Czy i kiedy można parkować na chodniku?

W kodeksie drogowym znajdziemy sporo informacji dot. parkowania pojazdu, czyli jego postoju. Obejmują one zarówno parkowanie na jezdni jak i poboczu oraz chodniku. Parkowanie takie potrafi być jednak zgubne, bo tam gdzie nie ma zakazu parkowania, trzeba pamiętać o dodatkowych ograniczeniach. Zajrzyjmy więc do kodeksu drogowego:

Przepisy dot. postoju i zatrzymywania regulowane są w Kodeksie Drogowym , w sekcji: RUCH DROGOWY, Rozdział 5 – Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, Oddział 2 – Zatrzymanie i postój, a tu kluczowym dla nas będzie:

 1.  Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia,
 2. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi,
 3. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
 4. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
 5. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
 6. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
 7.  Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
 8.  Zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Z pewnością kiedy otworzycie sami Przepisy ruchu drogowego, zobaczycie, że lista jest znacznie dłuższa i obejmuje także wiele zakazów parkowania, rzecz w tym, że w tym artykule rozważamy jedynie opcję parkowania na chodniku. 

Jak prawidłowo parkować w strefie zamieszkania?

Parkowanie przed przejściem dla pieszych – kiedy można a kiedy nie?

Omówienie powyższych przepisów przedstawię na przykładach. Wszystkie w/w przepisy uzupełniają się wzajemnie i tak, możemy z nich, m.in. odczytać

 • parkowanie 10 metrów przed przejściem dla pieszych jest zabronione, ale przejście dla pieszych jest częścią jezdni a nie chodnika. O ile parkowanie na wejściu na pasy (na chodniku) będzie skutecznym ich blokowaniem, to parkowanie na chodniku tuż przed nim, nie ma żadnego znaczenia i jest dozwolone, ale…
 • parkowanie na chodniku przed przejściem dla pieszych nie będzie dozwolone, jeśli znajdują się tam znaki informujące o wyznaczonych miejscach parkingowych. Wtedy musimy się do nich dostosować,
 • parkowanie na chodniku przed przejściem dla pieszych będzie niedozwolone, jeśli na chodniku znajduje się wyznaczony ciąg pieszo rowerowy lub rowerowy,
 • parkowanie na chodniku nie będzie dozwolone, jeśli pomimo braku zakazów i innych warunków wskazanych wyżej, nie pozostawiamy 1,5 metra przejścia dla pieszych,
 • parkowanie na chodniku przed przejściem nie będzie dozwolone jeśli stwarza ono zagrożenie w ruchu drogowym. Przykładem może być sytuacja, w której (zwłaszcza przed przejściem nieregulowanym) pieszy znajdujący się na chodniku uzna, że stojący pojazd ogranicza widoczność i uniemożliwia bezpieczne wejście na pasy.

Parkowanie a zagrożenie w ruchu drogowym

O ile wszystkie punkty powinny być jasne, to ostatni punkt może budzić pewne kontrowersje, dlatego, że wymaga on myślenia ze strony kierowcy. Uczestnikami ruchu pieszego są nie tylko dorośli ale także dzieci, rodzice z wózkami i niepełnosprawni. Dlatego parkując w ten sposób, należy mieć na uwadze wszystkich pieszych oraz to, czy z powodu naszego postoju nie będzie dla nich to stanowiło utrudnienia.

Jeśli tak, możecie spodziewać się mandatu, po prostu, za nieprawidłowe parkowanie, stwarzające zagrożenie. Przejścia regulowane także wymagają uwagi pieszego. Zwłaszcza, jeśli przed przejściem znajdują się dodatkowe sygnalizatory, np. warunkowego skrętu w prawo lub przejazdy rowerowe. Nasz postój nie może także wpływać na jazdę innych kierowców. Przede wszystkim zasłaniać znaków i sygnałów drogowych, m.in z tego powodu duże samochody mają więcej ograniczeń (przepisy) dot. parkowania.

Opis: kierowca ograniczył możliwość przejazdu pojazdów i wymusili na nich łamanie przepisów (wjazd na kontrapas), a także zaparkował na wąskim chodniku.

