Początek czy koniec strefy postoju taxi? Znaki D-19 i D-20.

Wystarczy w Google wpisać: postój taxi znaki lub strefa postoju taxi, aby trafić na setki wpisów poświęconych znakom D-19 i D-20 wyznaczającym strefę postoju taksówek, a za nimi, setki pytań o to, jak to jest z tą strefą i dlaczego znak D-20 wyznacza jej koniec, a nie początek. Pytań jest wiele, ale szybko można zaobserwować, że żaden wpis nie odpowiada na podstawowe pytanie: dlaczego znak D-20 jest ustawiony na „początku” strefy postoju taxi, a nie na końcu lub za znakiem D-19? Mam na to odpowiedź.

Jedna informacja, dla niecierpliwych, do lipca 2015 roku, przepisy nie mówiły nic o ustawieniu znaku D-20, poza tym że wyznacza koniec strefy. Wielu redaktorów czy gwiazd YouTuba korzystało z tego, aby popajacować i udowodnić swoje durne racje, jako by D-20 powinien być za D-19 a taksówki powinny ustawiać się odwrotnie, pierwszy na końcu. W lipcu 2015 roku wyszła poprawka do rozporządzenia, która OBRAZKIEM pokazuje prawidłowy układ. Sens jego pozostał bez zmian. Więc nadal gwiazdy YouTuba mądrzą się, ale tym razem, przepisy są po stronie władzy. Czytaj dalej… 

Czy można parkować za znakiem TAXI? Strefa TAXI – oznakowanie

I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

§ 53. 1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.

2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.Rozporządzenie mówi także o tym, że znak powinien być dwustronny, umieszczony  w celu oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego tylko dla postoju taksówek, umieszczony przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek.

STOP! Czytacie? Logika podpowiada, że taksówki ustawiają się jedna za drugą, tak ja w ruchu drogowym, jedziemy jeden za drugim. Ty za mną, jesteś drugi, ja przed tobą, pierwszy. Więc ja podjeżdżam pierwszy, rozumiecie? Jak kolejka po piwo w maju, jeden za drugim, ten przy kasie pierwszy, ten na końcu ostatni. Czyli gdzie jest koniec?

Czytamy dalej, że długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z obserwacji i zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza od 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek).

Rozporządzenie z 2003 roku  wyjaśnia co oznacza znak D-20, co oznacza znak D-19 oraz gdzie powinien się on znajdować. Ale nie wyjaśnia, gdzie powinien znajdować się znak D-20. Przed czy może za znakiem D-19? Logika podpowiada nam, że taksówki ustawiają się jedna za drugą, aby pierwsza była zawsze gotowa do jazdy. Więc praktycznie ustawienie znaku D-20 przed D-19 jest sensowne, ale tylko… jeśli patrzymy na to z punktu widzenia pasażera lub taksówkarza. Dla kierowcy jadącego ulicą, znak D-20 informuje jasno, koniec strefy w tym miejscu. To dlaczego strefa jest za tym znakiem? Tego rozporządzenie nie wyjaśnia.

Na szczęście w 2015 roku pojawia się:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

Znak D-19 powinien być wykonywany jako dwustronny i umieszczany przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek. Przykład oznakowania postoju taksówek przedstawiono na rysunku 5.2.19.2.

taxi-znak
Nie ukrywajmy, 12 lat od opublikowania rozporządzenia, pojawia się poprawka, która precyzuje, gdzie powinien być umiejscowiony znak D-20. I  to nie tekstem, a obrazem autor poprawki pokazuje, jak powinno to wyglądać. Może i lepiej, czasami słowa dają więcej do nadinterpretacji, a tak: czarno na białym.

W rozporządzeniu i jego zmianach, nie jest napisane, dlaczego w tej a nie innej kolejności są one ustawione. Na pytanie: na jakiej podstawie dostałem ten mandat, uzyskam odpowiedź: na podstawie przepisów prawa. Głupotą było by podważać sens tego układu, który od wielu lat wzbudza sporo kontrowersji ale… jest logiczny. Problem leżał jedynie w tym, że jadąc nie widzieliśmy znaku D-19 a D-20 który wyznacza koniec!

Wydaje mi się, że do 2015 roku, każdy kto otrzymał mandat za parkowanie w strefie postoju taxi, mógłby śmiało odwołać się od niego, a w sądzie wskazać brak wystarczających zapisów w kodeksie i w rozporządzeniu, które precyzowały by, że stojąc za znakiem D-20, naprawdę stoimy w strefie postoju taxi. Gdy mijam znak zakazu parkowania, znak końca autostrady, końca ograniczenia prędkości, to wiem… że coś się kończy a nie zaczyna.

Ale czy tak to działa? Tego już nie sprawdzimy, pozostaje nam jedynie żyć ze świadomością, że przepisy w końcu uregulowały tą wątpliwość. Dziwi mnie jednak, że kierowcy, pomimo zdanego prawa jazdy, wykłócali się o to. Przecież każdy instruktor i egzaminator wie gdzie znak D-20 stoi, przecież nawet nie poprawione rozporządzenie czy kodeks drogowy, pięknie pokazują działanie znaku D-19. Coś mi się wydaje, że albo przestajemy myśleć albo pewne zakazy łamiemy celowo, od tak, dla zabawy i chęci rozpoczęcia dyskusji z prawem.

Podsumowanie: strefa postoju taxi, gdzie koniec a gdzie początek, czy mogę parkować za znakiem końca postoju taxi. Odpowiadam: początek strefy wyznacza znak D-19, koniec D-20. Zgodnie z rozporządzeniem, znak D-20 występuje przed D-19 i jest to już nie tylko logika, ale i zapis w prawie. Znak D-19 jest znakiem kierowanym przede wszystkim dla pasażerów taksówek, a nie kierowców. Pomaga on zidentyfikować postój, ale też ustalić kolejność odjazdu taksówek. Ze względu na układ strefy, znak D-20 nie może występować nigdzie indziej jak przed D-19.