Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez diagnostę

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to nie jest przyjemna sytuacja. Policja oraz diagnosta na stacji kontroli pojazdów mogą zatrzymać nam dowód rejestracyjny, jeśli uznają, że stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. W tej sytuacji, bez dodatkowych zaświadczeń, jedyną metodą na przejazd pojazdem do warsztatu jest wezwanie lawety.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli Policji nastąpi także wtedy, gdy nie mamy ważnego badania technicznego. Jeśli stan pojazdu jest dobry i nie ma rażących zaniedbań, Policja zatrzyma dowód i wystawi zaświadczenie. Upoważnia ono do poruszania się pojazdem (w zakresie niezbędnym do jego naprawy lub wykonania badania technicznego) przez 7 dni.

Jeśli stan pojazdu wskazuje na rażące zaniedbania lub posiada widoczne niehomologowane elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy, Policjant może zażądać ich usunięcia lub wymiany na miejscu. Jeśli nie jest to możliwe, zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny. Nie otrzymamy też zaświadczenia o możliwości poruszania się pojazdem. Trzeba będzie wezwać lawetę.

Diagnosta ocenia stan pojazdu

Jeśli nie przejdziemy badania technicznego podczas kontroli w stacji kontroli pojazdów diagnosta może wykonać dwie czynności:

  • jeśli usterki pojazdu zostaną określone jako stwarzające zagrożenie, diagnosta zatrzyma nam dowód rejestracyjny. Samochód możemy zabrać na lawecie, nie otrzymamy zaświadczenia o możliwości poruszania się nim czyli o pozytywnym wyniku badania technicznego,
  • jeśli usterki będą drobne i nie mające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, otrzymamy zaświadczenie o możliwości poruszania się pojazdem w czasie 14 dni. W tym czasie musimy naprawić pojazd i wrócić na badanie cząstkowe. Dowód rejestracyjny nie jest zatrzymywany.

Kluczem do kontynuowania jazdy jest więc utrzymywanie dobrej kondycji pojazdu, tak, aby do ewentualnej roboty pozostawiać tylko bieżące naprawy eksploatacyjne. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w tej sytuacji, będzie nas kosztowało tylko czas na wyprawę do wydziału komunikacji. Bieżące naprawy ujawniają się zwykle podczas normalnej eksploatacji pojazdu i mogą wyjść z dnia na dzień.

Ocena wagi usterki

Diagnosta musi prawidłowo określić stan pojazdu, ocenić skalę i rangę stwierdzonych usterek i zaklasyfikować je wg. 3 rodzajów:

  • usterki drobne – usterki niemające znaczącego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska;
  • eusterki istotne – usterki które mogą mieć wpływ na  bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska;
  • usterki stwarzające zagrożenie – usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym.

Podobnego określenia stanu pojazdu dokona Policjant podczas kontroli drogowej.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – gdzie odebrać?

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, czy to przez Policję czy diagnostę stacji kontroli pojazdów, przesyłany jest on do właściwego wydziału komunikacji. Wydziału komunikacji właściwego dla miejsca rejestracji pojazdu, którego sprawa dotyczy. Dopiero po wykonaniu badania technicznego będziemy mogli z nowym zaświadczeniem udać się po odbiór dowodu rejestracyjnego. Prawo w zasadzie nie przewiduje innej znaczącej dla Kowalskiego sytuacji zatrzymania dowodu.

Jeśli nasz pojazd nie przejdzie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów, ale diagnosta wystawi nam zaświadczenie o negatywnym wyniku, które upoważni nas do poruszania się, to informacja ta zostanie wpisana do CEPIK. Każda stacja kontroli pojazdów jak i patrol Policji będą posiadali informacje o tym co poszło nie tak na badaniu technicznym.