Czy na drodze jednokierunkowej można cofać?

Czy na drodze jednokierunkowej oznaczonej znakiem D-3 można cofać? Czy na drodze jednokierunkowej można jechać tyłem? Odpowiedź brzmi TAK, ale zgodnie z przepisami.

Przepisy nie zabraniają cofania na drodze jednokierunkowej. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym w artykule 23. ust. 2 wskazują, że wykonanie manewru cofania jest zabronione:

  • w tunelu,
  • na moście,
  • wiadukcie,
  • autostradzie
  • drodze ekspresowej.

Przepisy wskazują też, że podobnie jak przy większości manewrów, tak i przy cofaniu, musimy upewnić się czy wykonywany manewr nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz czy nie utrudnia tego ruchu. Czy za pojazdem nie ma przeszkody w postaci, np. pojazdu, który porusza się we właściwym dla tej drogi kierunku. Czy nie znajduje się, np. przeszkoda stała. Jeśli mamy problem z wykonaniem takiego manewru, powinniśmy skorzystać, np. z pomocy innej osoby.

Kierowcy za nami mają pierwszeństwo!

Przy cofaniu, niezależnie od rodzaju drogi na której się znajdujemy, musimy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom i uczestnikom ruchu. A także zachować szczególną ostrożność.

Warto pamiętać, że w sytuacji w której cofamy na drodze jednokierunkowej (przyjmijmy więc że jedziemy tyłem pod prąd), a z drogi podporządkowanej wyjedzie inny pojazd, to jego kierowca będzie winny kolizji. Jednak nasz manewr także oznacza wykroczenie, związane z niezachowaniem należytej ostrożności. Więcej na ten temat w osobnym artykule.

Jazda pod prąd i kolizja na drodze jednokierunkowej – czyja wina?

 

Pod prąd na wstecznym!

Zdarza się, że kierowcy wykorzystują ten zapis w prawie, aby, np. poruszając się na biegu wstecznym, przejechać ulicą do końca (początku). Jest to oczywiście wykroczenie drogowe, chociaż jego udowodnienie może być trudne. Dodatkowo warto pamiętać, że nawet jeśli podejmiemy się takiego manewru, a na naszej drodze znajdzie się prawidłowo jadący pojazd, prawdopodobnie będziemy zmuszeni do odwrotu. Nie kombinujmy!