Badanie techniczne pojazdu – Czym jest i co obejmuje?

Badanie techniczne pojazdu to obowiązkowy rodzaj badania technicznego sprawności pojazdu, którego zadaniem jest dopuszczenie pojazdu do ruchu. Pozytywnie zakończone badanie techniczne pojazdu zezwala, aby pojazd poruszał się po drogach publicznych. Badanie techniczne wykonywane jest na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów, w skrócie OSKP.

Tego typu badanie jest badaniem płatnym, w cenie, ustalonej przez rozporządzenie ministra. Zakres  badania jest stały, niezależnie od wyboru stacji kontroli pojazdów. Badanie techniczne jest badaniem obowiązkowym, którego wykonanie regulowane jest przez przepisy prawa, w tym rozporządzenie ministra.

Terminy wykonywania badania technicznego mogą być rożne w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego wieku, a także montażu, np. instalacji LPG.

Badanie techniczne pojazdu może nosić także nazwę przeglądu rejestracyjnego. Wynika to z faktu, że badanie techniczne nie tylko jest badaniem obowiązkowym w kontekście użytkowania pojazdu i dopuszczenia go do dalszego użytkowania, ale także, umożliwia jego rejestrację.

Badanie techniczne to określony zakres kontroli poszczególny zestawów elementów pojazdu. Z kolei badanie cząstkowe to kontrola jednego z zestawów elementów, który wcześniej nie przeszedł pozytywnej kontroli. Pamiętaj, że badanie cząstkowe wykonujemy po usunięciu usterek wskazanych przez diagnostę.

Badanie techniczne a przegląd techniczny

Badaniem technicznym nie jest natomiast przegląd techniczny oraz przegląd okresowy i badanie okresowe. Te nazwy używane są w odniesieniu do badań czy też przeglądów zalecanych, np. przez producenta pojazdu lub wewnętrzne regulacje firmy, np. transportowej.

Nie należy także nadużywać nazwy badania technicznego w odniesieniu do kontroli pojazdu. A także oceny mechanika czy ustawienia zbieżności jako pojedynczych czynności obsługowych zmierzających do naprawy pojazdu.

Naprawa pojazdu w czasie badania technicznego

Zadaniem badania technicznego nie jest naprawa pojazdu, a kontrola jego stanu w chwili wykonywania badania. Diagnosta nie jest w tej sytuacji uprawiony do wykonywania napraw podczas badania technicznego, a wskazanie usterek, wg. listy kontrolnej, a także nadanie im wagi.

Zakres kontroli podczas badania technicznego

Podczas badania technicznego kontrolowane są kluczowe zestawy elementów pojazdu, np. układ zawieszenia, układ skrętny, układ oświetlenia. Na podstawie badania technicznego i stanu pojazdu, stwierdzonym nieprawidłowościom nadawana jest waga. Określa ona czy pojazd może być mimo to dopuszczony do ruchu. Ocena stanu pojazdu w tym przypadku może uchronić nas przed wykonywaniem badań cząstkowych lub utratą dowodu rejestracyjnego. Na podstawie wagi usterek, diagnosta może uznać nam badanie techniczne. A także wskazać elementy do naprawy i zaprosić na badanie techniczne cząstkowe lub zdyskwalifikować pojazd i zabrać dowód rejestracyjny.

Odpowiedzialność diagnosty

Właśnie z powodu odpowiedzialności, aby otworzyć stacje kontroli pojazdów oraz być kwalifikowanym diagnostą wymagana jest wiedza. W ocenie diagnosty leży nasze bezpieczeństwo, z tego powodu nie powinniśmy ignorować badań technicznych. Powinniśmy oczekiwać profesjonalnego ich wykonania, a stwierdzone usterki niezwłocznie naprawić. Badanie techniczne możemy wykonać także dobrowolnie w dowolnej chwili. Przyda się podczas zakupu używanego pojazdu lub w czasie jego eksploatacji, celem potwierdzenia sprawności.

Dobry diagnosta nie tylko stwierdzi usterki pojazdu, ale wskaże nam jego obecny stan i elementy wymagające, np. obserwacji lub wymiany w najbliższym czasie.