuszczalnej prędkości przejazdu na trasie odcinkowego pomiaru prędkości dowiesz się więcej z oznakowania pionowego, m.in. informującego o statusie drogi jak i dodatkowych ograniczeniach prędkości.

Nie wiem ile wynosi prędkość na OPP

Od 1 sierpnia obowiązuje w Polsce nowe oznakowanie pionowe – nowy znak drogowy D-51a i D51b wyznaczający początek i koniec odcinkowego pomiaru prędkości.

Na znaku wyznaczającym początek odcinkowego pomiaru prędkości umieszczono dodatkowo informację o dopuszczalnej prędkości na danym odcinku. Pomimo jego obowiązywania, na pojawienie się znaku na drogach możemy poczekać nawet 24 miesiące. Mimo to odcinkowy pomiar prędkości jest odcinkiem drogi oznakowanym. Nie powinno być więc zaskoczenia.

Co to jest Odcinkowy Pomiar Prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości, OPP, ma na celu rejestrować przekroczenie dopuszczalnej na danym odcinku drogi prędkości pojazdów. O ile fotoradar dokonuje pomiaru punktowego, to odcinkowy pomiar prędkości dokonuje pomiaru na określonym odcinku drogi, np. kilku kilometrach. Pomiar odbywa się poprzez określenie momentu wjazdu w odcinkowy pomiar prędkości oraz momentu wyjazdu z niego. Na tej podstawie uzyskujemy czas przejazdu, który pozwala wyznaczyć średnią prędkość z przejazdu odcinkiem drogi. Jeśli prędkość jest wyższa od dopuszczalnej, kierowca otrzymuje mandat. Jeśli niższa, nic się nie dzieje, a wynik jest kasowany.