Droga ekspresowa – dopuszczalna prędkość przejazdu

Droga ekspresowa może być jedno lub dwupasmowa. Odcinki dwupasmowe przez wielu kierowców mylone są z autostradami. Autostrady kojarzą im się wyłącznie z obowiązkiem płatności.

Drogi ekspresowe mogą być dwupasmowe, posiadają także pobocze. Idealnym przykładem dobrze rozbudowanej struktury drogi ekspresowej jest droga S3. Miejscowo mogą występować zatoki awaryjne.

Na drodze ekspresowej klasy S mogą występować dwie dopuszczalne prędkości:

  • prędkość na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h
  • na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h.

Podczas holowania pojazdów, a także dla pojazdów z urządzeniem wystającym 1,5 m od miejsca kierującego – do 60 km/h

Dodatkowe ograniczenia prędkości na drodze ekspresowej

Poruszając się po terenie zabudowanym, nawet jeśli przebiega przez ten teren droga ekspresowa, musimy przestrzegać limitu prędkości. Ile wynosi prędkość przejazdu? 50 km/h lub należy stosować się do innych znaków występujących przy drodze. Ustawodawca podnosi dopuszczalną prędkość do 60 km/h, jeśli poruszamy się po terenie zabudowanym nocą, między godzinami 23.00 a 5.00.

Ile wynosi bezpieczny odstęp między pojazdami?

Przy tablicy informującej o terenie zabudowanym może pojawić się dodatkowy znak informujący. Jaki? O dopuszczalnej prędkości. Warto pamiętać, że znak występujący na tej samej tablicy co znak informujący o terenie zabudowanym. Podnosi prędkość przejazdu na całym obszarze terenu zabudowanego, chyba że inne znaki na nim ustawione będą informowały inaczej.

O ile w terenie zabudowanym limity prędkości są stałe dla każdego rodzaju pojazdu, o tyle poza nim, mogą się zmieniać.

Na drodze ekspresowej dopuszczalna prędkość dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony i autobusów oraz zespołu pojazdów z przyczepą  to 80 km/h.

Droga ekspresowa – warunki techniczne

Dokładnie informacje o strukturze budowy drogi ekspresowej, znaleźć można w Dz.U.2016.0.124 t.j.. – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.