Czy na drodze jednokierunkowej można cofać?

Cofanie pojazdu to trudny manewr, który powinniśmy stosować tylko w określonych sytuacjach. Niedopuszczalne jest celowe poruszanie się wstecz, np. jadąc tyłem po drodze jednokierunkowej. Czy na drodze jednokierunkowej oznaczonej znakiem D-3 można cofać? Czy na drodze jednokierunkowej można jechać tyłem? Odpowiedź brzmi TAK, ale zgodnie z przepisami.

Przepisy nie zabraniają cofania na drodze jednokierunkowej. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym w artykule 23. ust. 2 wskazują, że wykonanie manewru cofania jest zabronione:

  • w tunelu,
  • na moście,
  • wiadukcie,
  • autostradzie
  • drodze ekspresowej.

Przepisy wskazują też, że podobnie jak przy większości manewrów, tak i przy cofaniu, musimy upewnić się czy wykonywany manewr nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz czy nie utrudnia tego ruchu. Czy za pojazdem nie ma przeszkody w postaci, np. pojazdu, który porusza się we właściwym dla tej drogi kierunku. Czy nie znajduje się, np. przeszkoda stała. Jeśli mamy problem z wykonaniem takiego manewru, powinniśmy skorzystać, np. z pomocy innej osoby.

Cofanie pojazdu  – kierowcy za nami mają pierwszeństwo!

Przy cofaniu, niezależnie od rodzaju drogi na której się znajdujemy, musimy ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom i uczestnikom ruchu. A także zachować szczególną ostrożność.

Warto pamiętać, że w sytuacji w której cofamy na drodze jednokierunkowej (przyjmijmy więc że jedziemy tyłem pod prąd), a z drogi podporządkowanej wyjedzie inny pojazd, to jego kierowca będzie winny kolizji. Jednak nasz manewr także oznacza wykroczenie, związane z niezachowaniem należytej ostrożności. Więcej na ten temat w osobnym artykule.

Jazda pod prąd i kolizja na drodze jednokierunkowej – czyja wina?

 

Pod prąd na wstecznym!

Zdarza się, że kierowcy wykorzystują ten zapis w prawie, aby, np. poruszając się na biegu wstecznym, przejechać ulicą do końca (początku). Cofanie pojazdu w tej sytuacji jest wykroczeniem drogowym, chociaż jego udowodnienie może być trudne. Dodatkowo warto pamiętać, że nawet jeśli podejmiemy się takiego manewru, a na naszej drodze znajdzie się prawidłowo jadący pojazd, prawdopodobnie będziemy zmuszeni do odwrotu. Nie kombinujmy!