Egzamin na prawo jazdy kategorii 2019 – krok po kroku

Egzamin na prawo jazdy (luty 2019) składa się z dwóch części:

 • egzamin teoretyczny (testy)
 • egzamin praktyczny  (przygotowanie pojazdu, plac manewrowy, wyjazd na miasto)

Egzamin teoretyczny

Można do niego przystąpić posiadając ważny dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu. Odbywa się w zamkniętej sali komputerowej. Testy można wykonać w języku niemieckim, polskim lub angielskim.

Obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu wiedzy podstawowej oraz wiedzy specjalistycznej. Każde pytanie określone jest wysokim, średnim lub niskim znaczeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odpowiednio punktowane 3, 2 i 1 punktem.

 • Pytania z wiedzy podstawowej wymagają wyboru TAK lub NIE – 20 pytań.
 • Pytania z wiedzy specjalistycznej wymagają wyboru A, B lub C – 12 pytań.

Uzyskanie wyniku pozytywnego skutkuje zdobyciem minimum 68 pytań z 74 możliwych. Na odpowiedź masz 25 minut. W każdym pytaniu znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Nie ma możliwości cofania się do wcześniejszych pytań. Zamieszczone w testach filmy wyświetlane są tylko raz w czasie, przeznaczonym na odpowiedź na dane pytanie.

Kursant ma 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania/zadania z wiedzy podstawowej oraz 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. W przypadku pytań specjalistycznych kursant ma 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem oraz udzielenie odpowiedzi.

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego, udaje się do Biura Obsługi Klienta, gdzie ustala termin i dokonuje opłaty za egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym

Kategoria prawa jazdy: Czas trwania:
A1, A, B+E, T 25 minut
B1, B 40 minut
C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E 45 minut

W części praktycznej egzaminowana osoba wykazuje umiejętności podstawowych manewrów  oraz jazdy w ruchu drogowych.

W przypadku kategorii AM, A1, A2 oraz A osoba egzaminowana jest zobowiązana zorganizować sobie/zakupić odpowiedni strój ochronny składający się z obuwa pełnego zakrywającego stopę, zapinanego na klampy, rzepy, zatrzaski lub wiązanego lub specjalistycznego obuwia motocyklowego, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami, rękawic zakrywających dłonie.

Osoba egzaminowana zostanie wpierw wpuszczona do poczekalni, gdzie oczekuje na wywołanie do egzaminu. Egzamin składa się z dwóch kluczowych części, tj. wspomnianego placu manewrowego oraz jazdy po mieście.

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym różnią się wyłącznie dla kategorii AM, A1, A2, A. W przypadku pozostałych kategorii, egzamin przebiega identycznie. Zadania egzaminacyjne na mieście, wyłącznie dla kategorii B oraz B1, zawierają manewry parkowania prostopadłego, skośnego lub równoległego. Pozostałe kategorie nie są objęte tym manewrem.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
 2. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
 1. a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
 2. b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:
 • zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
 • osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Szczegółowe informacje dot. wykonywanych manewrów, możesz sprawdzić na dowolnej stronie internetowej wybranej jednostki WORD, np.: