Rowerem po przejściu dla pieszych – czy można?

Czy można rowerem przejechać po przejściu dla pieszych? Czy policja ma prawo ukarać nas mandatem? Czy możemy odwołać się do sądu grodzkiego i uznać, że jesteśmy niewinny popełnienia wykroczenia. Nie, nie można. Powodem tej sytuacji nie jest złośliwość pieszych czy Policji. A przepisy, które określają, że przejście dla pieszych jest przejściem dedykowanym ruchowi pieszemu. Pieszym określa się także osobę pchającą lub ciągnącą rower.

Chodnik też jest dla pieszych? To prawda. Ale w przeciwieństwie do przejścia dla pieszych, chodnik a co za tym idzie przepisy prawa mu poświęcone, dopuszczają warunkowo możliwość poruszania się rowerem. Z zachowaniem ostrożności oraz z uwzględnieniem pierwszeństwa pieszych.

Zupełnie inną sytuacją jest jazda po ścieżce dla rowerów czy korzystanie z przejazdów rowerowych, które są przeznaczone dla ruchu rowerowego. A więc w tym przypadku nie pieszego i co ciekawsze, nie przewiduję się warunkowego poruszania się pieszych po takiej drodze. Ale to piesi a nie rowerzyści stanowią największą grupę uczestników szeroko pojętego ruchu, a co za tym idzie, dla nich przeznaczona jest większa część infrastruktury.

Kolizja z rowerzystą – kto wypłaci odszkodowanie?

Niezastosowanie się do przepisów grozi mandatem 100 zł zgodnie z taryfikatorem: Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł. Kara może wynieść jednak nawet do 3000 zł, sąd uznają, że jest ona niezbędna do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

Przepisy prawa

Oddział 7: Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 26.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
[…]
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Należy dodatkowo pamiętać, że w odniesieniu do przejścia dla pieszych istnieje szereg dodatkowych zapisów, co do których przestrzegania piesi są zobowiązani.  Art. 13 – 14: przejście dla pieszych. Zachowanie szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych jest obowiązkiem zarówno pieszych, jak i kierowców. O ile więc piesi, m.in. są zobowiązani upewnić się co do możliwości przejścia przez przejście (nawet regulowane), to dodatkowo nie mogą przez nie przebiegać. Zezwolenie rowerzystom na poruszanie się po przejściu, z uwzględnieniem wyłącznie pierwszeństwa pieszych, było by sprzeczne z założeniami dot. ochrony bezpieczeństwa pieszych.

O ile więc rowerzysta może warunkowo korzystać z chodnika, to na przejściu dla pieszych, zobowiązany jest przeprowadzić rower. Nie jest argumentem tu sytuacja, że przejścia dla pieszych są gęsto zlokalizowane i konieczne jest zatrzymywanie i schodzenie. Dla zachowania ciągłości jazdy przewidziano ścieżki rowerowe oraz przejazdy rowerowe.