Parkowanie za znakiem zakaz postoju i zakaz zatrzymywania

Jeśli stoi znak zakaz postoju, zakaz postoju i zatrzymywania się czyli zakaz zatrzymywania, to za tym znakiem nie można stać ani zatrzymywać się. Są pewne wyjątki, jednak wynikają one z Przepisów Ruchu Drogowego, które mówią o nakazach, zakazach, itp. regulowanych innymi znakami.

Skorzystaj z oferty, kup tanie ubezpieczenie samochodu, polisa OC/AC najtaniej, porównaj ceny ubezpieczenia

Motoryzacja - wybierz na Ceneo

Opony zimowe czy całoroczne – jakie opony kupić? Które opony lepsze?

Czy i kiedy można parkować na chodniku?

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, Art. 2. pkt. 29 i 30)

  • zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,
  • postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Zatrzymanie wynikające z korka, zatoru drogowego, robót, zmiany organizacji ruchu i każdej innej sytuacji. Sytuacji nie będącej wolą kierowcy a zastanym zdarzeniem, jest traktowane jako zatrzymanie.

Czytaj więcej:

Informacje o tym gdzie można a gdzie nie można zatrzymywać się lub postawić (zaparkować) pojazd regulowane są w Kodeksie Drogowym. RUCH DROGOWY, Rozdział 5 – Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, Oddział 2 – Zatrzymanie i postój.Akcesoria do samochodu - porównaj na Ceneo

W tym artykule rozpatrujemy sytuację, w której kierowca chce zatrzymać się za znakiem. Warto zwrócić uwagę, że znak drogowy dotyczy postoju i zatrzymywania się w ruchu drogowym, a więc na drodze. W skład drogi wchodzi zarówno jezdnia, pasy ruchu, ale także pobocze oraz część pobocza zwana chodnikiem.

W praktyce oznacza to, że:

  • znaki zakaz postoju i zakaz zatrzymywania występuje samodzielnie, to dotyczy on  zakazu na jezdni oraz na chodniku .
  • Wyjątek od zasady może stanowić ustawienie w/w znaków wraz z innymi znakami i tabliczkami informacyjnymi. 

Znaki zakazu oraz znaki uzupełniające

Wyjątek od tej zasady, stanowi jedna sytuacja. Wraz ze znakami zakaz postoju i zakaz zatrzymywania występują dodatkowe znaki i tabliczki informacyjne. Przykładem może być znak: o czasie obowiązywania zakazu (w dni powszednie, w dni robocze, w godzinach). A także o wykluczeniach (np. nie dotyczy chodnika, nie dotyczy jezdni). Także gdy pojawia się znak zakazu, a zaraz za nim lub razem z nim, znak informacyjny. Przykładem mogą być znaki o wyznaczonych miejscach parkingowych wraz ze wskazaniem techniki parkowania względem jezdni, np. równolegle, prostopadle, skośnie, itp..

Nawet jeśli parkowanie jest dopuszczalne na w/w zasadach, pamiętajmy o pozostałych przepisach. M.in. dotyczących pozostawienia 1,5 metra przejścia dla pieszych czy parkowania w sposób nie stwarzający zagrożenia kierujących i pieszych. A także nie utrudniający przejazdu czy przejścia innym uczestnikom ruchu.

Parkowanie przy lewej krawędzi jezdni

Parkowanie dopuszcza sytuację, w której pozostawimy pojazd np. przy lewej krawędzi jezdni. Gdzie? Na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu. Parkując po lewej stronie (powiedzmy sobie, że „pod prąd”) na której zostały ustawione znaki zakazu postoju i zatrzymywania się, zatrzymani przez SM lub Policję, zasłaniają się tym, że nie widzieli znaku, bo jechali od drugiej strony. Nie jest to jednak tłumaczenie, dlatego, że kierowca ma obowiązek upewnić się, czy w miejscu w którym pozostawia pojazd, nie obowiązują dodatkowe przepisy. Warto o tym pamiętać.

Znaki uzupełniające regulujące kwestie możliwości parkowania, które mogą występować w pobliżu znaków zakazu postoju i zatrzymywania.

Nie są to jednak znaki występujące tylko ze znakami B-35 i B-36, a np. ze znakiem informacyjnym – Parking D-18. Należy więc szukać ich (o ile można parkować w określony sposób) na kolejnych słupach.

Znak B-35 i B-36 mogą być uzupełnione znakami, np. T-25 i T-26, które wyznaczają miejsce początku, końca czy obowiązywania znaków zakazu postoju i zatrzymywania. Te znaki mogą występować bezpośrednio pod znakiem, podobnie jak tabliczki informacyjne, np. nie dotyczy chodnika lub jezdni.