Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu nie musi oznaczać od razu utraty prawa jazdy, kary grzywny i więzienia. Wszystko zależy od tego, o jakiej ilości alkoholu we krwi rozmawiamy, tj. w jaki sposób jest to rozpatrywane w świetle obowiązującego prawa.

Ilę mogę wypić aby prowadzić samochód - alkomat!

Podkreślam, że moje stanowisko, jako autora blogu, w tym temacie jest jedno:

  • nigdy nie wsiadam za kierownicę po spożyciu alkoholu, nawet śladowej ilości. 

Ile mogę wypić alkoholu, żeby prowadzić samochód?

Jazda pod wpływem alkoholu rozpatrywana jest w trzech kontekstach:

  • jazdy pod wpływem alkoholu w ilości dopuszczającej prowadzenie pojazdu, tj. do wartości nie przekraczającej 0,2 promila czyli 0,1 mg w wydychanym powietrzu (patrz badanie alkomatem),
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem, w ilości wskazującej na jego spożycie, tj. wartości stanowiącej wykroczenie a nie przestępstwo,
  •  w ilości przekraczającej dopuszczalne limity dla jazdy oraz wykroczenia, czyli wartości wskazującej na przestępstwo.

Przeczytaj także:

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.

W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym:

  • zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  • obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu stanowi wykroczenie z art. 85 albo 87§1 Kodeksu wykroczeń.

Jaka jest kara za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu?

Stan kierowcy zgodnie z przepisami KK po spożyciu nietrzeźwy
WYNIK BADANIA od 0,2 do 0,5‰ (od 0,1 do 0,25 mg/l) powyżej 0,5‰ (powyżej 0,25 mg/l)
KWALIFIKACJA CZYNU wykroczenie przestępstwo
GRZYWNA od 50 do 5000 zł – minimum 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub minimum 10 000 zł w przypadku ponownego skazania (recydywa)– dodatkowo: minimum 10 000 zł nawiązki w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ofiary
POZBAWIENIE WOLNOŚCI od 5 do 30 dni – do 2 lat– od 3 miesięcy do 5 lat recydywiści i sprawcy wypadków bez ofiar i rannych

– od 9 miesięcy do 12 lat sprawcy wypadków z ofiarami

PUNKTY KARNE 10 pkt. 10 pkt.
ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW od 6 miesięcy do 3 lat – zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata– dożywotnio w przypadku spowodowania wypadku z ofiarami lub jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

– dożywotnio w przypadku ponownego skazania za ten sam czyn (recydywa)

Konsekwencje są więc poważne, ale nadal nie budzą większego lęku, skoro kierowcy decydują się na spożycie alkoholu i prowadzenie pojazdu. Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo ważne obliczenia, które pokazałem w osobnym artykule – kliknij tutaj.

Wielu kierowców wychodzi z założenia, że przysłowiowe jedno piwko, niewiele może zaszkodzić. Rzecz w tym, że jedno piwko zawiera w sobie ilość alkoholu, która już umożliwia stwierdzenie, że kierowca prowadzi pod wpływem alkoholu. Jest to stan  wskazujący na spożycie alkoholu. Oczywiście, możemy po wypiciu piwa odczekać 1-2 godziny. Oczekujemy, że ten zostanie wyparty z organizmy do stanu nie wskazującego na spożycie alkoholu, a więc adekwatnego do wzięcia kilku łyków.

W praktyce jednak łatwo dać się oszukać takim obliczeniom, gdyż wiele zależy tak samo od mocy spożytego alkoholu, jego ilości ale i naszego organizmu.

Ile mogę wypić alkoholu, żeby prowadzić samochód?