Kolizja z rowerzystą – kto wypłaci odszkodowanie?

Każdy pojazd oraz jego właściciel powinien posiadać ważną polisę OC. Polisa OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i zarazem gwarantem dla poszkodowanego, że sprawca jest „wypłacalny” a więc, że uzyskamy odszkodowanie. Dla sprawcy kolizji czy wypadku to także gwarancja, że w razie powstania takiej sytuacji, będzie w stanie zapewnić poszkodowanemu pomoc. Nie z własnej kieszeni. Niezależnie więc czy uważamy , że polisa OC jest droga czy nie, na pewno świetnie pełni swoją rolę.

Ubezpieczenie rowerzystów

Pomimo, że są uczestnikami ruchu, także drogowego, nie mają obowiązku posiadania polisy OC. Możemy więc uznać, że są niewypłacalni w przypadku, jeśli przyczynią się do kolizji czy wypadku. Chociaż nie są wolni od odpowiedzialności, nie ciąży na nich obowiązek opłacania jakiegokolwiek ubezpieczenia.

Niestety ale ta sytuacja rodzi pewne komplikacje. W przypadku kolizji z rowerzystą, o ile to my jesteśmy sprawcami kolizji, chroni nas polisa OC. Jest ona także gwarantem wypłaty odszkodowania rowerzyście. Jeśli jednak sprawcą kolizji jest sam rowerzysta, jedyne co może zmusić go do pokrycia kosztów, np. naprawy samochodu czy leczenia, jest prawomocny wyrok sądu. Wyrok skazujący. A i to nie kończy sprawy, bo nadal może okazać się, że rowerzysta jest niewypłacalny.

W tej sytuacji, w przeciwieństwie do kolizji z innym pojazdem, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie pomoże nam w uzyskaniu środków na naprawę pojazdu. Okazuje się więc, że jedyną formą ochrony nas samych, jest posiadanie nieobowiązkowego ubezpieczenia AC.

Co zrobić jeśli mieliśmy kolizję z rowerzystą?

Przede wszystkim zadbać o jego bezpieczeństwo. To on jest niechronionym uczestnikiem ruchu. W kolizji z rowerzystą rozróżniamy dwie sytuacje:

  • kiedy kierowca pojazdu jest sprawcą kolizji,
  • kiedy rowerzysta jest sprawcą kolizji.

W obu sytuacjach bardzo ważnym jest uzyskać dane rowerzysty, zwłaszcza, gdy to on jest sprawcą kolizji. Brak danych nie pomoże nam nawet w sądzie, kiedy nie będziemy w stanie powołać się na żadne konkretne informacje o sprawcy kolizji. Posiadanie danych sprawcy kolizji pomoże nam uzyskać odszkodowanie z polisy AC oraz rościć swoje prawa na drodze sądowej (orzeczenie sądu, wskazanie winnego, orzeczenie o pokryciu kosztów naprawy szkody). Jeśli to my jesteśmy sprawcą kolizji, sytuacja jest oczywista. Rowerzysta ma prawo skorzystać z naszej polisy, a my mamy prawo i obowiązek mu ją udostępnić.

Jeśli rowerzysta nie chce okazać dokumentów, a jest sprawcą, wezwij policję. Nie pozwól rowerzyście odjechać, gdyż trudno będzie Ci później wskazać jego winę.

Jeśli pomimo zdarzenia drogowego doszliście z rowerzystą do porozumienia, chociaż Twoja wina jest oczywista (wina kierowcy) warto dołączyć do dyskusji świadków. Wprawdzie nawet spisanie oświadczenia na papierze nie zwalnia rowerzysty ze zmiany zdania, z pewnością przyda się potwierdzenie, że nie uciekłeś z miejsca zdarzenia.

Niestety kolizje z rowerzystami sprawiają wiele problemów kierowcom, a przepisy, chociaż jasno określone w kodeksie drogowym, wzbudzają wiele wątpliwości (w praktyce).