Czy można jeździć samochodem z rozbitą szybą?

Nie można jeździć z rozbitą szybą. Jednak przepisy nie precyzują, kiedy taka jazda jest zabroniona oraz czy grozi nam za to mandat, a nawet utrata dowodu rejestracyjnego.

Zacznijmy więc od sprawdzenia przepisów:

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

  1. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
  2. nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;
  3. nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;
  4. nie powodowało niszczenia drogi;
  5. zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;
  6. nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu

Dodatkowo w rozporządzeniu odnoszącym się do warunków przeprowadzania badań technicznych, znajdziemy informacje o klasyfikacji usterek a także o konieczności przeprowadzenia kontroli widoczności. Na tej podstawie możemy również uznać, że nie każde uszkodzenie szyby będzie poważnym wykroczeniem. Z technicznego punktu widzenia jednak każde uszkodzenie szyby, nawet odprysk, może spowodować duże zagrożenie. Zagrożenie wynikające, np. z rozszerzającego się uszkodzenia szyby podczas jazdy.

Najważniejsze są szyby przednie i boczne

Szyba czołowa, przednia oraz przednie szyby boczne są kluczowymi szybami do oceny widoczności z siedzenia kierowcy. Nie podlegają one przyciemnieniu lub mogą być przyciemniane po spełnieniu określonych warunków. Muszą jednak zachować przejrzystość a w polu ich widzenia nie mogą znajdować się żadne przeszkody utrudniające widoczność. Tym samym szyby same w sobie nie mogą posiadać skaz, które mogły by mieć wpływ na pogorszenie widoczności. I z pozoru niewielki odprysk może mieć na to znaczący wpływ, np. w słoneczny dzień.

Drugą kwestią jest fakt, że pojazd musi być utrzymany w stanie nie zagrażającym bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. Pęknięcie szyby, niewielkie, z pozoru nie stanowi takiego zagrożenia, ale może skutkować nawet odebraniem dowodu rejestracyjnego. Dlaczego? Pęknięcia nie będące opryskami mają tendencje do powiększania się w czasie jazdy. Dodatkowo każde uszkodzenie szyby oznacza zmniejszenie jej wytrzymałości. Zagrożenie może więc nie być widoczne od razu, ale ujawni się, podczas jazdy lub kolizji drogowej.

Mandat i odebranie dowodu rejestracyjnego

I to właśnie z tego powodu Policja bez wahania wystawia mandat oraz odbiera dowód rejestracyjny, aby nie tylko karać, ale zapobiegać zmuszając kierowcę do niezwłocznego podjęcia działań. Działań zmierzających do naprawy lub wymiany szyb.

Mało realnym jest aby posiadając jedynie odpryski, drobne, nie będące widocznym zalążkiem pajęczyny, stracili dowód rejestracyjny. Zapewne nawet diagnosta podczas kontroli pojazdu zignoruje ich obecność. Jeśli jednak odprysk jest pęknięciem, smugą, o dowolny rozmiarze, powinieneś niezwłocznie taką szybę wymienić.

Powyższe przepisy dotyczą także jazdy z rozbitą szybą, np. kiedy zostaje ona stłuczona. Tu, podobnie jak w przykładzie wyżej, mamy realne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie tylko podczas kolizji, ale nawet podczas korzystania z pojazdu podczas postoju.

Czy można jeździć samochodem bez szyb?

Tak. Prawo nie zabrania nam jazdy bez szyb. Należy jednak pamiętać, że technicznie, jazda taka przypomina jazdą na motocyklu (dot. to oczywiście szyby przedniej). Należy jednak pamiętać, że nasza obecność na drodze nie może zagrażać także innym uczestnikom ruchu, a więc i pieszym. W przypadku potrącenia, brak przedniej szyby, chociaż niekarany (a jej brak także nielogiczny) może przyczynić się do poważnych problemów. A także wzmocnienia uszkodzenia potrąconego pieszego.

Co grozi za jazdę z pękniętą szybą?

Mandat do 250 zł oraz odebranie dowodu rejestracyjnego, w tym uznanie, że pojazd nie nadaje się do kontynuowania jazdy. W efekcie jego dostarczenie do warsztatu będzie możliwie jedynie na lawecie. Jeśli jednak zostaniecie zatrzymani i Policjant wskaże, uszkodzenie szyby, warto skulić ogon i przyznać Policjantowi rację. Ale nie o rację Policjanta tu chodzi, co o Twoje bezpieczeństwo kierowco. Nie lekceważ uszkodzenia szyby. Jak dowodzą miliony komentarzy w sieci Internet, każdy większy odprysk i nawet lekki pajączek, może szybko zamienić się w gigantyczny problem.