Kolizja drogowa – co robić krok po kroku?

Czy w zdarzeniu drogowym w którym brałeś udział, którykolwiek z jego uczestników doznał obrażeń albo uległ śmierci?

  • TAK: uczestniczysz w wypadku drogowym! Wszystkie pojazdy zostają tam, gdzie zatrzymały się po zdarzeniu. Dzwoń pod 112 i poinformuj o zdarzeniu. Przeczytaj więcej co robić podczas wypadku drogowego.
  • NIE: uczestniczysz w kolizji drogowej. Wezwanie policji nie jest konieczne. Przeczytaj co robić i zastosuj się do instrukcji.

Niezależnie od tego czy jesteś uczestnikiem kolizji czy wypadku drogowego, opuszczamy pojazd zachowując szczególną ostrożność. Na tym etapie nie podejmuj zbyt pochopnej decyzji, np. o zmianie położenia pojazdu, gdyż może to mieć kluczowe znaczenie przy orzeczeniu winy, zwłaszcza, jeśli okoliczności zdarzenia nie do końca są jasne.

Czy wzywać Policję do miejsca wypadku?

W pierwszej kolejności po opuszczeniu pojazdu oceń wizualnie sytuację, co się wydarzyło i jakie są tego skutki. Nie koncentruj się jednak na kondycji pojazdów, co na nawiązaniu kontaktu z uczestnikami zdarzenia, celem oceny ich stanu, w tym określenia czy nie ma rannych lub ofiar śmiertelnych.

  • Ponieważ w tym artykule opisujemy kolizję drogową a nie wypadek, zakładasz, że wszyscy uczestnicy zdarzenia są cali i nikt nie zgłasza żadnych uwag dot. stanu zdrowia. Pamiętaj, że w przypadku gdy któryś z uczestników zgłosi problemy ze zdrowiem i zażąda opieki medycznej, nie masz prawa odmówić mu pomocy. Niezwłocznie wezwij policję i pogotowie na miejsce zdarzenia.

Wykonaj kilka zdjęć oraz poświęcić chwilę co ocenę szkód. Nie przeciągaj tego w czasie.

Zgodnie z powyższym, możesz przystąpić do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, a więc włączenia świateł awaryjnych, rozłożenia trójkąta ostrzegawczego celem poinformowania innych o unieruchomieniu pojazdów.  Jeśli stan pojazdów na to pozwala, przestaw pojazdy tak, aby nie utrudniały przejazdu innym – brak reakcji może skutkować mandatem!

Dlaczego mam wykonać zdjęcia i przestawić pojazd?

Jeśli stan pojazdów pozwala na to, a zarazem nie ma ofiar śmiertelnych czy rannych, mówimy o kolizji drogowej, która może ale nie musi być poddana ocenie Policji. W praktyce tylko od uczestników tej kolizji zależy, czy wezwą Policję. W wielu przypadkach wezwanie Policji nie jest korzystne, gdyż sprawa oczywiście skończy się wskazaniem winnego lub określeniem współwiny oraz dodatkowo otrzymaniem mandatu.

  • Dodatkowo, niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez  nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego skutkuje otrzymaniem mandatu w kwocie 150 zł. 

Przeczytaj także:

Ponieważ w w/w sytuacji Policja nie jest wzywana na miejsce, a w większości przypadków stan pojazdów pozwala na kontynuację jazdy lub ich przestawienie, możesz to zrobić. Dokumentacja fotograficzna i rozmowa z drugim kierowcom, pozwolą Ci powrócić do stanu z „po kolizji” i omówić jej przebieg, w sposób, nie utrudniający przejazdu innym uczestnikom ruchu. Również w sytuacji spornej, wymagającej interwencji policji, dokumentacja fotograficzna i opisowa będzie wystarczająca do wskazania winnego.

Kiedy jesteś uczestnikiem kolizji drogowej a sam przebieg i wina jest jasna i nie podlega dyskusji, wątpliwości, możecie spisać oświadczenie sprawcy kolizji i tym samym przekazać sprawę do ubezpieczyciela. Takie rozwiązanie nie wymaga wzywania Policji, pozwala także na szybkie rozwiązanie problemu.

Dążenie do jak najszybszego usunięcia pojazdu z drogi jest czymś naturalnym, zwłaszcza w mieście, gdzie każdorazowe zdarzenie tego typu może znacząco wpływać na przepustowość drogi. Naprawdę, zarysowany zderzak lub rozbity reflektor nie jest argumentem do tego, aby wstrzymać ruch w mieście. Nawet jeśli pojawiają się wątpliwości dot. tego kto jest sprawcą kolizji, dokumentacja fotograficzna w pełni odda obraz sytuacji z drogi. Nie jest konieczne aby pojazdy pozostały na swoich miejscach, jeśli ma to wpłynąć na przejazd innych kierowców.

Pamiętaj! Kolizja drogowa to brak ofiar śmiertelnych oraz poszkodowanych, nikt nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu zdrowia. Wezwanie Policji zależne jest od tego, czy przebieg i wskazanie winnego zdarzenia drogowego, wymagają takiej interwencji. Jeśli nie, wykonaj dokumentacje fotograficzną, usuń pojazdy z drogi, spisz oświadczenie sprawcy kolizji i zakończ sprawę. Jeśli masz wątpliwości, wezwij Policję ale mimo to zadbaj o przepustowość drogi usuwając pojazdy z jej środka.