Czy sprawca kolizji ma prawo nie podać numeru polisy OC?

Sprawca kolizji ma obowiązek podać numer polisy OC poszkodowanemu. Wynika to z faktu, że ubezpieczenie OC (polisa OC) jest polisą obowiązkową. Jej celem jest ochrona poszkodowanych przed działaniami sprawców kolizji i wypadków. Ubezpieczenie OC jest więc gwarantem wypłaty odszkodowania, co chroni obie strony zdarzenia.

Jeśli z jakiś powodów sprawca kolizji czy jeden z jej uczestników uchyla się od podania numeru polisy OC. Możemy oczywiście wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Możemy też samodzielnie sprawdzić: czy pojazd posiada polisę OC oraz czy jest ona ważna. Dodatkowo, po rejestracji, uzyskać informację, w której firmie została wykupiona zgłaszając zdarzenie do ubezpieczyciela.

W tym drugim celu, możemy skorzystać z pomocy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Żeby móc korzystać z usługi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wejść na www.ufg.pl, Następnie przejść do zakładki „zapytania do Ośrodka Informacji UFG”. Każdy nowy użytkownik, aby móc w pełni korzystać z serwisu, musi się najpierw zarejestrować, po czym otrzyma login i hasło.

Rejestracja umożliwi nam uzyskanie pełnych danych o polisie. Bez rejestracji możemy sprawdzić czy polisa w ogóle jest wykupiona i czy jest ważna.

Jak sprawdzić czy pojazd ma polisę OC?