Czy samochód ma polisę OC?

Jak sprawdzić czy inny pojazd ma polisę OC? Jak sprawdzić numer polisy OC? Chociaż polisa OC jest indywidualną sprawą kierowcy oraz jego pojazdu, to z pomocą CEPIK oraz systemu udostępnionego kierowcom, w każdej chwili możesz sprawdzić ważność i numer polisy OC.

Jak sprawdzić czy samochód posiada ważną polisę OC?

Celem sprawdzenia czy samochód posiada polisę OC, do kiedy jest ona ważna oraz aby poznać jej numer potrzebny Ci jest numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN. Informacje te znajdziesz na przodzie, tyle i przedniej szybie pojazdu lub w miejscach oznaczonych w instrukcji obłsługi pojazdu gdzie wybity jest numer VIN. Najpewniejszym miejscem do sprawdzenia numeru VIN jest komora silnika, najczęściej okolice jednego z amortyzatorów, gdzie większość pojazdów posiada tabliczkę informacyjną. Informacje te zawarte są także w dowodzie rejestracyjnym.

Czy pojazd posiada ważną polisę OC możesz sprawdzić, m.in. na stronie Ubvezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przejdź pod adres:

Informacje o polisie OC oraz historii pojazdu znajdziesz także w serwisie: HistoriaPojazdu.gov.pl 

Do skorzystania z niego będziesz jednak potrzebował więcej danych. Serwis ten także umożliwi Ci sprawdzenie ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.