Czym się różni filtr powietrza od filtra kabinowego?

Filtr powietrza i filtr kabinowy to tak naprawdę jeden i ten sam filtr. Przynajmniej pełnią tę samą funkcję, chociaż mogą być zbudowane na różne sposoby.  Jeśli spojrzeć na ich funkcję, w obu przypadkach pełnią to samo zadanie: filtrują powietrze które dostaje się do:

  • filtr kabinowy filtruje powietrze, które przedostaje się do kabiny pojazdu. Zabezpiecza wnętrze pojazdu i pasażerów oczyszczając zasysane przez klimatyzację i wentylację powietrze.
  • filtr powietrza filtruje powietrze, które przedostaje się do  silnika. Zabezpiecza silnik przed zanieczyszczeniami.

Jeden i drugi filtr pełnią bardzo ważne role w pracy pojazdu oraz w komforcie jazdy. I jeden i drugi filtr dostępny jest w wielu odmianach i pełnić może różne funkcje.

Kiedy wymienić filtry w samochodzie – paliwa, powietrza, kabinowy, oleju

Filtr kabinowy: przeważnie dostępny jest w dwóch wariantach:

  • zwykły filtr kabinowy, którego zadaniem jest wychwytywanie co większych zanieczyszczeń powietrza, ale także pełni funkcję ochronną, zapobiegając przedostawaniu się, np. nadmiaru wilgoci czy liści do układu wentylacji/klimatyzacji.
  • rozbudowany filtr kabinowy, uzupełniony węglem czy jonami srebra, którego zadaniem jest nie tylko filtrować powietrze z większych zanieczyszczeń, ale już na tym etapie zatrzymywać przedostawanie się co bardziej szkodliwych substancji występujących w powietrzu.

Filtr kabinowy inaczej zwany filtrem przeciwpyłowym

Pomimo tak zróżnicowanej funkcji, zarówno jeden jak i drugi filtr przeważnie są bardzo tanie i nie kosztują więcej jak 50 zł (pomijam ceny oryginalnych filtrów producenta samochodu).

Przyjmuje się, że wymiana obu filtrów nie powinna następować rzadziej jak raz na rok. W zależności od eksploatacji pojazdu oraz warunków w jakich poruszamy się, wymiana filtrów może być konieczna częściej (zalecamy).