Czy dziecko może poruszać się rowerem po przejściu dla pieszych?

Kluczowe jest określenie, kogo i w jakim wieku nazywamy dzieckiem. W tym zakresie przepisy stwarzają wiele możliwości poruszania się na rowerze z dzieckiem jak i poruszania się dziecka samodzielnie. Należy także zwrócić uwagę, że omawiana sytuacja i przepisy dotyczą poruszania się dziecka rowerem, a nie jego obecności na drodze czy chodniku.

Zgodnie z Artykułem 43 Kodeksu Drogowego:

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.
  • Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych (tj. chodnika).

Dziecko do lat 10 poruszające się na rowerze traktowane jest jako pieszy.  Jeśli poruszają się na rowerze pod opieką osoby dorosłej, ta także może poruszać się na rowerze po chodniku. Osoba dorosła może oczywiście poruszać się po chodniku, nawet jeśli obok znajduje się jezdnia. Nie może poruszać się po chodniku gdy obok znajduje się ścieżka rowerowa. Znów dziecko do lat 10 poruszające się na rowerze, nie może korzystać ze ścieżki rowerowej gdyż ta przeznaczona jest dla rowerzystów. Czyli powyżej 10 roku życia.

Dorosły nie może, a dziecko nie powinno

Osoba dorosła zgodnie z przepisami nie może poruszać się po przejściu dla pieszych na rowerze. W w tym momencie, nie może też sprawując opieki nad małoletnim do lat 10, wykorzystywać go jako argumentu do poruszania się rowerem po przejściu dla pieszych. Wyjątek dla osoby dorosłej stanowi jedynie sytuacja, w której porusza się chodnikiem pomimo, że obok znajduje się ścieżka rowerowa. W każdym innym przypadku obowiązują ją te same zasady co gdyby jechała sama bez dziecka.

Idąc w parze z tymi przepisami można określić wprost: dziecko do lat 10 może przejechać przez przejście dla pieszych gdyż jest traktowane jako pieszy (przejście jest dla pieszych). Rowerzysta dorosły nie może przejechać przez przejście dla pieszych nawet sprawując opiekę nad dzieckiem do lat 10 które porusza się rowerem. W tej sytuacji dziecko także powinno zejść z roweru, gdyż dorosły nie jest w stanie należycie sprawować opieki. Dodatkowo zejście dziecka z roweru będzie uczyło go właściwych nawyków.

Na piechotę z dzieckiem

Jeśli sprawujemy opiekę nad dzieckiem do lat 10, a sami poruszamy się pieszo (bez roweru), to dziecko może na takim rowerze poruszać się po chodniku, ale nie może korzystać ze ścieżki rowerowej. Może przejechać przez przejście dla pieszych, ale podobnie jak wyżej, gryzie się to z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych. W tej sytuacji, aby przekazywać dziecku właściwe nawyki i uczyć przepisów, powinniśmy poprosić je o zejście i przeprowadzenie roweru przez przejście dla pieszych.

Podsumowanie:

Dziecko do lat 10 poruszające się na rowerze, zgodnie z prawem, może przejechać przez przejście dla pieszych (oczywiście nie muszę przypominać o zasadach bezpieczeństwa przed wejściem i po wejściu na przejście). Wynika to z faktu, że dziecko na rowerze, w wieku do lat 10, traktowane jest jako pieszy. Dorosły lub opiekun powyżej 10 roku życia, nie może poruszać się rowerem po przejściu dla pieszych gdyż nie jest już pieszym. Musi zejść i przeprowadzić rower.

Tym samym z logicznego punktu widzenia, sprawowanie opieki nie jest tu realizowane należycie, a dziecko na rowerze może zwyczajnie nam odjechać. Dlatego zaleca się, aby w każdej sytuacji tego typu, dziecko przeprowadzało rower. Sytuacja ulega zmianie po 10 roku życia, kiedy dziecko może korzystać ze ścieżek rowerowych, a przy przekraczaniu przejścia dla pieszych, nie jest już pieszym a rowerzystą.