Nowe oznakowanie paliw na stacjach benzynowych – co tankować?

Od 12 październikach na stacjach benzynowych na terenie UE znajdziemy nowe oznakowanie dla dostępnych do tankowania paliw. Zmiana, która obejmie całą UE ma na celu przede wszystkim:

 • ujednolicić system oznakowania paliw we wszystkich krajach członkowskich,
 • dostarczyć dodatkowych informacji o oferowanych produktach
 • ułatwić ich identyfikację i wyeliminować ryzyko zakupu nieprawidłowego produktu.

WAŻNE! Powyższa zmiana wnosi informacje o tym jaki rodzaj paliwa tankujemy oraz  informacje o mieszance paliwa, jaką planujemy tankować, m.in. w zakresie biokomponentów. Powyższa zmiana nie wyjaśnia jak odróżnić, np. 95 od 98 lub innych wzbogaconych mieszanek dostępnych na stacjach benzynowych. 

Powyższe zmiany w przepisach dotyczą także oznakowania stosowanego w książkach serwisowych pojazdów oraz przy wlewie paliwa. Nowe samochody otrzymają stosowne informacje o zalecanym paliwie, szczegółowe, a więc nie tylko bazujące na odróżnieniu benzyna/olej napędowy, ale także na oznaczeniu zgodnie z poniższym schematem. Kierowcy, którzy chcieli by upewnić się co do rodzaju paliwa jakie powinni stosować, mogą kontaktować się, np. z ASO.

Olej napędowy zatankowany do silnika benzynowego – co robić?

Stare oznakowanie zostaje i ma się dobrze

O ile w przypadku 95, ON, LPG moglibyśmy już dziś podziękować za stare oznakowanie, kierowcy zadają sobie pytanie, jak odróżnić 95 np. od 98. I tu nowe oznakowanie nie rozwiązuje tego problemu, bo jak widać, nie taki był cel wprowadzenia tego oznakowania. Dlatego, m.in. stare oznakowanie nie zniknie tak prędko ze stacjo benzynowych a niewykluczone, że zostanie na zawsze.

Nowe oznaczenia paliw na dystrybutorach

Dla benzyny wprowadzone zostały trzy nowe oznaczenia- E5, E10 i E85. Benzynę symbolizuje KOŁO, a w jego środku znajdzie się informacja dot. ilości biokomponentów. Przykład: EXX gdzie „E” oznacza etanol a „XX” maksymalną ilość etanolu, jaką można stosować w pojeździe.

Dla oleju napędowego także trzy nowe oznaczenia B7, B10 i XTL, symbolizuje je będzie KWADRAT. Litera B oznacza biodesla wraz z liczbą biododatków, bio dopuszczalną w danym pojeździe. XTL to z kolei nierafinowany olej napędowy.

Ostatnia zmiana dla paliw gazowych – H2, CNG, LPG i LNG. Oznaczenia przedstawione w kształcie ROMBU. H2 to wodór, CNG to sprężony gaz ziemny, LNG to skroplony gaz ziemny a LPG to gaz płynny.

fuel-identifiers.eu

W ten sposób widzimy, że rozróżniamy benzynę, ropę i gaz. Nie rozróżniamy mieszanek benzyny oraz ropy. W efekcie stare oznaczenia zostają na swoim miejscu.

Benzyna zatankowana do silnika diesla – co robić?

Szczegółowy opis nowego oznakowania paliw na stacjach benzynowych

Benzyna – koło:

 • E5 – o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 procent
 • E10 – z 10 proc. biokomponentów, u nas to paliwo raczej nie spotykane
 • E85 – oparta w dużej części na biokomponentach, u nas jej nie ma

Diesel – kwadrat:

 • B7 – 7 proc. biokomponentów, najczęściej spotykane paliwo
 • B10 – 10 proc. biokomponentów, tylko do niektórych silników
 • XTL – paliwo syntetyczne, u nas nie występuje

Gaz – romb:

 • H2 – wodór, nie ma go na polskich stacjach
 • CNG – sprężony gaz ziemny, dostępny w niewielu miejscach, głównie w dużych miastach
 • LNG – skroplony gaz ziemny, w Polsce w zasadzie go nie ma
 • LPG – gaz płynny, paliwo powszechnie stosowane w Polsce