Powyższy spis przepisów, na logikę, dotyczy więc także każdej innej sytuacji, w której możemy dopuścić się łamania prawa, ograniczenia funkcjonowania innych kierowców i pieszych czy stwarzania zagrożenia. A przecież parkowanie w bramie, na kopercie, na części jezdni wyłączonej z ruchu, na trawniku – to wszystko stanowi właśnie to, co wynika z raptem kilku przepisów.

Prawo pozostawiam nam pewną swobodę działania, a więc co nie jest zabronione, jest dozwolone, dlatego, m.in parkowanie na trawniku jest niszczeniem zieleni, ale jeśli trawnik jest zniszczony już lub niewidoczny (pod warstwą śniegu) parkowanie nie jest zabronione.

Czy można parkować za znakiem zakazu postoju i zatrzymywania?

Przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek

Warto rzucić okiem na orzeczenie sądu z 2016 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy w Słupsku XIV Wydział Karny. Znajdziemy tu zapis: „Jeżeli nawet miejsce zamierzonego zatrzymania lub postoju pojazdu nie narusza wyraźnego zakazu wynikającego z przepisów (art. 41 kodeksu drogowego, obecnie art. 49) lub ze znaków drogowych, zastosowanie mają ogólne przesłanki bezpiecznego zatrzymania i postoju pojazdu określone w art. 40 kodeksu drogowego (obecnie art. 46). Oznacza to, że kierujący zawsze obowiązany jest ocenić panujące warunki. Czy ze względu na stan drogi (np. szerokość jezdni), rodzaj pojazdu, warunki atmosferyczne i inne okoliczności, w jakich odbywa się ruch drogowy, pozostawienie pojazdu w tym miejscu stanowiłoby niebezpieczeństwo również ze względu na niedostateczną widoczność albo obecność utrudniającej ruch przeszkody” (wyr. SN z dnia 13 czerwca 1997 r., III KKN 242/96, OSN Prok. i Pr. 1998, nr 2, poz. 2, z glosą K.J. P., Mon. Praw. 1999, nr 2, s. 35-36).

Czy można parkować na chodniku gdy stoi znak zakazu postoju i zatrzymywania?

Znaki drogowe dotyczą ruchu drogowego, a w skład drogi włącza się także pobocze, a częścią pobocza jest również chodnik. Z tego też powodu znaki drogowe B-35 do B-38 obowiązują zarówno na jezdni jak i poboczu.

Wyjątekto sytuacja, w której pod w/w znakami, znajdują się znaki uzupełniające, np. informujące o wyłączeniu z zakazu chodnika lub odwrotnie. Wskazujące, że dany znak dotyczy właśnie chodnika, a nie jezdni.

Zakaz obowiązuje, a odwołać może go, np. postawienie innego znaku, chociażby  D-18, ze wskazaniem  sposobu ustawienia pojazdów, np. T-30 a do i.

Czy można parkować na chodniku na drodze pieszo-rowerowej?

Chodnik to część pobocza przeznaczone dla pieszych. Rowerzyści mają  drogi dla rowerów oraz pasy ruchu dla rowerów, tj. pasy wyznaczone na jezdni. W obu przypadkach parkowanie na ścieżkach i pasach rowerowych jest zabronione. A co z parkowaniem na drodze pieszo rowerowej?

O tym czy możecie zaparkować na chodniku, przeczytacie wyżej. Wydawać by się mogło, że jedyne nas ograniczy od zaparkowania na drodze pieszo-rowerowej to 1,5 metra wolnego miejsca. Przepisy mówią jasno, że parkowanie na drodze dla rowerów jest zabronione.  Celem nadrzędnym stosowania C-16 jest wyeliminowanie z drogi ruchu pojazdów, a dopuszczenie wyłącznie ruchu pieszych.

Czy można parkować na drodze pieszo-rowerowej?

Znak C-16 nie stosuje się na chodnika oraz innych drogach, których przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste.

W rezultacie ciągu pieszo-rowerowe są bardziej drogami rowerowymi z dopuszczonym ruchem pieszych, niż chodnikiem, z dopuszczonym ruchem rowerowym. W praktyce parkowanie na takiej drodze jest zabronione, co wynika z zakazu parkowania na ścieżkach rowerowych.