Skrzyżowanie równorzędne – kto ma pierwszeństwo przejazdu?

Skrzyżowanie równorzędne jest świetnym przykładem dobrej organizacji ruchu, podobnie jak rondo. Rondo to skrzyżowanie o ruchu okrężnym.  Równorzędne skrzyżowanie bywa jednak niebezpieczne, gdy zapominamy o jego istnieniu lub nie potrafimy odróżnić od typowego przecięcia dróg.

Skrzyżowanie równorzędne – kto ma pierwszeństwo?

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym wskazuje pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym ma pojazd będący po prawej stronie od pojazdu, który pierwszeństwo musi ustąpić.

Art. 25. ust. 1.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Warto zwrócić uwagę, że rozróżniamy wiele typów skrzyżowań, w tym równorzędne, nierównorzędne (np. z określonym pierwszeństwem). Także skrzyżowania o ruchu kierowanym, np. sygnalizacją świetlną lub przez uprawnioną osobę. Nie należy mylić skrzyżowania kierowanego z nierównorzędnym. Skrzyżowania kierowane, np. w przypadku awarii sygnalizacji lub w godzinach nocnych, zamieniają się w skrzyżowania nierównorzędne. Przejazd regulowany jest znakami.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Jest znak, nie ma znaku

Skrzyżowanie równorzędne cechuje fakt, że może ono być oznakowane znakiem A-5 „Skrzyżowanie równorzędne” ale nie musi. W praktyce oznacza to, że skrzyżowaniem równorzędnym może być praktycznie każde skrzyżowanie dwóch dróg, za wyjątkiem: połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

Czym jest skrzyżowanie równorzędne?

Skrzyżowaniem równorzędnym nie będzie wyjazd z pola, wyjazd z posesji, wyjazd z parkingu, wyjazd ze stacji benzynowej, wyjazd ze strefy. Skrzyżowaniem równorzędnym może być jednak skrzyżowanie, np. drogi jednokierunkowej z dwukierunkową. W przypadku dróg posiadających więcej niż jeden pas w określonym kierunku, stosuje się osobne oznakowanie pionowe, np. określające zasady pierwszeństwa.

Cztery wjazdy, cztery pojazdy

Sytuacją wymagającą dodatkowego omówienia w przypadku skrzyżowań równorzędnych, jest ta, w której spotykają się na nim cztery pojazdy. Każdy z pojazdów wjeżdża na skrzyżowanie ze swojej drogi. Nie istnieje w przepisach ruchu drogowego zapis, który określałby pierwszeństwo w tej sytuacji. Nie istnieje że opisana prawem (dot. PRD) definicja uprzejmości, porozumienia czy porozumienia domniemanego. Oznacza to, że kierowcy znajdujący się w takiej sytuacji, zachowując szczególną ostrożność oraz zasadę ograniczonego zaufania, zmuszeni są wspólnie wskazać, który z pojazdów przejedzie jako pierwszy.

Jak to zrobić? Po prostu ruszyć. Sytuacja ta jest wyjątkowa, rzadko spotykana. Ale możliwa do stworzenia. Należy w tej sytuacji zachować czujność i traktować skrzyżowanie równorzędne oraz obecne samochody z ostrożnością i ograniczonym zaufaniem. Nie należy też wymuszać pierwszeństwa, przewidując, że 3 zbliżające się do skrzyżowania pojazdy, ustąpią pierwszeństwo czwartemu, który, np. będzie jechał szybciej.

Przykład z innych krajów

W USA i RPA spotkać możemy się ze skrzyżowaniami typu: ALL-WAY STOP. Są to skrzyżowania z 4 wjazdami (coś jak nasze równorzędne) ale obowiązują tu nieco inne zasady. Każda z wjazdów oznakowany jest znakiem STOP i informacją o rodzaju skrzyżowania. Każdy z kierowców ma obowiązek zatrzymać się i upewnić co do możliwości kontynuowania jazdy. Jednak po całkowitym zatrzymaniu pojazdu, pierwszeństwo otrzymuje nie kierowca z prawej, a ten, który jako pierwszy przybył na skrzyżowanie. Porozumienie polega więc na obserwacji i ustąpieniu pierwszeństwa tym, którzy oczekiwali pierwsi na przejazd.

Skrzyżowanie równorzędne nabiera w tym przypadku nowego znaczenia.