Co oznaczają strzałki przy znakach zakazu postoju i zatrzymywania?

Szukasz miejsca do zaparkowania? Widzisz znak zakazu postoju lub zakazu zatrzymywania się? Pod nim wielka strzałka w górę, w dół lub na boki – i nie wiesz co robić? Zdarza się najlepszym zapomnieć o znakach drogowych, ale na szczęście od czego jest internet.  Informacje o tym gdzie można a gdzie nie można zatrzymywać się lub postawić (zaparkować) pojazd regulowane są w Kodeksie Drogowym. RUCH DROGOWY, Rozdział 5 – Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, Oddział 2 – Zatrzymanie i postój.

Znaki jakie nas interesują:

To jeszcze wyjaśnijmy, aby wszystko było jasne:

  • zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,
  • postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Czy można parkować za znakiem zakazu postoju i zatrzymywania?

A pod w/w znakami znajdziesz:

  • T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem,
  • T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
  • T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Tabliczki do znaków drogowych (typ T)

Tabliczki te to nic innego, jak uzupełnienie znaku którego tabliczka dotyczy. Umieszczane są poniżej znaku i zwyczajowo zawierają dodatkowy znak lub napis, np. nie dotyczy chodnika lub wyżej wskazane strzałki. Czarne strzałki na tle białych prostokątów to tabliczki do znaków drogowych z grupy T-25. Towarzyszą znakom zakazu postoju i zatrzymywania się.

Jeśli strzałka jest w górę – tu zaczyna się strefa zakazu parkowania. Jeśli w dół – tu kończy się strefa zakazu parkowania. 

Początek, koniec, kontynuacja oraz wyznaczenie strony

Znakiem uzupełniającym jest znak T-26, występuje on w orientacji poziomej. Ten symbol oznacza, że zakaz zatrzymywania się lub postoju dotyczy tylko jednej strony placu. Takie tabliczki do znaków drogowych zawsze znajdują się na środku krawędzi placu, której dotyczą.

Znaki są skierowane do kierowców, co oznacza, że jadąc do przodu i mijając znak T-25a, wiemy że przed nami obowiązuje zakaz. Mijając T-25c, zostawiamy strefę zakazu w tyle.

Jest to sytuacja odwrotna do znaku TAXI i koniec TAXI, które wyznaczają strefę TAXI ale występują w odwrotnej kolejności. Najpierw zakończenie strefy, a dopiero potem początek. Warto jednak pamiętać, że znak TAXI jest znakiem skierowanym nie do kierowców a do pieszych i oznacza miejsce odjazdu pierwszej TAXI.