Czy można parkować na drodze pieszo-rowerowej?

Nie można parkować na drodze pieszo-rowerowej, ponieważ jest to droga, będąca m.in. ścieżką rowerową. Jednocześnie drogą, z której wyłączono ruch pojazdów na rzecz ruchu pieszych.

Znak C-13 oznacza drogę dla rowerów. Przeznaczona dla kierujących rowerami jednośladowymi. Zadaniem tego znaku jest nie tylko wyznaczenie drogi dla rowerzystów, ale przede wszystkim wyeliminowania z drogi pojazdów innych niż rowery. Dodatkowo, zgodnie z Kodeksem Drogowym, parkowanie na drodze oraz pasie ruchu dla rowerów jest zabronione.

Znak C-16 oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać. Znak ten umieszcza się tam, gdzie eliminując ruch pojazdów wpływamy na bezpieczeństwo pieszych oraz ułatwiamy im korzystanie z drogi. Znakiem tym wyznaczamy drogi, z których wyłącza się ruch pojazdów, a dopuszcza wyłącznie ruch pieszych. Znaku tego nie stawia się na chodnikach i drogach, których przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste!

Czy i kiedy można parkować na chodniku?

Parkowanie na drodze pieszo-rowerowej

Z powyższego wynika, że droga dla rowerów jest drogą przeznaczoną dla rowerów. Tu przepisy ruchu drogowego, jasno wskazują, że pojazdy nie mogą zatrzymywać się czy też parkować na takich drogach. W przypadku ciągów oznaczonych znakiem C-16 sytuacja jest dokładnie taka sama. Znak ten wyznacza miejsca przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych a więc i tu postój, parkowanie, zatrzymanie (jakkolwiek to nazwiecie) są zabronione.

Kiedy mówimy o znakach nakazu C13/16  (znaki te są połączeniem dwóch znaków i nie stanowią odrębnego znaku z własnym oznaczeniem i definicją). Mówimy wtedy o dwóch drogach wyznaczonych dla rowerzystów i pieszych. W praktyce oznacza to, że pojawienie się pojazdu na takiej drodze, jest podwójnie zabronione. Dotyczy to zarówno ruchu jak i postoju pojazdu.

Warto również zwrócić uwagę, że znaki te stosuje się w różnych kombinacjach i każda z nich oznacza konkretny schemat poruszania się po takiej drodze:

KOMPILACJE ZNAKÓW C-13 I C-16

To jest droga pieszo-rowerowa (piesi idą prawą stroną a rowerzyści jadą lewą stroną drogi)

W tym układzie, droga pieszo-rowerowa (piesi idą lewą stroną a rowerzyści jadą prawą stroną drogi)

Droga pieszo-rowerowa (piesi i rowerzyści poruszają się dowolną stroną drogi)

Odwołania znaków

One Comment