Co to jest Odcinkowy Pomiar Prędkości?

Odcinkowy Pomiar Prędkości to system rejestrujący ruch pojazdów oraz mierzący średnią prędkość na danym odcinku drogi, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz karanie kierowców, przekraczających dopuszczalne limity.

Odcinkowy pomiar prędkości, OPP, ma na celu rejestrować przekroczenie dopuszczalnej na danym odcinku drogi prędkości pojazdów. O ile fotoradar dokonuje pomiaru punktowego, to odcinkowy pomiar prędkości dokonuje pomiaru na określonym odcinku drogi, np. kilku kilometrach. Pomiar odbywa się poprzez określenie momentu wjazdu w odcinkowy pomiar prędkości oraz momentu wyjazdu z niego. Na tej podstawie uzyskujemy czas przejazdu, który pozwala wyznaczyć średnią prędkość z przejazdu kontrolowanym odcinkiem drogi. Jeśli prędkość jest wyższa od dopuszczalnej, kierowca otrzymuje mandat. Jeśli niższa, nic się nie dzieje, a wynik jest kasowany.

Odcinkowy pomiar prędkości – dopuszczalna prędkość

Odcinkowy pomiar prędkości – kary takie same jak wszędzie

Liczy się średnia z przejazdu, a nie chwilowa prędkość na danym odcinku tak jak ma to miejsce w przypadku fotoradaru.

Na odcinkowym pomiarze prędkości, podobnie jak wszędzie indziej, mandat za przekroczenie prędkości może wynosić nawet 500 zł i 10 pkt karnych. Podobnie jak podczas kontroli Policji, kierowca ma szansę utracić prawo jazdy za zbyt szybką jazdę.

OPP działa cały rok, całą dobę, w każdych warunkach pogodowych. Czy jest skuteczny? Jak pokazują statystyki – tak. Ale czy wpływa na bezpieczeństwo? Tego nie wie nikt, bo nikt takiego raportu jeszcze nie przygotował.

Tylko w miejscach niebezpiecznych

Odcinkowy pomiar prędkości jest ustawiany w miejscach, które spełniają kryteria: miejsc niebezpiecznych, pozbawionych skrzyżowań i dróg dojazdowych. OPP wprowadzono na dogach krajowych, a więc nie spotkamy go na autostradach i drogach ekspresowych. Na przykładzie drogi S3: między Szczecinem a Wolinem, nadal istnieją odcinki drogi mające status drogi krajowej, a nie ekspresowej. M.in. na tym odcinku znajduje się odcinkowy pomiar prędkości.

Lokalizacja OPP miała na celu poprawić bezpieczeństwo na danym odcinku drogi. M.in. z tego powodu do wyboru lokalizacji brano pod uwagę liczne kryteria, dot. prędkości, natężenia ruchu, widoczności czy obecności pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa czy zarabianie?

Czy Odcinkowy Pomiar Prędkości faktycznie przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa? Trudno określić dlatego że chociaż system działa od 2015 roku, do tej pory nie powstał, żaden raport dot. jego skuteczności. Oczywiście istnieją dane dot. chociażby statystyk w zakresie łamania ograniczeń prędkości i tu jednoznacznie większość inspektoratór transportu drogowego raportuje, że istnieje tendencja malejąca w zakresie ilości wystawianych mandatów. Dla jednych to powód do dumy, gdyż ideą OPP było powstawać tam, gdzie jest niebezpiecznie. Dzisiejsze czasy pokazują jednak, że o skuteczności systemu decydują realne cyferki wynikające z faktycznej liczby wypadków, a nie samego ograniczenia prędkości i zmiany zachowań kierowców.

W rękach Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego znajduje się obecnie 30 odcinkowych pomiarów prędkości rozmieszczonych w całym kraju. Co ciekawe od chwili planowania OPP do dnia dzisiejszego, liczba odcinków zwiększyła się z 29 do 30. System wydaje się, że stanął w miejscu. Czy to źle? Przypominam, że do jego powstania kluczowe było wytypowanie szczególnie niebezpiecznych miejsc, na których to właśnie taki a nie inny system sprawdziłby się najlepiej.

Nie wiem ile wynosi prędkość na OPP

Od 1 sierpnia obowiązuje w Polsce nowe oznakowanie pionowe – nowy znak drogowy D-51a i D51b wyznaczający początek i koniec odcinkowego pomiaru prędkości. Do czasu wprowadzenia znaku na drogi, prędkość jaka obowiązuje na OPP to prędkość jaka obowiązuje na drodze na której OPP zostało wprowadzone. Dopuszczalna prędkość może więc różnić się w zależności od miejsca lokalizacji OPP.

Na znaku wyznaczającym początek odcinkowego pomiaru prędkości umieszczono dodatkowo informację o dopuszczalnej prędkości na danym odcinku. Pomimo jego obowiązywania, na pojawienie się znaku na drogach możemy poczekać nawet 24 miesiące. Mimo to odcinkowy pomiar prędkości jest odcinkiem drogi oznakowanym. Nie powinno być więc zaskoczenia.